Akcja dyplomowa Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej
Dodane przez SP3JB dnia 2014-10-28 / 11:53
Akcja dyplomowa Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowejtoaw-s

W okresie od 27 do 31 października 2014 roku stacja radiowa Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR będzie pracować pod okolicznościowym znakiem SN0TOAW. Aktywność stacji w tym okresie związana jest z przypadającym 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej /TOAW/, ustanowionym przed dwoma laty przez Ministra Obrony Narodowej dokładnie w rocznicę podpisania w 1918 roku Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która powoływała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Obecnie TOAW to terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej, których działalność obejmuje dwa zasadnicze obszary, sprawy operacyjno-obronne oraz jako organu rządowej administracji niezespolonej. W ich skład wchodzi 16 wojewódzkich sztabów wojskowych /WSzW/wraz z podległymi im 86 wojskowymi komendami uzupełnień /WKU/.

Klub SP3PGR działający na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, jedynej poznańskiej szkoły która jako partner społeczny ma podpisane z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu porozumienie o współpracy jest organizatorem w okresie aktywności znaku SN0TOAW akcji dyplomowej rŚwięto Terenowych Organów Administracji Wojskowejr1; wpisującej się w tegoroczne obchody tego święta. Okolicznościowy dyplom podpisany przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu otrzymają krajowe stacje radiowe bądź nasłuchowe, które przeprowadzą ze stacją SN0TOAW co najmniej 4 QSO/HRD (dla stacji zagranicznych co najmniej 2 QSO/HRD). Łączności w danym dniu akcji można powtórzyć na innym paśmie, a w kolejnych dniach również na tym samym paśmie fal krótkich. Zgłoszenia na dyplom zawierające imię i nazwisko bądź nazwę klubu, znak wywoławczy oraz wykaz zrealizowanych QSO/HRD należy wysłać na adres e-mailowy klubu sp3pgr@wp.pl w terminie do 3 listopada 2014 roku włącznie. Dyplom w formacie PDF jest bezpłatny.

Info: Jacek SQ3OPM

Karta QSL stacji SN0TOAW:

toaw