Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-11-03 / 04:32
Nowe prawo dla stowarzyszeń

26 października 2015 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. To pierwsza tak znacząca zmiana w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Nowelizacja tej ustawy została przyjęta przez Senat RP bez poprawek. Nowelizacja ułatwić ma rejestrowanie i funkcjonowanie stowarzyszeń.

Większość zapisów znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w drugim kwartale 2016 roku.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja? W skrócie:


W grudniu 2013 roku Zespół ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych przy Kancelarii Prezydenta przyjął projekt nowelizacji. W trakcie roku 2014 r. trwały konsultacje projektu. W grudniu 2014 roku projekt uroczyście podpisał prezydent Bronisław Komorowski i skierował  jako inicjatywę prezydencką do dalszych prac w sejmie. Nowelizacja była na wokandzie prac sejmowych od stycznia 2015 r., w marcu odbywa się pierwsze merytoryczne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Podkomisja zakończyła prace na początku lipca. Projekt przeszedł jeszcze czytania w Sejmie i rozpatrzenie w Senacie.

Inicjatorzy nowelizacji, uczestnicy prac w Kancelarii Prezydenta podkreślają, że propozycje zmian wynikają z postulatów organizacji pozarządowych. Co więcej, większość rozwiązań, które budziły w środowisku kontrowersje, nie znalazła się w złożonym do Sejmu projekcie.
Pierwotnie postulowano zniesienie nadzoru administracji nad działalnością stowarzyszeń. Tak się jednak nie stało. Są jednak zapisy ograniczające ten nadzór, m.in. w procesie rejestracji stowarzyszenia (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie będzie przesyłany do zaopiniowania organowi nadzoru, co znacznie skróci proces rejestracyjny). Wprowadzono także zapis, zgodnie z którym organ nadzoru, żądając odpisów uchwał i niezbędnych wyjaśnień będzie zobowiązany uzasadnić te żądania.

Nowelizacja przewiduje także wzmocnienie roli rzeczniczej stowarzyszeń (w zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej, roli członków i komisji rewizyjnej (np. członkowie będą mogli zaskarżyć sprzeczną z prawem lub statutem uchwałę walnego zebrania członków), stowarzyszeń zwykłych (przedstawiciel lub zarząd reprezentujący stowarzyszenie zwykłe ma prawo reprezentować je we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, w tym przekraczających zakres zwykłego zarządu; wprowadzono ujednoliconą ewidencję stowarzyszeń zwykłych, co pozwala na ich większą jawność; stowarzyszenie zwykłe będzie mogło korzystać z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, a także dotacji publicznych; będzie mogło także przekształcić się w stowarzyszenie z osobowością prawną, nie tracąc dotychczasowego dorobku) oraz procesów zarządczych (wprowadzenie możliwości zatrudniania członków zarządu do profesjonalnego zarządzania organizacją, co zwiększy odpowiedzialność osób bezpośrednio zarządzających oraz zlikwiduje występowanie członków zarządu w podwójnej roli: społecznej w zarządzie i odpłatnej jako pracownika zatrudnionego przez zarząd).

W nowelizacji podjęto także próbę rozwiązania problemów organizacji posiadających oddziały i związanej z tym podwójnej osobowości prawnej (doprowadzenie do integralności działań organizacji posiadających oddziały, jasnego podziału kompetencji, jednolitości statutu i jednego miejsca rejestracji organizacji i jej oddziałów).

Na serwerze PZK w dziale "Download - Akty prawne" umieszczone zostały dokumenty:

- ostatni tekst jednolity Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 15.09.2015,
- dokument - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 25.09.2015.

Link do dokumentów:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=155

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK