Kominkat sekretariatu ZG PZK z dnia 12 grudnia 2007
Dodane przez sp3iq dnia 2007-12-12 / 20:23
W załączeniu komunikat ZG PZK z dnia 12 grudnia 2007. 
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 12 grudnia 2007.

Witam wszystkich odbiorców naszego komunikatu. A o to wiadomości. Zaczynam niestety od smutnych: 

SP6GQP Silnet Key -  Roman Lipa  SP6GQP był starym wieloletnim druhem - kompanem  Henryka SP6FID ( legendy UKF sk 2004-06-21 z góry Chełmiec ), z  którym to przez wiele , wiele lat  rozpracowywali wszystkie techniczne nowinki dotyczące  UKF -u .
    Kol. Roman odszedł do krainy wiecznych DX-ów  w poniedziałek 10 grudnia 2007 po długotrwałej chorobie, która od kilku lat uniemożliwiała Jemu jakąkolwiek bytność na pasmach. Cześć jego pamięci.
Stanisław SP6BGF

SP9ANH Silent Key - Jan Różycki. Odszedł od nas w dniu 11.12.2007. Do niedawna bardzo aktywny krótkofalowiec i konstruktor. O śmierci Kol. Jana SP9ANH powiadomił nas jego syn dzisiaj rano telefonicznie. Pogrzeb odbędzie się w piątek 14 grudnia po mszy żałobnej w kościele pod wezwaniem Św. Barbary w Bielsku Białej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14.00.


1. Walne zebranie OT 04
Zgodnie  z zapowiedzią w sobotę w dniu 8 grudnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OT 04. Początek  był bardzo uroczysty. Zebranie uczciło minutą ciszy pamięć kolegów, którzy nas w ostatnim roku opuścili.  Następnie był czas na  wręczenie OH PZK dla Pani Grażyny Czelej byłego urzędnika PIR, PAR, URT w Bydgoszczy zajmującego się krótkofalowcami, a później CB radiowcami także.  Kolejna OH została przypięta super Mistrzowi w wielu kategoriach na świecie Kazikowi SP2FAX.
Sportowym akcentem było wręczenie Pucharu Prezesa PZK koledze. Irkowi SP2DKI za I miejsce w kat „mixed low power all band” w SPDXC 2007 . Wręczenia dokonał Kol. Bogdan SP3IQ, który reprezentował  władze centralne PZK.
Po moim czyli prezesa PZK wystąpieniu była kolej na sprawozdania  z działalności Zarządu OT 04.
Walne zebranie dokonało wyboru delegatów na XVI Zjazd PZK. Delegatami zostali Kazimierz SP2FAX oraz Piotr SP2JMR. Zastępcami delegatów są Ryszard SP2IW oraz Janusz SP2CNW.
W zebraniu udział wzięło 56 na 151 członków Bydgoskiego OT PZK czyli frekwencja wynosiła 37% .

2.Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Jeleniej Górze
8 grudnia o godzinie 10.30 w hotelu „Cieplice” w Cieplicach koło Jeleniej Góry odbyło się Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na ogólną liczbę 104 członków Oddziału uczestniczyło 37 osób, co stanowi 29 %. Prezes Oddziału – Robert SP6RGB zapoznał zebranych z wynikami pracy Oddziału za ostatni rok, zwracając między innymi uwagę na dużą aktywność Sudeckiego Klubu Mikrofalowego SP6KBL w Kłodzku, który był organizatorem IX Zjazdu Technicznego UKF. Klub ten był silnie reprezentowany na zebraniu pod przewodnictwem małżeństwa krótkofalarskiego tj. Stanisława SP6BTV i Jego małżonki Romy SP6RYL. Gratulujemy osiągnięć temu zespołowi, który powinien mieć swoich naśladowców w innych klubach w kraju. Prezes Oddziału zapoznał również zebranych z planem zamierzeń Oddziału na rok 2008. Z ramienia Prezydium ZG PZK w Zebraniu uczestniczył Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z listem Prezesa PZK SP2JMR skierowanym do zebranych, po czym poinformował o aktualnej sytuacji w PZK. Dyskusja dotyczyła istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym między innymi obrotu kart QSL. Nowo wybrany Manager QSL. – Stanisław SP6BGF doskonale radzi sobie z tym przedsięwzięciem i na podkreślenie i wyróżnienie zasługuje fakt minimalizowania kosztów związanych z obrotem kart QSL, ponieważ niemal bezkosztowo rozprowadza karty wśród nadawców. Dyskusja i rozmowy kuluarowe były doskonałą okazją dla przedstawiciela Prezydium ZG PZK do poznania specyfiki tego lokalnego środowiska, do wsłuchiwania się w oczekiwania i zamierzenia ambitnych nadawców i całych zespołów klubowych. Doświadczenia wyniesione z tego spotkania będą miały niewątpliwie wpływ na poprawę pracy Prezydium ZG PZK w zakresie stwarzania warunków dla funkcjonowania oddziałów i klubów PZK w kraju. W głosowaniu tajnym zebraniu wybrali dwóch delegatów na Zjazd Krajowy PZK tj. Roberta SP6RGB i Dionizego SP6IEQ oraz dwóch zastępców delegatów tj. Romka SP6RZ i Kazimierz SQ6GGT.
W drugiej części zebrania kol. Roman SP6RZ przedstawił działalność i osiągnięcia klubu SP6YRZ. Później wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali interesującego wykładu Dionizego SP6IEQ „Prawo budowlane a anteny stacji amatorskich” - Dionizy podzielił się swymi doświadczeniami w tym zakresie i odpowiadał na liczne pytania.
Opracował : Tadeusz SP9HQJ

3.Walne Zebrania OT.
- OT 12 - 27 grudnia  2007 w Karkowie
- OT 49 –5 stycznia 2008 w Toruniu
- OT 14- 15 grudnia 2007 w Szczecinie
- OT 16- 13 stycznia 2008 w Malborku
- OT 35-  11 stycznia 2008 w Malborku

4.Walne OT 14.
Na prośbę Zarządu OT14 podaję informację o Walnym Zebraniu. –
W dniu 15 grudnia o godz. 10.00 / II termin 10.15 / odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK /OT-14/ w Klubie Garnizonowym w Szczecinie ul. Wawrzyniaka 5.
Zarząd ZOT PZK
Władze centralne będzie reprezentował Bogdan SP3IQ sekretarz generalny PZK.


5.Opłatkowe spotkanie „mikrofalowców” z SP6KBL.
Ci z odbiorców naszych komunikatów, którzy zajmują się mikrofalami wiedzą, ze SP6KBL i skupieni wokół niego krótkofalowcy (mikrofalowcy) mają spore osiągnięcia w prowadzeniu łączności na pasmach 10, 24, 47 GHz. Tu w czołówce znaleźć można SP6GWB, SP6BTV, SP6RYL. W niedzielę 16 grudnia odbędzie się spotkanie opłatkowe członków klubu. Na spotkanie zostali zaproszeni goście w osobach Zdzisława SP6LB UKF Managera PZK, Tadeusza SP6LDV Prezesa PK UKF, Roberta SP6RGB Prezesa SOT PZK, Henryka SP6ARR oraz mnie czyli Piotra SP2JMR.
Spotkanie zapowiada się bardzo interesująco. Niestety z przyczyn obiektywnych (QRL) nie będę mógł w nim uczestniczyć. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie.


6. NKP 2007
9 grudnia br. rozegrane zostały krajowe zawody NKP Contest zorganizowane dla upamiętnienia pierwszego potwierdzonej kartą QSL łączności stacji polskiej ze stacją zagraniczną. Odnotowano dobrą frekwencję, a duża ilość zawodników startujących na CW zasługuje na szczególne wyróżnienie. Zawody zorganizowała redakcja MK QTC, a bezpośredni patronat nad nimi sprawował Prezes PZK – Piotr Skrzypczak, SP2JMR. Bezpośredni, ponieważ ww. osobiście wziął udział w tych zawodach. (SP2FAP)


7. DX Maraton 2008
1 stycznia jest datą startową wielu współzawodnictw operatorskich. W najbliższym wydaniu MK QTC opublikujemy regulamin ciekawego Maratonu DX organizowanego przez amerykański miesięcznik "CQ" dla nadawców indywidualnych. Przedstawimy również regulamin dla stacji klubowych SP opracowany zgodnie z zaleceniami organizatora. (SP2FAP)

8.RKZ 2008
Ranking Krajowych Zawodów HF – RKZ 2008 będzie miał na celu wyłonienie najbardziej popularnych krajowych zawodów krótkofalarskich. Zasady opracowano pod kątem organizatorów.  (SP2FAP)

9. Wspólne spotkanie opłatkowe OT 25 Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK i OT 37 Praskiego OT PZK.
Odbędzie się w siedzibie Praskiego OT PZK ul. Wał Miedzyszyński 381 w sobotę 15 grudnia początek godzina 15.00.
Organizatorom dziękuję za zaproszenie.


        Tyle informacji na dzisiaj.
       Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK