Łączność kryzysowa jako forma pomocy po kataklizmie w Serbii
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-05-22 / 22:10
Aktualnie Serbskie Stowarzyszenie Krótkofalowców (SRS) zapewnia łączność kryzysową jako pomoc na terenach dotkniętych powodzią. Stacja kierująca pracuje pod znakiem wywoławczym YU0S.
W paśmie 80m wykorzystywana jest w tym celu częstotliwość 3760 kHz (+/- QRM). Wszyscy krótkofalowcy-operatorzy proszeni są o udostępnienie tej częstotliwości.
W pasmach UKF wsparcie operacji pomocy zapewnia sieć przemiennikowa, pracująca pod tym samym znakiem.


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1296:disaster-relief-communications-in-serbia&catid=48:emcom&Itemid=99

Autor informacji: Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK