Podsumowanie IX konferencji GAREC (26-27 czerwca 2013 r.)
Dodane przez SP6RW dnia 2013-07-08 / 12:26
Dziewiąta konferencja Global Amateur Radio Emergency Communication (GAREC-2013) odbyła się w Zurychu. W konferencji wzięło udział 45 delegatów z 14 krajów. Tematem konferencji były rozważania na temat tego, czy potrzebujemy łączności kryzysowej w "pierwszym świecie"

Prezentacje poruszały m.in. takie problemy jak:

- Skutki utraty energii elektrycznej i jak krótkofalowiec może zapewnić wsparcie w takich sytuacjach;
- Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacji w promowaniu łączności kryzysowej;
- Struktura łączności kryzysowej w Indiach i we Włoszech;
- Trzy różne metody zapewniania komunikacji cyfrowej w sytuacjach kryzysowych.

W czasie konferencji odbyły się również ćwiczenia w których delegaci byli proszeni, aby współpracowali jak jeden zespół, zapewniając komunikację awaryjną dla fikcyjnych krajów i wydarzeń. To zachęciło delegatów do rozważenia idealnej sieci jak również zwiększenia relacji międzyludzkich, które mają arcyważne znaczenie w kontekście współpracy w czasie zdarzeń kryzysowych.

Z wniosków z konferencji wynikło kilka bardzo ważnych obszarów merytorycznych, które obecnie w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę w działaniach organizacyjnych (zarówno globalnych, krajowych jak i lokalnych) dotyczących łączności kryzysowej:

- Znaczenie "data modes" i "packet radio" jako część narzędzi wykorzystywanych w komunikacji kryzysowej;
- Znaczenie praktyki nabywanej w czasie regularnych ćwiczeń, czyli ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
- Konieczność zwiększania świadomości społeczeństwa o wrażliwości infrastruktury telekomunikacyjnej na zjawiska atmosferyczne skutkujące zanikiem energii elektrycznej oraz wynikających stąd konsekwencji;
- Branie pod uwagę różnego sposobu reagowania poszczególnych krajów w obliczu sytuacji kryzysowych, tj. uwzględnianie tych niuansów przy organizacji międzynarodowej komunikacji kryzysowej;
- Konieczność ciągłego podnoszenia wiedzy oraz umiejętności poprzez współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy grupami zajmującymi się łącznością kryzysową;
Podsumowując - dobra i sprawdzona praktyka jest kluczem do organizacji skutecznej komunikacji kryzysowej.

Następna konferencja GAREC odbędzie się w Huntsville w USA w sierpniu 2014 r. Wszystkie grupy i organizacje zaangażowane w łączność kryzysową są zaproszone do udziału w celu przedstawienia swojej działalności oraz podzielenia się doświadczeniami z innymi.

Więcej informacji na stronie http://emcom.pzk.org.pl

Damian Golonka SQ9RHX
Rafał Wolanowski SQ6IYR