KS-36. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 3.09.2014.
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-09-03 / 18:48
news: pzk_new.png
 
KOMUNIKAT NR 36/2014 z dnia 03.09.2014 r.


Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Konferencja w MAiC.

W dniu 27 sierpnia br. trzyosobowa delegacja PZK oraz przedstawiciele innych stowarzyszeń radioamatorskich, uczestniczyli w dodatkowych konsultacjach społecznych do projektu Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
W wyniku tych konsultacji jako jeden z ważniejszych, uzgodniony został zapis umożliwiający pracę radiostacji amatorskich poza miejscem ich stałego zainstalowania, z mocami wyjściowymi urządzeń nadawczych określonymi w indywidualnych pozwoleniach radiowych.
Dużą kontrowersję wzbudziła propozycja MAiC uniemożliwiająca pracę urządzeń amatorskich z obiektów latających (samolotów, balonów, motolotni itp.). Ta sprawa jest jeszcze otwarta i decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się MAiC z rozwiązaniami w tym zakresie w innych krajach.
Kolejną decyzją to dodanie zakresu częstotliwości 14000-14350 kHz do pozwoleń kategorii 3. Jednocześnie zostaje podtrzymana propozycja ograniczenie mocy wyjściowej urządzeń nadawczych dla tej kategorii do 100W.
Uwzględnione zostały również propozycje dotyczące pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych - wydłużony został okres ważności pozwoleń tzw. klubowych do 10 lat, przyjęto propozycję zapisu określającego wymogi uzyskania pozwolenia tej kategorii - zgoda od jednej do trzech osób przy jednoczesnej likwidacji zapisu o kierowniku stacji.
Jest również zgoda na szkolenie osób nie posiadających odpowiednich uprawnień na stacjach będących w użytkowaniu osób prawnych.
Poza wymienionymi przyjęto również szereg poprawek zaliczanych do tzw. "porządkujących".
Podczas prowadzonych konsultacji przedstawiciele MAiC często powoływali się na zapisy dokonane w nowym projekcie rozporządzenia. Niestety, pomimo kilkukrotnych próśb ze strony PZK, nie został on udostępniony podczas spotkania. W związku z zaistniałą sytuacją po wieczornych wewnętrznych konsultacjach oraz porannych w dniu następnym, wystąpiłem z pismem oficjalnym do Pana Ministra Trzaskowskiego o udostępnienie tegoż dokumentu wszystkim organizacjom krótkofalarskim jeszcze przed jego oficjalnym podpisaniem. Oczekujemy na oficjalną odpowiedź w tej sprawie.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

2. Stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie SRA.

W związku z docierającymi do nas różnymi drogami informacjami z UKE dotyczącymi charakteru służby radiokomunikacyjnej amatorskiej wysłaliśmy w dniu 21.08.br do Pana Ministra Administracji i Cyfryzacji zapytanie poniższej treści:
"W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwracam się do Pana Ministra jako Ministra właściwego do spraw łączności oraz osoby koordynującej prace nad Krajową Tablicą Przeznaczeń Częstotliwości z prośbą o stanowisko dotyczące charakteru prawnego służby radiokomunikacyjnej amatorskiej z punktu widzenia Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości oraz Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU.
Czy Pana zdaniem służba radiokomunikacyjna amatorska jest służbą stałą, ruchomą lub czy ze względu na swoja wieloletnią specyfikę i szczególny charakter posiada cechy obu tych służb?
Prosimy o udzielenie odpowiedzi w trybie możliwie pilnym m.in. ze względu na zbliżający się termin konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Przedmiotowa kwestia stała się ostatnimi czasy niezwykle ważna dla całego polskiego środowiska krótkofalarskiego, a Pańskie stanowisko w tej sprawie jest dla nas szczególnie cenne.

Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK"
W dniu 28.08.br otrzymaliśmy odpowiedź stanowiącą wyjaśnienie wątpliwości dotyczących naszej służby.

