KS-50. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 11.12.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-12-11 / 19:08
news: pzk_new.png
 

KOMUNIKAT NR 50/2013 z dnia 11.12.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Tarnowskie porozumienie.
W dniu 29 listopada Tarnowski OT PZK podpisał z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie "POROZUMIENIE w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu". Jest to kolejne porozumienie, którego podpisanie stymulowało porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z Polskim Związkiem Krótkofalowców w dniu 7 maja 2013r. Ze strony miasta i gminy Tranów porozumienie podpisał Henryk Słomka-Narożyński Z-ca Prezydenta Tarnowa, a OT28 PZK reprezentował Janusz Banaś SP9LAS Prezes Tarnowskiego OT PZK. Załącznikiem do porozumienia jest schemat przepływu informacji – „Źródła Informacji o Zagrożeniach”. Treść porozumienia jest dostępna w sekretariacie ZG PZK również w wersji elektronicznej. (SP2JMR)

2. Propozycja zabawy Off Air Contest
Proponujemy zabawę imitującą prawdziwe zawody krótkofalarskie, w której mogą uczestniczyć również osoby nie mające dotąd pojęcia o tym hobby, a co za tym idzie - nie posiadające ważnego pozwolenia radiowego. W związku z tym doskonale nadaje się jako element zajęć prowadzonych dla młodzieży, oraz stanowić urozmaicenie spotkań typowo krótkofalarskich. M.in. można ją wykorzystać w nadchodzącym 5 stycznia Krótkofalarskim Dniu Dzieci i Młodzieży.
Zabawa nie wymaga dostępu do radia, może odbywać się w warunkach terenowych, jak i w większych pomieszczeniach. Jej istotą jest na tyle przybliżyć uczestnikom zasady obowiązujące na pasmach amatorskich, że nie powinno dla nich stwarzać problemu późniejsze zetknięcie się z realnym krótkofalarstwem.
Autorką regulaminu zabawy Off Air Contest powstałego na podstawie pomysłów prezentowanych na obozie YOTA (Youngsters on the Air) w Estonii jest Magda SQ3TGZ.
Bardzo prosimy o przesyłanie na adres: klub@sp3pow.pl wszelkich uwag i pomysłów jakie mogą się nasunąć podczas lektury regulaminu, a w szczególności jego realizacji w praktyce.
Regulamin zabawy Off Air Contest: http://sp3pow.pl/downloads.php?cat_id=2&file_id=67
Jarosław SP3AYA

3. Zbliża się kolejny Krótkofalarski Dzień Dzieci i Młodzieży.
Wzorem udanych poprzednich edycji Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży zachęcamy wszystkie kluby w SP do wzięcia udziału w tej wyjątkowej akcji w niedzielę 5 stycznia 2014. Jest to najlepsza okazja do tego, aby naszym hobby zainteresować młode pokolenie. Tego dnia z wielu stron - z kraju i z zagranicy będzie słychać młodzieńcze głosy na wszystkich dostępnych pasmach amatorskich.
Zmobilizujmy wszystkie nasze siły, aby nie zabrakło cierpliwych korespondentów, chętnych do udzielenia odpowiedzi na zawołania młodych operatorów stacji klubowych. Przeprowadźmy akcję informacyjną w lokalnych środowiskach i placówkach oświatowych. Otwórzmy szeroko drzwi naszych klubów i zachęćmy młodzież do sięgnięcia po mikrofon. Kiedy jednym z rozmówców jest osoba w podobnym wieku, to najlepsza okazja do tego, aby w najbardziej atrakcyjny i najmniej stresujący sposób wprowadzić ich w podstawy krótkofalarstwa.

Przypominamy, że przez cały grudzień pracuje stacja SN0YOTA popularyzująca idee YOTA - aktywności dzieci i młodzieży na pasmach amatorskich, a od świąt Bożego Narodzenia do 5 stycznia z okazji Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży aktywna będzie stacja SN0KDD.
Jako upominek i zarazem nagrodę dla młodych operatorów, można pobrać i wydrukować dyplomy uczestnictwa w Amateur Radio Kids Day. Są one dostępne na stronie klubu SP3POW lub na stronie PZK.
Pozdrawiam Jarek SP3AYA

4. HF2014JP
27 kwietnia 2014r. odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII - ogłosił papież Franciszek podczas konsystorza w Watykanie.
Z okazji kanonizacji JANA PAWŁA II i JANA XXIII będzie pracowała stacja okolicznościowa HF2014JP.
Praca stacji przewidywana jest w okresie: od 01.01.2014 do 31.08.2014r. (wszystkie pasma).
73. Władek SP4ICP

