KS-6. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 11.02.2015
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-02-12 / 00:54
news: pzk_new.png
 
KOMUNIKAT NR 6/2015 z dnia 11.02.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    Po posiedzeniu prezydium ZG PZK w dniu 07.02.2015 r.


Pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium odbyło się jak większość posiedzeń w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy. Obecny był cały skład prezydium oraz Zdzisław Sieradzki SP1II reprezentujący Główną Komisję Rewizyjną.

A.    Finanse PZK
- Prezydium omówiło wykonanie budżetu za rok 2014, jednakże pełna jego ocena była niemożliwa z powodu braku dokumentów finansowych z kilku Oddziałów terenowych PZK.
- Podczas posiedzenia zapoznano się z propozycją budżetu na rok 2015. Omówiono i wstępnie zweryfikowano wnioski dot. dofinansowań zgłoszone w roku 2014 na 2015 rok.  Projekt budżetu na 2015 r. zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu PZK w statutowym terminie przed posiedzeniem ZG PZK.
- Prezydium wnioskuje konieczność uzupełnienia Zasad Rachunkowości PZK o punkt dot. wysokości pogotowia kasowego w sekr. ZG PZK oraz w Oddziałach terenowych PZK, które nie może przekraczać 500 zł.
- Prezydium podjęło uchwałę określającą wysokość zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wyjazdów służbowych samochodami prywatnymi do 0,8 kwoty naliczanej wg. akt stawek Ministerstwa Finansów.

B.     Sprawy współpracy z MON
Wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR zreferował pozostałym członkom prezydium przebieg ostatnich dwóch narad (w MON oraz w BBN) dotyczących roli organizacji pozarządowych w umacnianiu odporności państwa na różnego rodzaju zagrożenia. Prezydium podkreśla, że zgodnie ze Statutem PZK jesteśmy organizacją proobronną, a nie paramilitarną. Stąd nasza rola polegać będzie głównie na kształtowaniu postaw proobronnych zarówno wśród naszych członków, jak i wśród szkolącej się młodzieży oraz na szkoleniu m.in. w ramach Narodowych Sił Rezerwy w zakresie przygotowywania sprzętu oraz prowadzenia łączności w stanach pokoju, kryzysu oraz wojny. Realizacja zadań odbywać się powinna poprzez realizację zadań zleconych.

C.    Odznaczenia.
Prezydium Postanawia podać do wiadomości o zamiarze odznaczenia Złotą odznaką Honorową PZK nast. Kolegów:

Henryka Jankowskiego SP3AAI na wniosek Poznańskiego OT PZK
Janusza Kwapisiewicza SP2RS na wniosek Pomorskiego OT PZK

Prezydium postanawia odznaczyć "Medalem im Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa":
a) Pana Janusza Krechowicza  Dyrektora Delegatury UKE w Kielcach,
b) Pana Czesława Gruszewskiego Zastępcę Prezydenta miasta Kielce,
c) Pana Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.                              

D.    Sprawy sportowe.
a)    Prezydium zapoznało się ze stanem przygotowań do Mistrzostw Młodzieżowych ARDF R1 IARU, które odbędą się w okolicach Zamościa w czerwcu 2015 r.

b) Omówiono problematykę udziału naszych zawodników w Mistrzostwach Świata w Szybkiej Telegrafii (HST) oraz w Mistrzostwach R1 IARU w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF).

c)    Prezydium ZG PZK uchwałą z dnia 7.02.2015 r. zarekomendowało na funkcję Sędziów Międzynarodowych ARDF:
   Krzysztofa Jaroszewicza SQ5ICY
          Tomasza Deptulskiego SP2RIP
 
E.     Pozostałe
- Ponadto prezydium ZG PZK przedyskutowało kilka najważniejszych spraw wniesionych przez jego członków w tym przyjęło jako obowiązującą znowelizowaną instrukcję o nazwie:  "Regulamin użytkowania Subdomen PZK i serwerów wirtualnych dla oddziałów terenowych PZK". Powinno to znacznie usprawnić administrowanie zasobami informatycznymi PZK.
- Prezydium powołało na funkcję fotoreportera PZK Michała Piórczyńskiego SP5DLX, przyjmując jego deklarację współpracy z publikatorami Polskiego Związku Krótkofalowców.
     Posiedzenie trwało ponad 5 godzin.
Piotr SP2JMR

2.    YOTA 2015 komunikat o naborze uczestników.

Od Silvio IZ5DIY - koordynatora ARI ds. młodzieży (Włoski Związek Krótkofalowców, ARI - Associazione Radioamatori Italiani), otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej edycji letniego międzynarodowego obozu młodych krótkofalowców YOTA 2015 (Youngsters on the Air). Obóz odbędzie się we Włoszech, w terminie od 18 do 25 lipca 2015r. Organizatorem jest ARI, przy koordynacji i wsparciu finansowym ze strony IARU. Jak co roku, celem imprezy jest szkolenie, integracja i wymiana doświadczeń wśród młodych pasjonatów krótkofalarstwa, reprezentujących poszczególne stowarzyszenia krótkofalarskie zrzeszone w IARU. W programie obozu znajdują się liczne warsztaty, zajęcia integracyjne, prezentacje tematyczne, współzawodnictwa, ARDF, praca na radiostacji, zwiedzanie stacji "contestowych", łączność kryzysowa i inne. W tym roku tylko troje młodych krótkofalowców, z opiekunem, może reprezentować PZK na obozie YOTA 2015. Takie limity wprowadził organizator, ale za to na obóz przyjadą równie małe drużyny aż 21 krajów: Belgia, UK, Polska, Czechy, Tunezja, Chorwacja, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Austria, Serbia, Estonia, Słowacja, Węgry, Finlandia, Czarnogóra, Bośnia-Hercegowina, Oman, Irlandia, Bułgaria, Włochy.
Młodych aktywnych krótkofalowców (wiek: 15-25 lat) zainteresowanych udziałem w obozie, proszę o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń. Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis zainteresowań, dotychczasowej aktywności i osiągnięć krótkofalarskich. Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji podczas zajęć i uczestnictwa w wielonarodowych panelach dyskusyjnych. Kwalifikacji kandydatów, na podstawie analizy zgłoszeń, dokona komisja pod przewodnictwem Prezesa PZK. Odpłatność za udział w obozie wynosi 50 Euro od osoby. Pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, podróż, zajęcia, ubezpieczenie) pokrywa organizator z funduszy IARU, ARI, od sponsorów, a dla polskiej drużyny również PZK. Zgłoszenia proszę nadsyłać do 22 lutego 2015 r. na adres: sp3slu@pzk.org.pl. Uwaga. Pierwszeństwo zakwalifikowania mają osoby, które dotychczas nie były na żadnym z obozów YOTA.

