V Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-10-21 / 09:32
V Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowiev-fop

    W dniach 17 – 19 października br. w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Obronności, w którym uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli tych organizacji z całego kraju. W drugim dniu spotkania wziął udział podsekretarz stanu MON Pan Maciej Jankowski odpowiadając na wiele pytań i wyróżniając okolicznościowymi grawertonami najbardziej zasłużone dla MON organizacje pozarządowe.

    W trakcie spotkania jego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z zakresu współpracy z MON, natomiast przedstawiciele Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS przedstawili informacje w sprawie zasad ubiegania się i rozliczania z dotacji celowych na zadania MON ogłaszane w ramach otwartych konkursów ofert, planowania współpracy z jednostkami wojskowymi, podpisywania porozumień oraz pozyskiwania zbędnego mienia ruchomego do realizacji celów statutowych związanych z obronnością. W czasie spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentowali swoje osiągnięcia w zakresie prowadzonej działalności na rzecz obronności kraju, jak też przedstawiali problemy, z jakimi napotykają się w czasie realizacji zadań zleconych przez MON i sygnalizowali potrzebę uproszczenia procedur związanych z korzystania wycofywanego mienia wojskowego. Spotkania tego typu powtarzane będą corocznie.

     W spotkaniu tym nie zabrakło przedstawicieli środowiska krótkofalowców. Fundację Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich reprezentował jej prezes Witold Zakrzewski SP5UHW, natomiast PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz generalny PZK.

Opracował: sekretarz generalny PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ


v-fop