"Szanowny Panie,
przesyłam poniżej odpowiedź przygotowaną przez Departament Telekomunikacji MAC.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia br. nr l.dz.prez.71/2014/e dotyczące charakteru służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, przedstawiam poniżej odpowiedzi na postawione w przedmiotowym piśmie pytania.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1.56 Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (edycja 2012) służba amatorska jest służbą radiokomunikacyjną mającą na celu szkolenie indywidualne, wzajemne prowadzenie łączności i badania techniczne, prowadzone przez amatorów, to jest przez odpowiednio uprawnione osoby zainteresowane radiotechniką wyłącznie dla celów osobistych, bez zainteresowań zarobkowych.

Służba amatorska według Regulaminu Radiokomunikacyjnego stanowi odrębną, niż służba ruchoma czy stała, kategorię służb. W art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego jasno wskazuje się również przeznaczenia częstotliwości dla służby amatorskiej. Faktyczny charakter służby amatorskiej definiuje jej wykorzystanie. W zależności od rodzaju prowadzonej łączności, służba amatorska może mieć cechy służby stałej, gdy łączność prowadzona jest pomiędzy określonymi punktami lub służby ruchomej, gdy łączność realizowana jest pomiędzy stacjami ruchomymi a stacjami lądowymi lub między stacjami ruchomymi.

Z uwagi na powyższe, a więc zmieniający się charakter służby zależnie od jej wykorzystania, służba amatorska nie jest określana w rozporządzeniu w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości jako służba amatorska stała czy służba amatorska ruchoma. Wykorzystanie służby amatorskiej nie powinno więc być ograniczane tylko do jednej z tych kategorii dopóty dopóki jest ona używana zgodnie z definicją z art. 2 pkt 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne, która jest tożsama z przytoczoną definicją z art. 1.56 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.
Z poważaniem,
 Anna Mańturzyk    Sekretariat
Departamentu Telekomunikacji"

Info. SP2JMR

3. Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców Krojanty 23.08.2014.

W trakcie Kaszubskich Spotkań Krótkofalowców organizowanych przez Pomorski Oddział Terenowy PZK w 2013 narodziła się myśl, by zorganizować siłami OT04 i OT09 następne spotkanie w Chojnicach, bo to połowa drogi między oddziałami. Ostatecznie pomysł wyewoluował w spotkanie organizowane przez OT04, OT09, OT16, OT22, OT23 i OT26. Jak sobie założyli organizatorzy – wbijmy cyrkiel w Chojnicach i zakreślmy na mapie koło o promieniu 150 km. Z tego obszaru mogą przyjechać potencjalni uczestnicy. Na posiedzeniu organizacyjnym przedstawicieli oddziałów miejscem spotkania wybrano Krojanty w gminie Chojnice. Bezpośrednie przygotowania podjęli Piotr SP2LQP i Wojtek SP2ALT. Podstawowe założenia co do programu spotkania były proste: wypocząć w towarzystwie braci krótkofalarskiej, dowiedzieć się czegoś ciekawego i nie wyjechać głodnym. Dodatkowo osoby, które zgłosiły przyjazd na spotkanie (a było ich sporo), otrzymały jako pamiątkę wydawnictwo regionalne przekazane przez prezesa Promocji Regionu Chojnickiego sp. z o.o. 23 sierpnia 2014 r. do Krojant zjechało 212 osób (organizatorzy planowali, że jak będzie 150 to nieźle…). Pojawił się również Jerzy SP7CBG prezes PZK, co bardzo mile zaskoczyło organizatorów. Ogólnie z tego co mówią odlatujące na zimę żurawie, wszystkim spotkanie przypadło do gustu. Są tacy, którzy liczą, że zostanie powtórzone za rok, nawet w wersji dwudniowej. Jako bezpośredni organizator mogę przypuszczać, że do dobrych ocen przyczyniło się m.in. super pogoda i ciekawe miejsce, atrakcje towarzyszące handlowe (Cezary SP7UKL ze sprzętem radiowym, Leszek SP1BKS z antenami, Piotr SP2DMB ze sprzętem na 70MHz, Rysiu SP4BBU z wydawnictwami) i poznawcze (Krzysiu SQ2LIP i jego Uaz 452 wypełniony sprzętem łączności, mikrofalowcy m.in. z SP2KDS ze sprzętem na 10 i 24 GHz, sprzęt Yaesu z Consparku w Gdyni). Część poznawczą dopełniły prelekcje: Zbyszka SQ2ETN o Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, Marka SP2MKO o łącznościach w zakresach GHz od odbić deszczowych RS oraz Artura SP2AGX o sieciach D-Star i skrzynce antenowej. Ten ostatni temat wzbudził ogromne zainteresowanie. Urządzenie opracowane w klubie SP2PUT dostraja na każdym paśmie cokolwiek będzie do niego podłączone, nawet widelec.
Ostatnim punktem spotkania była loteria z ciekawymi nagrodami, których fundatorami byli Wójt Gminy Chojnice, Burmistrz Chojnic, Starosta Chojnicki, SP7CBG, SP7UKL, Conspark i Centrum Graweru z Chojnic. Najwięcej emocji było przy losowaniu nagród: tygodniowego bezpłatnego pobytu w atrakcyjnej miejscowości letniskowej gminy Chojnice Charzykowach oraz druku 1000 kart QSL (fundator Wójt Zbigniew Szczepański) i ręcznego TRX-a 2m/70cm (fundator Cezary SP7UKL – HamRadioShop.pl).
Po losowaniu raptem wszyscy zniknęli, pozostali organizatorzy – posprzątali, zamknęli co trzeba i… Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców Krojanty 2014, w którego organizacji pomógł również ZG PZK, przeszło do historii.

