Dyplom Euro 2008 Austria – Szwajcaria
Dodane przez SP1THJ dnia 2008-02-04 / 14:23

(EURO-AWARD 2008 AUSTRIA-SWITZERLAND)

Dyplom za łączności w okresie od 26 kwietnia 2008 do 30 czerwca 2008 r.

W celu uczczenia Europejskich Mistrzostw Piłkarskich 2008, Austriacka Liga Radiowa (ÖVSV) oraz Szwajcarski Związek Krótkofalowców (USKA) zapraszają wszystkich krótkofalowców i nasłuchowców na świecie do wzięcia udziału i uzyskania tego ograniczonego w czasie dyplomu.

Od 26 kwietnia 2008 do 30 czerwca 2008, specjalne stacje (Sonderstationen) w Austrii ze specjalnymi znakami wywoławczymi OE2008 AAA do OE2008 ZZZ oraz specjalne stacje w Szwajcarii HB2008 AA do HB2008 ZZ będą QRV na wszystkich pasmach.

W zależności od klasy dyplomu (Brąz, Srebro, Złoto), należy nawiązać z tymi specjalnymi stacjami (Sonderstationen) określoną liczbę łączności. Z tą samą stacją dopuszcza się tylko jedną łączność na każdym paśmie. Dostępne są wszystkie pasma amatorskie. Mogą być użyte wszystkie rodzaje emisji, SSB, CW, DIGITAL, MIXED i QRP (max. 10 Watt), z wyjątkiem packet Radio i Echolink.

Dyplom jest wydawany w trzech klasach i wymagania są następujące:


Brąz   Srebro  Złoto
10 stacji specjalnych
(5 x OE i 5 X HB)
  14 stacji specjalnych
(7 x OE i 7 x HB)
  20 stacji specjalnych
(10 x OE i 10 x HB)

Do zgłoszenia należy dołączyć wypis z logu, który musi być podpisany bądź przez dwóch licencjonowanych nadawców bądź przez wybranego przedstawiciela lokalnego klubu, potwierdzając zgodność i poprawność danych.

Wniosek o wydanie dyplomu należy przedłożyć przed 31 grudnia 2008 r; i wysłać pocztą do Award Managera ÖVSV z załączeniem opłaty 10 Euro na adres:


Richard Kritzer
Aich 4
A-9800 Spittal/Drau
Austria


Zgłoszenie można też wysłać e-mailem na adres
oe8rzs@oevsv.at

Opłatę dyplomu należy przelać na następujące konto bankowe:

Bank-Austria Creditanstalt 50555 045 429 BLZ 12000 IBAN=AT67 1200 0505 5504 5429 BIC=BKAUATWW

Proszę podać znak wywoławczy jako wskazanie nadawcy.

Dyplom jest drukowany w wielu kolorach na papierze 250 g, o wymiarach 210 x 297 mm. Projekt został zaaprobowany przez ÖVSV oraz USKA we wrześniu 2007 r.