Posiedzenie Prezydium ZG PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-08-21 / 15:42
Witam!
W imieniu Jerzego Jakubowskiego SP7CBG Prezesa PZK zawiadamiam, że:

Najbliższe posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie się w dniu 6 września 2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej 25.

Proponowany wstępnie porządek obrad:

1. Sprawy finansowe (SP3IQ, SP2JMR)
2. Sytuacja służby radiokomunikacyjnej w Polsce (SP7CBG, SP2JMR)
3. Sprawy szkolenia i młodzieży (SP3SLU)
4. Obchody 85. lecia powstania PZK i 90. lecia powstania IARU
5. Sprawy sportowe, informacja o działalności komisji sportowej (SP2JNK)
6. Sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium:
     a) wnioski na odznaczenia
     b) wnioski na dofinansowanie w ramach tegorocznego budżetu.

Vy 73! Piotr Skrzypczak SP2JMR