EMC Manager PZK informuje
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-06-24 / 02:20
Szanowni Koledzy,

Poniżej istotna informacja dotycząca PLC. Uważam że powinnyśmy o tym poinformować szerzej.

PLC ciąg dalszy.
Na stronie Polskiego Komitetu Normalizacji w Strefie normalizacji w zakładce Ankieta powszechna ukazała się informacja o rozpoczęciu Ankiety Powszechnej dotycząca propozycji normy prEN 50561-2

Szczegóły można znaleźć w zakładce.

Komitetem Technicznym prowadzącym jest KT104 (ds. kompatybilności elektromagnetycznej EMC), którego aktywnym uczestnikiem jest Polski Związek Krótkofalowców.

Termin zgłaszania uwag upływa z dniem 23 lipca 2015 roku.

Dla informacji.
Propozycja normy prEN 50561-2 Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 2: Apparatus for access-network use czyli Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 2: Urządzenia do zastosowania w sieci dostępowej

W uproszczeniu propozycja normy dotyczącej PLC - jest to część druga, która dotyczy wymagań na urządzenia sieci dostępowej.

Ankieta powszechna dotycząca propozycji normy jest jednym z pierwszych etapów w procesie legislacyjnym, po którym jest przedstawiana wersja po uwagach podlegająca głosowaniu przez poszczególne kraje.

Marek SP1JNY
EMC Manager PZK