KS-12. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25.03.2015
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-03-25 / 18:28
news: pzk_new.jpg
 
KOMUNIKAT NR 12/2015 z dnia 25.03.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Kongres Organizacji Proobronnych.

W sobotę 21 marca w Centrum Konferencyjnym MON odbyła się II. część Kongresu Organizacji Proobronnych. (Pierwsza odbyła się. 20 marca i była przeznaczona głównie dla klas mundurowych jako naturalnego zaplecza armii).
Kongres odbywał się pod hasłem "Społeczne Inicjatywy Proobronne".
Po otwarciu Kongresu przez Pana generała Bogusława Packa głos zabrał Pan minister Stanisław Koziej Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jak już pisałem w ub. tygodniu jest inicjatorem wkomponowania organizacji pozarządowych do systemu bezpieczeństwa i obronności państwa.

W kongresie uczestniczyły organizacje proobronne, z którymi w większości MON ma podpisane porozumienia podobne do tego jakie ma PZK.
W Kongresie z ramienia PZK uczestniczyli Jerzy Szawarski SP5SSB Prezes WOT oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR. Zaproszony był także Hubert SP5RE zastępca EmCom Managera PZK, ale niestety z powodów obiektywnych nie mógł nas wspierać.
Podczas Kongresu wygłosiłem/pokazałem prezentację, którą załączam*. Wzbudziła ona największe zainteresowanie z pośród łącznie 10. prezentacji, z których 9. wygłaszanych było przez przedstawicieli związków strzeleckich i organizacji paramilitarnych.

Po prezentacji błyskawicznie rozeszło się 13 płyt CD ją zawierających. Było ich za mało, czego nikt nie mógł przewidzieć. W przerwach nie miałem czasu na chwilkę relaksu z powodu skali zainteresowania naszym stowarzyszeniem.

Reasumując:
W Kongresie uczestniczyło 2. generałów, ok 20. pułkowników, kilku posłów z Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP. Były reprezentowane wszystkie wyższe uczelnie wojskowe. Stowarzyszeń było ok. 120. reprezentowanych przez ponad 250. uczestników.

Co dla nas PZK ważne z tematyki tego Kongresu?
A więc to, że MON dostrzega naszą rolę w systemie bezpieczeństwa państwa poprzez tworzenie systemów łączności alternatywnej.
Oczekuje się, że będziemy szkolić zainteresowanych członków innych organizacji w zakresie łączności bezpieczeństwa oraz podstaw łączności w ogóle. W programie takich szkoleń powinny znaleźć się np. podstawy budowy anten w warunkach polowych i nie tylko, podstawy radiotechniki w tym urządzeń lampowych.
Szkolenia takie moim zdaniem powinny odbywać się na zasadzie tzw. zadań zleconych, a oferta powinna być skierowana także do żołnierzy z NSR.
Prowadzący Kongres Pan generał Bogusław Pacek poinformował zebranych, że w dniu 20 marca powstała Federacja Organizacji Proobronnych, na której czele stanął osobiście. W skład tej federacji weszło 5. stowarzyszeń strzeleckich oraz dwie inne organizacje paramilitarne. Czy Polski Związek Krótkofalowców będzie mógł oraz czy będzie chciał wejść w jej skład w tej chwili trudno powiedzieć, ponieważ nie znamy Statutu Federacji i nie wiemy czy jego zapisy nie będą w sprzeczności z naszym Statutem. Nie wiemy także jaka będzie wola Zarządu Głównego naszej organizacji.
Podczas kongresu, poza zagadnieniami dotyczącymi głównie organizacji paramilitarnych w tym mundurowych istotnym było wystąpienie Pana dra Artura Bartoszewicza reprezentującego Polską Platformę Bezpieczeństwa Narodowego, która m. in. zajmuje się projektami dot. bezpieczeństwa europejskiego. Jej działalność może ułatwić pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć mających mniej lub bardziej ścisły związek z bezpieczeństwem, ale przydatnych w działalności statutowej uczestniczących w nich organizacji.

Tyle informacji w skrócie.

Info: Piotr SP2JMR. Foto: SP5SSB, oraz Obóz szkoleniowy dla młodzieży ze Związku Strzeleckiego "Strzelec"/Piotr Bławicki /East News.
 
Zdjęcia:
Pan generał Bogusław Pacek Otwiera Kongres Organizacji Proobronnych
 
Piotr SP2JMR podczas prezentacji na Kongresie Organizacji Proobronnych 21.03.2015.

2. Podsumowanie zwycięstw Klubu SP9KUP. W dniu 13 marca 2015 roku Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak uroczyście przyjął w Urzędzie Miejskim członków Klubu Łączności LOK "Delta" SP9KUP, którzy kolejny raz z rzędu zdobyli tytuł Mistrza Polski w paśmie fal krótkich. Andrychowskie krótkofalarstwo jest potęgą w skali kraju, co zgodnym głosem podkreślali przedstawiciele Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Ligi Obrony Kraju. Burmistrz Andrychowa gratulował i dziękował członkom klubu za to, że swoją pasją zarażają innych, a jednocześnie życzył im dalszych sukcesów. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezesa ds. sportowych PZK Zbigniew Mądrzyński, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie Marek Stasiak, Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej Andrzej Grzela oraz sponsorzy i sympatycy klubu.
Andrychowski klub łączności w krajowych zawodach organizowanych w 2014 roku stanął na podium aż trzynaście razy, z czego osiem razy na I miejscu: m. in. W Mistrzostwach Polski MPARKI KF, Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego, O Pisankę Wielkanocną UKF, Zawody Tarnowskie UKF, Narodowe Święto Niepodległości UKF, Ham Spirit Contest UKF, Ratownictwo Górnicze UKF, Europe Day Contest. Drugą lokatę zdobył w zawodach: Mistrzostwa Polski MPARKI UKF, Dzień Łącznościowca oraz Memoriał Klemensa Kortali SP2BE.
Podczas spotkania członkowie klubu otrzymali z rąk przedstawicieli LOK i PZK puchary, medale i dyplomy za sukcesy zdobyte w minionym roku. Zbigniew Mądrzyński złożył na ręce Burmistrza Andrychowa najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Krótkofalowców - Medal im. Braci Odyńców nr 23 dla Urzędu Miejskiego w Andrychowie za zasługi dla rozwoju Krótkofalarstwa Polskiego, a przedstawiciele Ligi Obrony Kraju wręczyli puchar za wspieranie działalności Klubu Łączności „Delta” oraz działań na rzecz obronności kraju.
 
Medal im Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa dla UM. w Andrychowie.

Zarząd Klubu SP9KUP (fot. Ł. Gieruszczak)

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-09). W sobotę 21.03.2015 r. w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie POT PZK. Zebranie rozpoczęło się o 12:00 w drugim terminie przy obecności 47 członków (27,3% stanu osobowego OT). Zebranie prowadził Prezes POT PZK - Darek SP2HQY. Gościem zjazdu był Jurek SP7CBG, który zabrał głos przed wygłoszeniem sprawozdań i omówił w swoim wystąpieniu ważne bieżące sprawy dotyczące PZK.
Następnie wystąpili wszyscy członkowie Zarządu POT PZK, prezentując sprawozdanie z działań z ostatnich 2 lat kadencji. Głos zabrał również Przewodniczący OKR - Jan SP2FJN, który nie stwierdził uchybień w działaniach Zarządu. Prezes POT PZK przedstawił zamierzenia Zarządu na kolejne 2 lata. Najbliższe ważne wydarzenie czekające oddział - Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców zaprezentował Piotr SP2LQP z OT04. Spotkanie to odbędzie się 20-21 czerwca w Bachorzu koło Chojnic.
Dyskusja po wcześniejszych obradach nie była długa. Na zakończenie POT PZK otrzymał z rąk Prezesa PZK pamiątkowy proporczyk z okazji 85-lecia PZK.
Równolegle z zebraniem od godziny 10 odbywał się egzamin dla chcących uzyskać uprawnienia w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Część pisemna poszła szybko, jednak druga część praktyczna trwała do godziny 15. Zdali prawie wszyscy kandydaci, jedna osoba będzie zadawać poprawkę. Egzamin praktyczny obejmował podstawową obsługę radiostacji oraz umiejętność przeprowadzenia QSO, w szczególności płynnego literowania znaków wywoławczych.
Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania został zaprezentowany film z wyprawy na wyspę Bożego Narodzenia VK9XSP. Film okraszony komentarzem Bogdana SP2EBG oglądało się z przyjemnością i nie jeden oglądający ten film chętnie by na taką wyprawę pojechał. Choć koszty poniesione przez uczestników były nie małe, sądzić należy, że nie żałują tego wydatku. Film będzie również prezentowany na innych spotkaniach krótkofalowców, jest warty zobaczenia.
Vy 73! Wojtek SP2ALT
 