Piotr SP2LQP

4. SP2PBY na Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy.
W dniu 30 sierpnia 2014 r. w sobotę na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Stoisko Bydgoskiego OTPZK, a właściwie klubu SP2PBY było dobrze przygotowane i obsługiwane m.in. przez Zbyszka SQ2ETN prezesa Bydgoskiego OT PZK, Romka SP2DDX wiceprezesa OT04 oraz jeszcze kilku Kolegów z OT 04.
Impreza odbyła się przy b. ładnej pogodzie, natomiast gorzej było z frekwencją. Impreza nie miała charakteru komercyjnego i była bardzo słabo rozreklamowana i wielu mieszkańców naszego pięknego miasta po prostu o niej nie wiedziało.
Fotoreportaż zostanie zamieszczony w numerze 10/2014 "Krótkofalowca Polskiego".
SP2JMR


5. XXVI Zjazd Klubu Seniorów PZK „Dąb Polski 2014”.
Jak co roku, ostatni weekend sierpnia był czasem spotkania Klubu Seniorów PZK.W tym roku Zjazd odbył się w Pensjonacie Dąb Polski zlokalizowanym między Włocławkiem a Płockiem, wśród lasów Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W zjeździe wzięła udział 40 osobowa grupa uczestników. Zwyczajem członków SPOTC jest przyjazd na spotkanie wraz z rodziną. Podczas oficjalnych obrad klubu nasze panie organizują swoje „babskie” spotkanie, degustując przywiezione ze sobą domowe wypieki oraz nalewki. Trzydniowa impreza to także wspólne ognisko oraz uroczysta kolacja z tańcami. Czyni to z naszego zjazdu rodzinny piknik połączony ze wspólna zabawą. Pod tym względem jest to zjazd inny od większości spotkań krótkofalowców. Niestety biologia jest nieubłagana. Każdego roku żegnamy się z naszymi kolegami, którzy opuszczają nas już na zawsze. Problemem staje się malejąca liczba członków klubu, a także malejąca liczba uczestników naszych zjazdów. Kolegów z dłuższym stażem nadawcy zachęcamy do wstępowania w szeregi Klubu Seniorów PZK i uczestnictwa w naszych tradycyjnych zjazdach. Informacje o Klubie można znaleźć m.in. w witrynie internetowej www.spotc.bydgoszcz.pl. Ze strony Prezydium ZG PZK w spotkaniu uczestniczył Jerzy SP3SLU z-ca prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia.
Info: Grzegorz SP3CSD

6. Spotkanie w SP8 czyli głęboki las i krótkofalowcy (relacja po korektach).
W dniach 22-24 sierpnia w Leśniczówce "Marysin" położonej w lasach pomiędzy Rzeszowem, Łańcutem i Leżajskiem odbyło się kolejnie 3. spotkanie krótkofalowców organizowane przez Rzeszowski OT PZK (OT18). W trakcie spotkania odbyło się także spotkanie "pokontestowe" zespołu SN0HQ, które prowadził Tomasz SP6T Kapitan Zespołu SN0HQ.
Głównymi oficjalnymi elementami były:
- odznaczenie Odznaką Honorową PZK Kol. Janusza SP8RHQ, Łukasza SP8TJU oraz Marka SQ8JLA odznaczenia dokonał w imieniu ZG PZK piszący te słowa Piotr SP2JMR, - podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2014,
- podsumowanie maratonu aktywności okręgu SP8.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników w tym 4. prezesów oddziałów okręgu SP8: Jurek SP8HPW prezes OT20, Bogdan SP8BRE prezes OT18, Wiesław SP8NFZ prezes OT05 oraz Zbyszek SP8AUP prezes OT35. Ponadto byli obecni prezesi Tarnowskiego OT PZK Janusz SP9LAS oraz Łódzkiego Przemek SP7VC. W spotkaniu uczestniczył także prezes współpracującego z PZK Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów "Delta" z Dębicy Jacek Kotowski SQ8AQO.
Najważniejszym gościem był Jurek SP8TK postrzegany jako "ojciec opiekun PZK". Jurek w dalszym ciągu wspiera naszą działalność dbając o archiwalne wydawnictwa i ich publikację.
Akcentem międzynarodowym była obecność Kolegi krótkofalowca z Ukrainy Grzegorza US5WOF członka LKK, który utrzymuje ostatnio bliskie kontakty z Jarosławskim OT PZK. Grzegorz US5WOF jako jedyny gość zagraniczny spotkania otrzymał z rąk Jurka SP8TK książkę oraz okazowy kalendarz wydany przez ARRL z okazji ich 100. rocznicy powstania.

Gościem specjalnym był Pan Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz możliwości wozu pomiarowego UKE oraz prezentacja współczesnego sprzętu łączności Wojska Polskiego, który przyjechał do nas dzięki uprzejmości dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Ponadto prezentowano i porównywano możliwości pracy urządzeń krótkofalarskich od najprostszych "Home made" do najnowszych fabrycznych. Prezentowane były TRX-y KX3, K3, Husarek, Omega i Pilgrim, te ostatnie przez Pawła SP7NJR.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz montażu oraz prezentacja anteny Hexbeam w wykonaniu Kasi SQ7OYL oraz Przemka SP7VC.
Spotkanie było znakomicie zorganizowane za co należą się serdeczne podziękowania Kolegom z OT18, a szczególnie Bogdanowi SP8BRE jego prezesowi oraz Adamowi SQ8JLU prezesowi klubu SP8PLN z Łańcuta.
Fotoreportaż ze spotkania opublikowany będzie w Krótkofalowcu Polskim nr 10/2014.
Piotr SP2JMR

7. Spotkanie krótkofalowców DL i SP. Krótkofalowcy z Frankfurtu (nad Odrą) i Gorzowa Wlkp., po raz kolejny nadawali razem z parku krajobrazowego DLFF-106 (Naturpark Schlaubetal). To międzynarodowe spotkanie zorganizowali koledzy z frankfurckiego klubu Y22. Pracowały stacje DL7UGN, DL5BTE, DL4SXB, DO5MCE, DL3JAB, DL/SQ3PMX, DL/SQ3KKR, DL/SP3HTF, a w całym spotkaniu uczestniczyło prawie trzydzieści osób.
Nie łączności były jednak tym razem najważniejsze. Główny cel to wspólna integracja i budowanie międzynarodowej współpracy nadgranicznej mającej na celu propagowanie krótkofalarstwa po obu stronach Odry. Było to już kolejne, piąte wspólne nadawanie klubów Y22 i SP3YPR i zapewne nie ostatnie.
Info: Rafał SP3HTF

