Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 05 grudnia 2007
Dodane przez sp3iq dnia 2007-12-07 / 00:14
W załączeniu komunikat ZG PZK z dnia 05 grudnia 2007. 
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 5.12.07


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów.

A o to informacje.

1.XX lat SP3PSM.
W sobotę 1 grudnia w klubie KORONA Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej miała miejsce uroczystość z okazji 50 lat SP3PSM. Rocznicowe obchody miały charakter stricte krótkofalarski. Kol. Marian SP3AFO Prezes SP3PSM powitał gości i uczestników uroczystości oraz odczytał bogatą i dość burzliwą historię klubu. W dalszej części był czas na dyplomy zdobyte w konkursie z okazji 20 lat SP3PSM.
Znak SP3PSM kojarzy się z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową i słusznie, ponieważ jest Ona głównym sponsorem radioklubu. Spółdzielnia została otrzymała Odznakę Honorową PZK nr 683 , którą w uznaniu jej zasług dla rozwoju krótkofalarstwa w dniu 19 maja 2007 przyznał ZG PZK.
 Na uroczystości rocznicowej byli obecni członkowie władz PSM z jej Prezesem Panem Marianem Winiarzem na czele. Nie zabrakło nikogo łącznie z Przewodniczącymi Rady Nadzorczej Spółdzielni i Rady Osiedla Bolesława Śmiałego w Poznaniu.
PZK było reprezentowane przez Bogdana SP3IQ Sekretarza Generalnego PZK, Kazimierza SP3FLQ Prezesa OT 08 oraz przez moja skromną osobę.
Klub SP3PSM działa w nadbudówce 17 piętrowego wieżowca i posiada rewelacyjne warunki lokalowe oraz antenowe. Koledzy z SP3PSM prowadzą aktywną działalność wychowawczą i szkoleniową współpracując z pobliską szkołą oraz domem kultury, co owocuje coraz szerszym udziałem młodych krótkofalowców w życiu klubu.
Klub posiada dużą wyraźną tablicę informacyjną umieszczoną nad wejściem do budynku, w którym się znajduje co ułatwia kontakty z przyszłymi krótkofalowcami.
Sponsoring, a w zasadzie opieka nad działalnością klubu ze strony Spółdzielni jest bezprecedensowa w skali kraju. Spółdzielnia pokrywa koszty funkcjonowania klubu, drukuje karty QSL i dyplomy, a na XX lecie SP3PSM Zarząd Spółdzielni ufundował TRX TS 2000.   Członkowie klubu odwdzięczają się środowisku prowadząc działalność społeczną i uczestnicząc w imprezach organizowanych przez spółdzielnię oraz przez miasto Poznań. Jedną z największych była 50 rocznica „Poznańskiego Czerwca 1956-1006” kiedy to podczas obchodów pracowała stacja okolicznościowa wpisana w program jako „Radio Poznań”.
W tej części Poznania nie trzeba nikomu wyjaśniać kim są i czym się zajmują krótkofalowcy. Również nikt z krótkofalowców mieszkających w budynkach PSM nie ma trudności związanych z instalowaniem anten.
Kończąc tą krótką relację dziękuję Kol. Prezesowi Marianowi SP3AFO za zaproszenie oraz za wspaniałą organizację tej ważnej i prestiżowej imprezy.
Piotr SP2JMR


2. Kurs krótkofalarski w SP9KJM.
Klub Łączności SP9KJM informuje, iż w połowie stycznia 2008 roku organizuje kurs na I i II kategorię licencji nadawczej. Zajęcia prowadził będzie doświadczony operator i wykładowca Zbyszek – SP9DAC. Informacja o kursie ukaże się wkrótce na stronie internetowej Klubu tj. www..sp9kjm.slask.pl  Kontakt dla zainteresowanych przystąpieniem do kursu :
SQ9NIS – tel. 501126491 – sq9nis@interia.pl
SQ9NIN – tel. 500228518 – sq9nin@interia.pl
Info : SP9HQJ