4. Spotkanie w Lubelskim OT PZK OT 20.
W niedzielę 15 marca 2015 r. odbyło się comiesięczne spotkanie członków Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK. Miejscem spotkania był budynek Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie, przy ulicy Nałęczowskiej 25. Tam ma swoją siedzibę najbardziej znany lubelski klub SP8KAF.
Na spotkanie zaproszony został Dyrektor Lubelskiej Delegatury UKE i zarazem krótkofalowiec, Władysław Zwierzchowski SP8DXO. W przygotowanej na spotkanie prezentacji kol. Władysław omówił zasady i etapy zdawania egzaminów na „świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. Jak zapewne większość kolegów i koleżanek już wie, od stycznia br. osoby ubiegające się o wydanie świadectwa muszą zdać oprócz egzaminu teoretycznego również egzamin praktyczny i właśnie on był przewodnim tematem spotkania.
Okazało się, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”- będzie to rozmowa z egzaminatorem, podczas której osoba egzaminowana będzie pytana o kilka praktycznych rzeczy związanych z zasadami prowadzenia łączności tj. rozumieniem systemu raportów, kodu Q i literowania, czy też przeprowadzi z egzaminatorem wirtualną łączność. Może to zaowocować szybszym i pewniejszym rozpoczęciem pracy na pasmach amatorskich.
SP8DXO przybył na spotkanie ze swoim sprzętem krótkofalarskim. Był to transceiver QRP FT817 i własnej konstrukcji anteną magnetyczną wykonaną z rurek hydraulicznych PVC, koła hula-hoop, kondensatora zmiennego od typowego radioodbiornika i kilku odcinków drutu. Całość umieszczona na małym stojaku od choinki prezentowała się wyśmienicie.
Pokaz skuteczności pracy tak skromnej anteny, podczas którego SP8DXO przeprowadził na paśmie 20m mocą około 2W łączność telegraficzną z włoską stacją i otrzymał całkiem przyzwoity raport, był zwieńczeniem niedzielnego spotkania. Przy okazji kol. Władysław, jako wytrawny telegrafista zaprezentował - przez wielu już częściowo zapomnianą - sztukę pracy na kluczu sztorcowym.
*Na zdjęciu: sprzęt do egzaminu praktycznego oraz jego właściciel SP8DXO.

Andrzej SQ8MFE

5. Coroczny Dzień Unii Europejskiej Klubów Szkolnych (Annual School Club European Union (EU) - Day) - 05.05.2015.
Niemiecka Grupa Inicjatywna AATIS zaprasza stacje szkolne do aktywności w dniu 05.05.2015. Aktywność ta ma w swym zamyśle doprowadzić do łączności z oraz pomiędzy szkolnymi klubami krótkofalarskimi i stacjami szkoleniowymi, a także uczennicami i uczniami posiadającymi własne znaki wywoławcze, jak również do łączności ze wszystkimi innymi stacjami z całej Europy. Działanie jest świetnym sposobem na uaktywnienie ze swych szkolnych pracowni krótkofalarskich młodych operatorów w eterze, korzystających z wywoławczych znaków szkoleniowych (lub znaków wywoławczych szkolnych klubów [...] - zgodnie z prawem krajowym). Bardzo często nowy operator będzie onieśmielony obawą przed brakiem wiedzy, co powiedzieć do "nieznajomego po drugiej stronie radia". Wymiana informacji w formie "niezobowiązujących zawodów" pomaga przezwyciężyć ten strach, a wszystko nie powinno się odbywać w stylu "zawody 5-9". Zachęca się operatorów do poświęcenia większej ilości czasu na rozmowę, poza wymianą informacji niezbędnych. Stacjom, które prześlą wyciąg z logu z tego dnia - zostanie wydany certyfikat uczestnictwa. Istnieje również szansa na wygranie jednej z fantastycznych nagród przyznawanych przez AATIS.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie pod podanym adresem: http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/func-startdown/588/

Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/general/1407-the-annual-school-club-eu-day-2

Autor informacji: Lisa Leenders, PA2LS - Przewodnicząca Grupy Roboczej 1. Regionu IARU ds. Młodzieży
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU – PZK

6. Wymiana świadectw operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

W związku z rozbieżnościami w interpretacji zapisów najnowszego rozporządzenia o pozwoleniach służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w dniu 18 marca br. skierowaliśmy zapytanie dotyczące tej istotnej kwestii do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pismo stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego komunikatu. Obecnie oczekujemy na odpowiedź.
SP2JMR

7. Mirek SP5IXI ponownie jako 9V1XE. Nasz Kolega Mirek SP5IXI/VK6DXI nadaje od 20.03.2015 do 4.04.2015* z Singapuru pod znakiem 9V1XE. Licencja Mirka 9V1XE jest licencją o charakterze stałym. Mirek pracuje na pasmach: 20,17, 15m (oraz 2 m i 70 cm) i zaprasza stacje polskie do QSO.
*Mirek napisał: „Nie mam jeszcze pewności czy na SPDX Contest będę tutaj czy w VK6.. Wczoraj propagacja na Eu, na 20m była bardzo dobra i miałem przyjemność wielu QSO ze stacjami z SP”. QSL via SP5UAF (OT-73).
Info: SP5ELA

8. PW-Sat2. Projekt z udziałem polskich krótkofalowców.
Powstaje satelita studentów Politechniki Warszawskiej, który przetestuje system deorbitacji małych satelitów i kilka innych studenckich eksperymentów. Jest to jeden z najambitniejszych projektów studenckich w Polsce oficjalnie rozpoczął się w 2013 roku, jednak pierwsze prace i koncepcje kształtowały się już kilka lat wcześniej, kiedy pracowano nad jego poprzednikiem - PW-Satem (umieszczonym na orbicie 13 lutego 2012 roku). Pracujący nad PW-Satem2 członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego zdecydowali, że będzie on małym satelitą zbudowanym w standardzie CubeSat 2U (czyli dwukrotnie większym, niż PW-Sat) i przeprowadzi na orbicie kilka ciekawych eksperymentów. W chwili obecnej w zespole działa dwóch krótkofalowców – mgr inż. Inna Uwarova SQ5PUI, będąca koordynatorem całego projektu, oraz inż. Kamil Sażyński SQ5JRN (OT-73) – odpowiedzialny za łączność z satelitą.
Więcej na ten temat: https://vot.pzk.org.pl/index.php/97-prace-techniczne/projekty-satelitarne/pw-sat2/206-pw-sat2 (należy zatwierdzić certyfikat bezpieczeństwa przeglądarki, połączenie jest szyfrowane i bezpieczne).
Info: Zygi SP5ELA

Mirosław SP6FLZ S.K. W dniu 14 marca zmarł po długiej chorobie nasz niezawodny Kolega i Przyjaciel Mirosław Stanisław Maciąg SP6FLZ. Członek Sudeckiego OT PZK.
Mając ogromną wiedzę techniczną służył zawsze pomocą i radą.
Pogrzeb odbył się 18 marca w Żmigrodzie o czym ze smutkiem informuje brat Zbigniew SP9GMI oraz piszący ten tekst Henryk SP9FHZ.
Wraz ze Ś.P. Mirkiem we wspólnej ławie tyskiego liceum zaczynaliśmy 45 lat temu przygodę z krótkofalarstwem.
Cześć Jego pamięci!
Henryk SP9FHZ

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Pawłowi SP7TEV, Andrzejowi SQ8MFE, Wojtkowi SP2ALT, Zarządowi klubu SP9KUP w Andrychowie.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Załącznik Nr1:
Pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymiany świadectw.
 
Załącznik Nr 2 do komunikatu KS-12:
*Prezentacja PZK na Kongres Organizacji Proobronnych (Powerpoint).

news: ikona_pdf.gif Komunikaty sekretariatu ZG PZK 2015