8. Krótkofalarska Jesień na Pogórzu”, czyli Jodłówka Tuchowska 2014.

Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie, serdecznie zaprasza na 29 już spotkanie w Jodłówce Tuchowskiej, pod hasłem "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu", które organizowane jest dla podsumowania Zawodów Tarnowskich i wręczenia trofeów. W 2014 r. przypada to na: 12-13-14 września.
Program spotkania stały.
Możliwość zakwaterowania i wyżywienia na miejscu. /Około 41 zł osobodzień/.
Więcej informacji na naszej stronie:
http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/co-robimy/krotkofalarska-jesien-na-pogorzu/
lub http://ot28.pzk.org.pl – zakładka „Krótkofalarska jesień na pogórzu”
„Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” to jedno z największych i najstarsze na południu Polski spotkanie krótkofalowców, znane z możliwości spotkania się z wieloma znanymi tylko z eteru ludźmi, zakupu potrzebnych w krótkofalarstwie podzespołów, kompletnego sprzętu, czy po prostu przewietrzenia płuc w pobliskim lesie. Przede wszystkim jest to piękne krajobrazowo miejsce Pogórza Ciężkowickiego i Pasma Brzanki, chyba jedno z najpiękniejszych w SP, w których odbywają się nasze środowiskowe spotkania.
Serdecznie zapraszamy.
Stanisław SQ9AOR

9. 50 lat Krótkofalarstwa w Dębnie.
Początek zorganizowanego krótkofalarstwa w Dębnie, to lata 1960. w Klubie Łączności Ligi Obrony Kraju gdzie gromadziła się młodzież – pasjonująca się techniką łączności radiowej.
Po żmudnej pracy organizacyjnej uzyskaniu licencji nadawcy przez odpowiednią ilość członków, Klub Łączności LOK w roku 1972 uzyskał znak klubowy SP1KNW, w posiadaniu klubu był nadajnik KF 200W oraz bardzo dużo sprzętu łączności pochodzącego z demobilu.
Obecnie w Dębnie są dwa Kluby Polskiego Związku Krótkofalowców, Klub SP1PNW Senior i Szkolny Klub SP1KEN ich praca to ok. 40 nadawców z których część jest zaangażowana w pracach klubowych co daje efekty organizacyjne.
W związku z tym, że przy Polskim Związku Krótkofalowców istnieje Amatorska Sieć Ratunkowa (SP-EmCom Emergency Communcations PZK) klub SP1PNW z okazji 50. lecia Krótkofalarstwa w Dębnie mając na uwadze doświadczenie swoich członków postanowił zorganizować imprezę, której celem jest zapoznanie ludności z rolą amatorskich sieci łączność na wypadek zagrożenia. Będziemy informowali o tym jak się zachować w chwili zagrożenia, skąd możemy oczekiwać pomocy, kto może nas ostrzec o grożącym niebezpieczeństwie, jakie niebezpieczne zdarzenia możemy przewidzieć. Wiedzę tą przekażą nam ratownicy i prelegenci oddziałów ratowniczych w dniu 27. września 2014 r.
Uprzejmie zwracamy się do wszystkich, którzy mogą nam pomóc urozmaicić nasze spotkanie o włączenie się w jego organizację czynne wsparcie naszej inicjatywy.

Za Zarząd Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców SP1PNW w Dębnie.
Henryk Kreczmer SP3FYJ
Akces prosimy zgłaszać na: championsklep@wp.pl

10. Latarniany filmik RBI. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia nowy reportaż filmowy pt. "Weekend Latarniany Niechorze 2014".
https://www.youtube.com/watch?v=fgP61kSwA-M#t=16
Jurek SP5BLD redaktor naczelny RBI PZK

11. HF70OMG.
Z okazji 70 rocznicy największej operacji lotniczej w II wojnie światowej "Operation Market Green" pracują stacje okolicznościowe z Holandii PA44AH, PA70AIRBORNE, PA70GINKEL, PA70OMG, PA70PARA, PA70POLISH oraz kanadyjska VC3P.
Stacja HF70OMG pracuje od 1 do 30 września br. ze Skawiny. Karty QSL via SP9KGC. Więcej informacji na stronie HF70OMG: http://www.qrz.com/db/HF70OMG
Pozdrawiam Bożena SP9MAT

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Bożenie SP9MAT, Jurkowi SP5BLD, Staszkowi SQ5AOR, Rafałowi SP3HTF, Grzegorzowi SP3CSD, Henrykowu SP3FYJ, Piotrowi SP2LQP.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00. Redakcja komunikatu: SP2JMR i SP5ELA.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2014