Międzynarodowe zawody młodzieżowe.
Dodane przez sp3iq dnia 2008-01-05 / 09:40
Zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem i do udziału w międzynarodowych zawodach dla młodzieży (operatorzy którzy nie ukończyli 18 roku życia) oraz radioamatorów urodzonych na Ukrainie.   Wywołanie: CQ UT CONTEST na SSB 
Rozszerzona zawartość newsa

Zapraszamy do zapoznania sie z regulaminem i do udziału w międzynarodowych zawodach dla młodzieży (operatorzy którzy nie ukończyli 18 roku życia) oraz radioamatorów urodzonych na Ukrainie.   Wywołanie: CQ UT CONTEST na SSB  oraz TEST UT na CW.

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MŁODZIEŻOWE

CQ UT CONTEST

Termin: 19 stycznia 2008 roku, 06.00 UTC – 14.00 UTC. Zawody odbywają się corocznie w trzecią sobotę stycznia.

Uczestnicy:
Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkich radioamatorów nadawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia, oraz radioamatorów zagranicznych urodzonych na Ukrainie (RT).

Pasma:
3,5 – 28 MHz (bez WARC).
Emisja: SSB i CW.
Wywołanie: SSB – «CQ UT Contest»; CW – «Test UT».

Celem zawodów jest sprzyjanie rozwojowi młodzieżowego sportu radioamatorskiego, umacnianie przyjacielskich kontaktów pomiędzy młodzieżą różnych krajów.
Hasło zawodów: «Udział jest ważniejszy niż zwycięstwo, przyjaźń jest droższa niż nagrody».

Klasyfikacja: SOSB; SOMB; MOMB STX; RT (support group).
Raporty: RS (RST) + wiek operatora (np.: 5915), uczestnicy RT nadają RS (RST) + RT (np.: 59RT).

Punktacja:
QSO z własnym krajem daje 10 pkt, z innymi krajami lub terytoriami z własnego kontynentu – 30 pkt, z innym kontynentem – 60 pkt. Nowy kraj (wg DXCC) włącznie z własnym na każdym pasmie i w każdej turze daje 20 pkt. Odebrany w raporcie wiek korespondenta daje tyle punktów, ile lat liczy operator (za QSO z RT wpisuje się swój własny wiek).

Wynik końcowy:
suma punktów zdobytych za QSO, kraje i wiek.

Szczegóły:
Czas zawodów jest podzielony na cztery tury, po dwie godziny każda. Powtórne SSB lub CW QSO dozwolone jest na różnych pasmach i w różnych turach, powtórne QSO innym rodzajem emisji dozwolone na jednym pasmie po upływie 30 minut. Ekipy stacji klubowych powinny składać się z trzech operatorów. Dozwolona praca sztafetowa, oddzielnie w każdej turze, dwóm lub więcej ekipom. Różnica czasu w logach nie może przekraczać 2 minut. Komisja zawodów wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych oraz zwycięzców w poszczególnych krajach.

Dzienniki:
na ogólnie przyjętych formularzach (stacje klubowe podają swoją
przynależność) należy przesłać w terminie 30 dni na adres:
CQ UT Contest, Radio-TLUM,
P.O. Box 5000,
Winnycia,
21018, Ukraina.
Do dziennika należy dołączyć SAE (koperta 23  16 cm) + 1 IRC + zdjęcie sportowe operatora lub ekipy na tle wyposażenia i znaku wywoławczego (cyfrowe na ut5nc@email.ua). W dzienniku należy podac swój QRA-lokator oraz ewentualnie e-mail.

Pamiętajcie: Wasz osobisty sukces – to sukces całego młodzieżowego sportu radioamatorskiego!

WZÓR DZIENNIKA

 

Time

UTC
Band
MHz
Call ofstationNumberPoints forTotalpointsNotes
sentreceivedQSODXCCAGE
          
          
          
         
         
         

Jerzy Striełkow-Sierga UT5NC
Informservice «Radio-TLUM»


Zobacz też http://sp5psl.pzk.org.pl/