OPP OPP OPP
Dodane przez SP5ELA dnia 2015-01-11 / 06:55
OPP. OPP. OPP.

Po raz kolejny w imieniu ZG PZK i członków naszej organizacji serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasz Związek swoim 1% od należnego podatku za rok 2013. Pozwoliło to w latach ubiegłych i pozwoli w roku 2015 na realizację wielu ważnych przedsięwzięć w ramach PZK jako OPP, których by bez Waszego wsparcia po prostu nie było.

Za rok 2013 na nasze konto wpłynęło ponad 77000 zł. To dużo, a zarazem niewiele biorąc pod uwagę nasze potrzeby, plany i zamierzenia.

Zdaję sobie sprawę, że być może nasze starania o pozyskiwanie środków od darczyńców są niewystarczające. Obiecujemy popracować nad tym, choć PZK trudno konkurować o 1% z fundacjami i organizacjami o charakterze ogólnospołecznym prowadzącymi szeroko rozumianą działalność charytatywną.

Namawiając do przekazania 1% od podatku na rzecz PZK należy podkreślać, że to co za te środki kupujemy czy na co je wydajemy nie służy tylko członkom PZK i krótkofalowcom w ogóle, ale także pośrednio całemu społeczeństwu. Tak jest, ponieważ spora część naszych działań jest skierowana do szerszych kręgów obywateli naszego kraju np. poprzez budowę sieci łączności alternatywnej do czego zobowiązuje nas podpisane w 2013 roku porozumienie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji. Ale nie tylko. Zwracamy uwagę na edukacyjny charakter krótkofalarstwa na politechnizację dzieci i młodzieży, ale także na wiązanie ich aktywności w sportach krótkofalarskich takich jak zawody krótkofalarskie, Amatorska Radiolokacja Sportowa, Szybka Telegrafia czy też wyprawy radiowe choćby lokalne na zamki oraz uaktywnienie powiatów i gmin. To wszystko daje możliwość sprawdzenia siebie, swoich możliwości, a także nabycia umiejętności trudnych do osiągnięcia bez krótkofalarstwa. W ostatnim okresie właśnie te umiejętności stają się potencjalnie bardzo przydatne z uwagi na niespokojną sytuację polityczną, a więc i militarną w niektórych regionach świata.

Drodzy darczyńcy! Tak jak i w dwóch poprzednich latach wszyscy znani nam darczyńcy otrzymali od nas indywidualne podziękowania. Tych znanych nam darczyńców jest ponad 800. Znani to Ci, którzy ujawnili Urzędowi Skarbowemu swoje dane teleadresowe zgadzając się na ich wykorzystanie przez beneficjenta.

Kończąc jeszcze raz dziękuję Wam za wsparcie naszej działalności.

Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres:

Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 85-635 Bydgoszcz.

Poniżej dla ułatwienia podajemy jak wypełnić najpopularniejsze PIT-y, aby Wasz 1% od podatku wspomógł nas w naszej tak potrzebnej i pożytecznej działalności.


Poniżej podaję jak przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę
rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS:
0000088401.

1% podatku mogą przekazać:
. ryczałtowcy - PIT 28,
. przedsiębiorcy - PIT 36,
. przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
. pracownicy - PIT 37,
. gracze giełdowi - PIT 38,
. osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego
zestawienia:

1. w PIT 28
v poz. 125 numer KRS,
v poz. 126 kwota,
v poz. 127 cel szczegółowy 1%,
v poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 129 dodatkowe informacje

2. w PIT 36
v poz. 308 numer KRS,
v poz. 309 kwota,
v poz. 310 cel szczegółowy 1%,
v poz. 311 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 312 dodatkowe informacje

3. w PIT 36L
v poz. 94 numer KRS,
v poz. 95 kwota,
v poz. 96 cel szczegółowy 1%,
v poz. 97 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
v poz. 98 dodatkowe informacje

4. w PIT 37
v poz. 131 numer KRS,
v poz. 132 kwota,
v poz. 133 cel szczegółowy 1%,
v poz. 134 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 135 dodatkowe informacje

5. w PIT 38
v poz. 57 numer KRS,
v poz. 58 kwota,
v poz. 59 cel szczegółowy 1%,
v poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 61 dodatkowe informacje

6. w PIT 39
v poz. 51 numer KRS,
v poz. 52 kwota,
v poz. 53 cel szczegółowy 1%,
v poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
v poz. 55 dodatkowe informacje

W pozycji DODATKOWE INFORMACJE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy
przekazać swój 1%.
Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat.
Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.

Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK