Dodatkowa sesja egzaminacyjna - 7.09.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-08-23 / 14:02
Dodatkowa sesja egzaminacyjna -  przypomnienie.
 
Dodatkowa sesja egzaminacyjna w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, odbędzie się na terenie POT PZK w dniu 7.09.2013 roku o godz. 10.00 na terenie stanicy harcerskiej przy ul. Włókienniczej 14 w Rumi, w związku z czym termin składania dokumentów dla kandydatów zamierzających przystąpić do egzaminu upływa w dniu 23.08.2013 roku. Niezłożenie dokumentów z 2 tygodniowym wyprzedzeniem uniemożliwi przystąpienie do egzaminu.

 Dziękujemy
 Za Zarząd POT PZK
Dariusz SP2HQY