Nowa lista SPFF
Dodane przez SP4EOO dnia 2014-12-09 / 23:34
Dr OP's

Tradycyjnie pora na krótkie podsumowanie działań związanych z aktywnościami SPFF. Tym razem w drugim półroczu 2014 roku.

Ostatnia aktualizacja listy SPFF - 24.06.2014, ilość obszarów SPFF - 1002.

Od dnia publikacji nowej listy można było nawiązać łączności z 234 obszarami SPFF w tym z 89 obszarami NEW ONE.

Ilość wszystkich aktywowanych i zalogowanych obszarów SPFF wg stanu na dzień 07.12.2014 - 912

Procent aktywowanych i potwierdzonych SPFF w stosunku do ogólnej liczby obszarów - 91,02 %

Zgodnie z regulaminem WWFF do listy SPFF dopisujemy kolejne 90 obszarów z tzw. grupy A czyli Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazu oraz Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe. Ze względu na bardzo dużą ilość NEW ONE i brakiem aktywności, po raz kolejny do nowej listy nie dopisujemy obszarów do województwa podlaskiego.
Zgłoszenie uzgodnionych i konsultowanych do dnia 07.12.2014, nowych obszarów SPFF zostało przesłane do WWFF w dniu 08.12.2014 roku.

Zgodnie z informacją uzyskaną od koordynatora programu SPFF, od dnia 10.12.2014 roku obowiązuje nowa lista 1092 obszarów SPFF.

Nowa lista dostępna jest na portalu www.spcff.pl w zakładce Lista SPFF oraz na www.spff.eham.pl w zakładce Download (po zalogowaniu).

Tym samym od 10 grudnia 2014 roku rozpoczynamy kolejne konsultacje ws. nowej listy. Na portalu spff.eham.pl w zakładce Lista SPFF opublikowana jest lista tzw. poczekalnia, gdzie kolorem zielonym zaznaczone są obszary zgłoszone przez aktywatorów i osoby zainteresowanie tematyką SPFF. Lista, zgodnie z poniższym harmonogramem, jest otwarta do dnia 06 czerwca 2015 roku.
Tryb aktualizacji nowej listy SPFF:
- zgłaszanie dodatkowych obszarów do dnia 06 czerwca 2015 roku
- selekcja oraz szczegółowe ustalenia w dniu 07 czerwca 2015 roku
- przesłanie nowej listy do WWFF w dniu 10 czerwca 2015 roku

Korzystając z okazji składam podziękowania kolegom SP8P, SP9UPK, SP4SHW, SP1MVG, SP6YG, SQ6JNX, SQ6PLD, SQ9CXC, SP7MJX, SQ9LOM, SP5XSL, SP5PB, SP9MDY i SP8BBK za poświęcony czas na aktualizację listy SPFF.

Podziękowania należą się również dla wszystkich aktywatorów za ogromny wkład w propagowanie programu dyplomowego Polska Flora Fauna i bardzo wysoki poziom operatorski podczas aktywności. Widać to po rosnącym zainteresowaniu programem SPFF oraz bardzo dużą ilością łączności nawiązywanych z kolejnych aktywacji.

73 & 44
Sławek SP4EOO
SPFF List Manage

news: ikona_pdf.gif Lista SPFF 10.12.2014