3. Walne Zebranie Górnośląskiego Oddziału PK w Piekarach Śl.
     1 grudnia br. o godz. 15.30 ( w drugim terminie ) w Domu Kultury Kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śląskich odbyło się Walne Zebranie Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK w Piekarach Śląskich, w którym wzięło udział 17 osób na ogólną liczbę 35 członków tegoż Oddziału, co stanowi ponad 50 %. Prezydium ZG PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ – Vice Prezes PZK, natomiast GKR reprezentował Maciej SPDQY oraz Bogdan SP9VJ, który tym razem wystąpił jedynie w charakterze członka Oddziału. W Walnym Zebraniu wzięli udział również zaproszeni goście z ościennych oddziałów tj. Jacek SP9IKF – z Oddziału Rybnickiego oraz Romek SP9MRN i Andrzej SP9ENO z nowopowstałego Oddziału Gliwickiego. W sprawozdaniu z działalności Zarządu Oddziału, Prezes Oddziału – Romek SQ9ZM przedstawił dotychczasowe działanie Zarządu, które koncentrowało się na zachowaniu dotychczasowego stanu status quo Oddziału, jak też zwrócił uwagę na nielegalne działania Gintera SP9ZW w postaci zawarcia niekorzystnej dla Oddziału umowy ze spółką telekomunikacyjną, w wyniku  której po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Gospodarczego w Gliwicach nastąpiło zablokowanie konta oddziałowego i utrata zapłaconych składek członkowskich Oddziału. Jako przedstawiciel ZG PZK, zapoznałem zebranych z treścią listu Prezesa PZK dotyczącego aktualnych działań Prezydium, po czym  przedstawiłem zebranym stanowisko i dotychczasowe działania ZG PZK w tej sprawie tj. podjęcie działań prawnych, których wynikiem było uchylenie wyroku Sądu Gospodarczego w Gliwicach, zwrot w całości zajętego konta wraz z kosztami postępowania sądowego, a także wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa w postaci wyłudzenia mienia w celu osiągnięcia korzyści materialnej. W tej ostatniej sprawie Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach umorzyła dochodzenie z uwagi na brak cech przestępstwa. Niezależnie od powyższych rozstrzygnięć, w zależności od postawy kol. Gintera SP9ZW ( Prezydium ZG PZK oczekuje na właściwy gest z jego strony ) Prezydium ZG PZK rozważa możliwość wniesienia pozwu cywilnego przeciwko Ginterowi, który swym nieroztropnym zachowaniem naraził na szwank dobre imię i wizerunek PZK – jednym słowem - działał na szkodę PZK. Dalsza dyskusja koncentrowała się wokół istotnych problemów dotyczących PZK, w tym między innymi funkcjonowania biur QSL., dystrybucji kart QSL., jak też wycofania się PZK z OPP. Padało wiele propozycji, w tym między innymi w sprawie komercjalizacji Centralnego Biura QSL. Zebrani wybrali delegata na Zjazd Krajowy PZK tj. Bogdana SP9VJ oraz zastępcę delegata tj. Edwarda SP9CTS.
Opracował : Vice Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ

4. KRÓTKOFALOWCY BIS
       Cyklicznie emitowany program telewizyjny Krótkofalowcy Bis jest nadawany na żywo, zawsze o 22.00 z większym transferem. Ta nowa szybkość zdecydowanie poprawiła jakość odbieranego sygnału Alternatywnej Telewizji z Wrocławia. Jest to około  384 kb/sek.           
    Warto pamiętać, by w 100% odbierać programy nadawane na żywo na portalu www.videoexpres.pl, warto koniecznie zwiększyć transfer łącza do 1 Mb/s..
UWAGA !!!
     Od  3.XII. do  10 bm o 22.00  Krótkofalowcy Bis, tym razem rozszerzone relacje o telewizji amatorskiej z Klubu SP9KJM w Siemianowicach oraz historycznym przekazie z uruchomienia pierwszego w Polsce przemiennika ATV na Górze Chełmiec k/Wałbrzycha w 1996 roku.
     W Archiwum ATV znajdą się tylko fragmenty tych reportaży. Zapraszam !!!                                                                                
Henryk Pacha   ATV  SP6ARR                                                              

5. Realizacja programu UE w Głubczycach. 
Arek SP6OUJ realizujący wspólnie z kilkoma kolegami z SP6ZJP oraz przy współpracy Krzysztofa SP6DVP cykl imprez w Głubczycach informuje, że cały cykl był jak najbardziej udany. W sobotę 1 grudnia miała miejsce Prelekcja Dionizego SP6IEQ, było ponad 100 osób na sali. Prelekcje Leszka SP6CIK i Jarka SP6OJK zgromadziły każdorazowo  ponad 60 osób na sali. Były też moje prelekcje przy tych okazjach ale o nich nie piszę, bo nie ja tu byłem najważniejszy. Realizacja programu zbliża się do końca.
Arek SP6OUJ.

6. HST 2008
Międzynarodowe Mistrzostwa 1 Regionu IARU w szybkiej telegrafii  (High Speed Telegraphy) odbędą się w dniach 23-26 kwietnia 2008 r. we włoskiej  miejscowości Pordenone (Italy). Zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony  www.hst2008.org, a chętnych uczestników do kontaktu z Polskim Klubem Telegrafistów (SPCWC-PZK):  qtc@post.pl Wiecej informacji o tej niezwykłej rywalizacji telegrafistów podana będzie w najbliższym (styczniowym) wydaniu MK QTC.


7. PGA Award     
Projekt wydawania dyplomu PGA Award spotkał sie z bardzo przychylnym podejściem MSWiA (Ministrstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji) skąd otrzymaliśmy m.in. aktualny wykaz wszystkich gmin. Wykaz ten udostępnimy krótkofalowcom na początku 2008 r. Dokument ten będzie zawierał już zmiany administarcyjne jakie obowiązywać będą od 1 stycznia 2008 r.

8. Audycja PR Katowice.
W najbliższą sobotę 8 grudnia QRG 102.2 MHz 16.05-17.00 w cyklu Ligoniowe Radio – Regionalny Magazyn Radia Katowice nadana  zostanie audycja poświęcona jubileuszom 80 -lecia krótkofalarstwa Śląskiego i 50 -lecia  Śląskiego OT PZK. Zapraszamy. Jacek SP9JCN.

9. Walne zebrania OT.
8. 12.2007 –OT 04 w Bydgoszczy
8.12. 2007 –OT 13 w Jeleniej Górze
21.12.2007 –OT 06 w Siemianowicach Śl.
29.12.2007 –OT 12 w Krakowie.

       Tyle informacji na dzisiaj.
        Vy 73! Piotr SP2JMR
         Prezes PZK