PLC w natarciu!
Dodane przez SP5ELA dnia 2014-04-17 / 18:03
PLC w natarciu

Trwają prace normalizacyjne CENLEC związane z rozszerzeniem przepływności w PLC.
Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacji jest ogłoszona ankieta powszechna dotycząca propozycji normy prPN-prEN 50561-3. Ankieta powszechna daje możliwość zgłoszenia uwag merytorycznych wszystkim uczestnikom rynku do 5 maja 2014 r.
W propozycji normy 50561-3 mamy rozszerzenie widma częstotliwości powyżej 30MHz.
Górną zdefiniowaną częstotliwością zajmowanego widma jest 240MHz.

Pasma amatorskie 50 i 70MHz chronione są zmniejszeniem dopuszczalnej niepożądanej emisji do poziomu 55dBμV. Maksymalny poziom niepożądanej emisji poza wyjątkami pasm amatorskich w paśmie 30-87,5MHz osiąga wartość do 90dBμV. Według propozycji normy w paśmie amatorskim 144MHz możemy spodziewać się niepożądanej emisji na poziomie do 60dBμV.
Proponowane poziomy zwiększonych zakłóceń w pasmach amatorskich są zbliżone do tych jakie są w normie 50561-1(2012).

Przypomnijmy..
Norma 50561-1(2012) dla urządzeń PLC (Power Line Communication) dotyczy transmisji danych na liniach energetycznych niskiego napięcia (do 600V). Pracuje w widmie częstotliwości do 30MHz. Norma mimo kontrowersji związanych ze zgodnością z Dyrektywą EMC zwiększyła dopuszczalną moc transmitowanych sygnałów po liniach energetycznych i związaną z niedoskonałością tego medium transmisyjnego niepożądaną emisję na zewnątrz.

Pasma amatorskie chronione są zmniejszeniem dopuszczalnej mocy transmisji oraz dopuszczalnej niepożądanej emisji. Mimo tych zabezpieczeń większość krajowych organizacji krótkofalarskich zgłosiła zastrzeżenia na etapie konsultacji społecznych uznając je jako niewystarczające, bo dopuszczające zwiększenie zakłóceń.

SP1JNY
EMC Manager PZK