KS-43. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 22.10.2014
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-10-22 / 21:41
news: pzk_new.png

 KOMUNIKAT NR 43/2014 z dnia 22.10.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. 70. lecie powstania Ligi Obrony Kraju.
W dniu 17 października br. w Warszawie miała miejsce centralna uroczystość związana z obchodami 70 rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju, na którą został zaproszony również Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – Jerzy Jakubowski SP7CBG. Spotkanie otworzyło odśpiewanie hymnu państwowego, a następnie głos zabrał Prezes LOK Pan płk Grzegorz Jarząbek, witając zgromadzonych na sali członków organizacji oraz imiennie, zaproszonych gości.  Następnie  w bardzo ciekawy sposób, bo wierszem, zaprezentowana  została historia działalności LOK w okresie siedemdziesięciolecia istnienia. Historia pisana wierszem przyjęta została przez uczestników uroczystości burzą oklasków.
W kolejności zostały wręczone odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie wojskowe. Wśród wielu odznaczonych znalazłem  się również ja, Prezes PZK, któremu Medal 70-lecia LOK przypiął do klapy marynarki Prezes LOK. Chwilę później głos kolejno zabierali zaproszeni goście. Skorzystałem z okazji, aby podziękować za otrzymane odznaczenie i w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców wręczyłem Panu płk Jarząbkowi puchar dedykowany Zarządowi i członkom LOK. Również  Dyrektorowi  ZOW LOK w Lublinie Pani Dyrektor Annie Malinowskiej wręczyłem Medal im. Braci Odyńców i załączony do niego grawerton przyznany przez Prezydium naszej organizacji na wniosek Zarządu Oddziału Lubelskiego PZK. Wręczenie medalu Pani Malinowskiej spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem obecnych i długo niemilknącymi oklaskami. Niestety druga osoba, której przyznano Medal, Prezes ZOW LOK w Lublinie  Pan Dąbrowski był na uroczystości nieobecny. Uhonorowani Medalami wnieśli bardzo duży wkład do budowania korzystnych dla obu stron, wręcz modelowych warunków wzajemnej współpracy.  Przy okazji wyjaśniłem w krótkich słowach genezę powstania i cel nadawania Medalu.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na poczęstunek, podczas którego miałem okazję wymienić z wieloma działaczami LOK, w tym również z Prezesem LOK, oraz z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi inne organizacje, uwagi dotyczące działalności PZK i możliwości rozwinięcia wzajemnej współpracy.
Miło mi również poinformować, że odznaczenia w postaci Medali 70-lecia LOK, podczas lokalnych obchodów rocznicowych otrzymali Koledzy z Oddziału Lubelskiego PZK – Jurek Miśkiewicz SP8TK  i Jurek Kowalski SP8HPW.
Jeszcze raz tą drogą, bardzo dziękuję Panu płk Grzegorzowi Jarząbkowi za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak wspaniałej uroczystości.

Na podstawie relacji Prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego z centralnej uroczystości związanej z obchodami 70 rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju.

2. V Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie.
    W dniach 17 – 19 października br. w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Obronności, w którym uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli tych organizacji z całego kraju. W drugim dniu spotkania wziął udział podsekretarz stanu MON Pan Maciej Jankowski odpowiadając na wiele pytań i wyróżniając okolicznościowymi grawertonami najbardziej zasłużone dla MON organizacje pozarządowe.
    W trakcie spotkania jego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z zakresu współpracy z MON, natomiast przedstawiciele Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS przedstawili informacje w sprawie zasad ubiegania się i rozliczania z dotacji celowych na zadania MON ogłaszane w ramach otwartych konkursów ofert, planowania współpracy z jednostkami wojskowymi, podpisywania porozumień oraz pozyskiwania zbędnego mienia ruchomego do realizacji celów statutowych związanych z obronnością. W czasie spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentowali swoje osiągnięcia w zakresie prowadzonej działalności na rzecz obronności kraju, jak też przedstawiali problemy, z jakimi napotykają się w czasie realizacji zadań zleconych przez MON i sygnalizowali potrzebę uproszczenia procedur związanych z korzystania wycofywanego mienia wojskowego. Spotkania tego typu powtarzane będą corocznie.
     W spotkaniu tym nie zabrakło przedstawicieli środowiska krótkofalowców. Fundację Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich reprezentował jej prezes Witold Zakrzewski SP5UHW, natomiast PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz generalny PZK.

Opracował: sekretarz generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Zdjęcia: MON

3. Pakiety startowe dla nowych członków Dolnośląskiego OT PZK.
DOT PZK-OT01 od pewnego czasu nowym członkom PZK wręcza pakiety startowe.
Poniżej informacja zaczerpnięta ze strony internetowej DOT: www.ot01.pzk.org.pl.
Miło nam poinformować, że wysłaliśmy kolejne Pakiety Startowe do nowo wstępujących członków DOT PZK, tym razem członków nadzwyczajnych (nasłuchowców). W szeregi naszej organizacji wstąpili: Mariusz SP6-01-413 z Polkowic, Paweł SP6-01-414 z Wałbrzycha, Agnieszka SP6-01-415 z Legnicy oraz Marcin SP6-01-416 z Wrocławia. Serdecznie witamy i życzymy dużo ciekawych nasłuchów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy potrzebnej do egzaminu na licencję nadawcy!
W ramach Pakietu Startowego nowi nasłuchowcy DOT PZK, oprócz licencji SWL i znaczka organizacyjnego PZK w kolorze zielonym otrzymują: list gratulacyjny i informację o PZK, kilkadziesiąt uniwersalnych kart QSL nasłuchowca DOT PZK, dziennik łączności, promocyjny numer miesięcznika Świat Radio wraz z informacją o prenumeracie, naklejki PZK i DASR, materiały reklamowe firm elektronicznych i drukarni kart QSL oraz inne gadżety, w zależności od hojności sponsorów.
Warto dodać, że na mocy Uchwały Walnego Zebrania DOT PZK z marca 2014, nasłuchowcy są zwolnieni ze składki oddziałowej DOT PZK.
Info: Michał SQ6IYV

4. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LKK.
Dnia 19.10.2014 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze LKK. Obecni: 68 członków.

1.      Radzie LKK udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy.
2.      Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3.      Wybrano skład nowej Rady LKK:
-          Przewodniczący: Iwan Doskocz - UR5WD
-          Skarbnik: Weronika Staszkiw - UR5WKA
-          Sekretarz: Roman Terlecki - UY3WX
-          Członek Rady: Władimir Szwydkij - UR5WMM
-          Członek Rady: Andrej Staszkiw - UT3WX    
-          Członek Rady: Wiktor Serebryakow - US5WCP
-          Członek Rady: Jurij Michajłow - US5WAY
-          Członek Rady:  Walery Iwańczuk - US0WJ
-          Członek Rady: Aleksander Korżow - UW1WU
-          Członek Rady: Grygorij Bełyk - US5WFO
-          Członek Rady: Wojciech Geło – SP8MI
-          Członek Rady: Jerzy Ostrowski – SP5VJO
-          Członek Rady: Zbigniew Guzowski – SP8AUP
 
4.      Przyjęto stanowisko w sprawie apelu Lwowskiego Okręgowego Oddziału UARL - LKK skierowanego do Rady UARL, Oddziałów Okręgowych i wszystkich zainteresowanych radioamatorów.
5.      Przyjęto nowych członków LKK.
6.      Wybrano Delegatów na grudniową konferencję Rady UARL w Kijowie.
7.      Wyrażono uznanie i podziękowania za pomoc dla poszkodowanego Kolegi Sergeja Towstika UR7EX.
8.      Przyjęto stanowisko w sprawie aktywizacji pracy LKK. Protokół z zebrania będzie opublikowany w terminie późniejszym.
 
Tłumaczenie: Wojciech W. Geło SP8MI – Członek Rady LKK

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Wojtkowi SP8MI, Michałowi SQ6IYV, Jurkowi SP7CBG.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygi SP5ELA.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2014