Jerzy SP3SLU z-ca Prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia.

3.    Nowy poradnik DX-era autorstwa K7UA.

       Bryce Anderson K7UA wydał kolejną edycję swojego poradnika dla lubiących łowy na dalekie ekspedycje. Uaktualnił informacje i linki do stron internetowych. Poradnik zawiera syntetyczne porady na różne tematy dotyczące DX. Wart przeczytania.

Info: Robert SQ9EDZ

* Robert SQ9EDZ wykonał polskie tłumaczenie poradnika.
W "Słowie tłumacza" zamieszczonym poniżej SQ9EDZ napisał wyjaśnienia.
Dokumenty poradnika DX-era, zarówno w wersji oryginalnej, jak i polskiej są zamieszczone na stronie autora (K7UA) i można je bezpłatnie pobrać.
Link do strony autora: http://www.k7ua.com/
Zygi SP5ELA

Oświęcim, dn. 24.01.2015 r.

Słowo od tłumacza:
"Cieszę się, że Bryce zaproponował mi tłumaczenie jego broszury, chociaż uprzedzałem go, że moja znajomość angielskiego jest taka sobie... No cóż, skoro inni nie podjęli się tej pracy, to ktoś (czyli ja) musiał ją wykonać. Zapewne znajdą się malkontenci, którzy porównując oryginał z moim słowem, będą zarzucać mi, że to zdanie to brzmi inaczej... Jak już wspomniałem, nie jestem lingwistą! Starałem się wczytać w poradnik Bryce’a i oddać sens jego rozumowania a nie tłumaczyć słowo po słowie. Zresztą takie tłumaczenie nie miałoby sensu. W tym miejscu podam przykład: kiedyś użytkując w wojsku sprzęt po b. ZSRR napotkałem przetłumaczoną instrukcję jego obsługi. Ponieważ wychodziły jakieś głupoty, sięgnąłem po oryginalną rosyjską. I coż wyczytałem? Jakiś nieznający zagadnień technicznych lingwista przetłumaczył słowo autotransformator (org. автотрансформатор) jako – uwaga: transformator samochodowy! I to kompletnie zmieniało sens, bo każdy elektronik wie, że chodziło o transformator z regulowanym napięciem wyjściowym.
Zresztą idiomów nie tłumaczy się, bo Polacy mówią „jeszcze jedna kropla w morzu” a Niemcy „jeszcze jedna kropla na kamień”. Jak powiedziałem chodziło mi o oddanie idei przekazu Bryce’a – przekazu dedykowanego przede wszystkim młodym ludziom, choć słuchając pasm odnoszę wrażenie że i starsi mogą z niego wynieść coś, co mogłoby usprawnić użytkowanie prze nich eteru.
Na koniec jeszcze jedno. Krótkofalarstwo bazuje na języku angielskim i ciężko znaleźć polskie odpowiedniki niektórych słów. No bo jak nazwać ham’a, który lubi nawiązywać dalekie łączności? Tutaj zamiennie używałem DX-man lub DX-er. Osobiście przychylam się ku temu pierwszemu określeniu, ale autor preferuje to drugie. Tak czy owak, ważne jest zrozumienie a nie sama nazwa. Zresztą US-English jest inny niż UK-English, bo jedni tirowca nazywają a truck driver, a drudzy a lorry driver, co nie zmienia faktu że chodzi o tego samego kierowcę ciężarówki!
Dla mnie ważnym jest, aby polscy krótkofalowcy skorzystali z cennych rad doświadczonego kolegi K7UA. I choć mamy własnych, dobrych autorów podręczników, to źródeł rzetelnej wiedzy nigdy nie jest za dużo. Dziękuję ci Bryce za dobrą robotę!"

73! SQ9EDZ – Robert Chrobak

4.    Zaproszenie do zawodów.
       Wydział Szkolenie i Sportów Łączności przy BZG LOK w Warszawie zaprasza do udziału w "9. Otwartych Mistrzostwach Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych." Kolejna III Tura tych mistrzostw przeprowadzona zostanie w czwartek 12 lutego br. w godzinach od 17:00 do 19:00 czasu lokalnego.
Logi w formacie *.cbr lub *.log prosimy przesyłać w ciągu 5 dni od zakończenia          kolejnej tury zawodów.
        Link do Regulaminu:   http://www.sp5kcr.eu/images/stories/zawody/regulaminy/regulaminy_2012/mp arki_2011_2012.pdf 

        Vy73! Włodek SQ5WWK


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Piotrowi SP2JMR, Robertowi SQ9EDZ, Zygmuntowi SP5ELA, Włodkowi SQ5WWK.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty KS 2015