5. HF110RAEM
Dla upamiętnienia sylwetki polarnika i znakomitego krótkofalowca Ersta Krenkela RAEM, centralna radiostacja Polskiego Klubu Flora & Fauna będzie pracowała w dniach od 14 do 31 bm. pod okolicznościowym znakiem wywoławczym HF110RAEM*. W styczniowym wydaniu Magazynu Krótkofalowców eQTC ukaże się ciekawy artykuł autorstwa R5GM poświęcony Ernstowi, krótkofalowcowi urodzonemu w Białymstoku, mieście leżącym w tym czasie na terytorium rosyjskiego imperium. Materiał ten będzie opublikowany w eQTC za zgodą Yuriego Manukovskiego. (sp2fap)  * - błędna informacja

6. Dyplomy RAEM
Na portalu Serwis Krótkofalarski eQTC opublikowano 7 regulaminów
pamiątkowych dyplomów wydawanych z okazji 110 rocznicy urodzin ET Krenkla,
RAEM. Wszystkie są bardzo ładne, a ich elektroniczne wersje są bezpłatne. Na
pasmach HF pracuje bardzo dużo stacji memoriałowych i zdobycie każdego
dyplomu nie jest trudne. Niektóre można zdobyć nawet w ciągu jednego dnia.
(sp2fap)

7. NKP-2013. W rozegranych w minioną sobotę (7 grudnia br.) krajowych zawodach HF "Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego" sklasyfikowano 167 stacji ze 120 gmin. Jak na jednogodzinne zawody frekwencję można określić za bardzo dobrą.
Współzawodnictwo organizowane jest od 21 lat przez redakcję MK QTC / MK eQTC,
 przy stałej współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców. Także i w tym roku zawody odbyły się pod honorowym patronatem Prezesa PZK. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe eDyplomy. Rezultaty dostępne są na specjalistycznym portalu PGA-ZAWODY, z tym, że do wyników szczegółowych mają wgląd tylko zalogowani użytkownicy. W najbliższym tj. styczniowym wydaniu Magazynu Krótkofalowców eQTC oprócz wyników szczegółowych, redakcja opublikuje najciekawsze opinie zawodników. Także w numerze styczniowym Magazynu przedstawione będą wyniki rocznej klasyfikacji zawodów PGA-TEST i PGA-DIGI - zawodów także rozgrywanych pod honorowym patronatem Prezesa PZK.
Więcej informacji o krajowych zawodach HF znaleźć można na portalu
PGA-ZAWODY (www.pga-zawody.eham.pl) oraz w Serwisie Krótkofalarskim eQTC
(www.qtc.suchacz.eu). (sp2fap)

8. PGA ZAWODY - 2014

W 2014 roku Zespół PGA będzie organizatorem 28 następujących zawodów HF:
- PGA-TEST (12 miesięcznych edycji)
- PGA-DIGI (12 miesięcznych edycji)
- WARD Contest
- Europe Day Contest
- SP-CW-Contest
- NKP Contest
Regulaminy dostępne będą na portalu PGA-ZAWODY oraz w poszczególnych
wydaniach Magazynu Krótkofalowców eQTC. (SP2FAP)

 Informacje o numerach 5,6,7,8 przekazał Sylwester M. Jarkiewicz SP2FAP, Serwis Krótkofalarski eQTC: http://qtc.suchacz.eu

9. Logi za Zawody Barbórkowe. Organizatorzy zawodów Barbórka z dnia 4 grudnia przypominają o upływającym dziś, 11 grudnia, terminie nadsyłania logów. Nie wszyscy uczestnicy nadesłali do tej chwili swoje logi. Prosimy o pilne nadsyłanie logów. Przekazał: Kazik SP9GFI

 SP3OTO S.K. W szpitalu w dniu 03.12 2010 r. zakończył życie Zenek SP3OTO.
Szanowany Kolega z OT-23 w Pile. Bardzo dobry i miły operator, szkoda takiego Kolegi. Śpij w spokoju Zenku. Będzie nam Ciebie brakowało. Nie usłyszę już Ciebie na 7 MHz.

W smutku pogrążeni Adam SP3EA i koledzy z OT23

SP9DL S.K.
Informuję, że w nocy z 3 na 4 grudnia br. zmarł w wieku 91 lat Leon Brzeziński SP9DL. Człowiek wielce zasłużony dla miasta Ruda Śląska, swego czasu silnie zaangażowany w działalność krótkofalarską, społecznik, radny Rady Miejskiej. Był również działaczem Związku Harcerstwa Polskiego.

Cześć Jego pamięci! Jerzy SP7CBG

SP9DSD S.K.
W dniu wczorajszym zmarł nasz Kolega Czesław Pająk SP9DSD.
Pogrzeb śp. Kolegi Czesława odbędzie się w sobotę 14.12.2013 r. o godzinie 11.00.
Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w Parku Pamięci przy ulicy Krańcowej 5 w Rudzie Śląskiej (dzielnica Kochłowice).
Romuald Jursza SQ9ZM


Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX. Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Jarkowi SP3AYA,  Władkowi SP4ICP, Sylwestrowi SP2FAP. Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2013