Sprawozdanie PZK - DPP MPiPS
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-07-01 / 18:16
Sprawozdanie PZK - DPP MPiPS

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2012 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2013-06-26 09:23:52
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego , polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.
Wyjątek!
Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, powinny zamieścić sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (na 25 kwietnia 2013 r.)

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.).

Pliki do pobrania:

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (xls)

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (pdf)

2013.06.24

*
2013.06.24Rozszerzona zawartość newsa
Sprawozdanie PZK - DPP MPiPS

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Państwa organizacji za rok 2012 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego dnia 2013-06-26 09:23:52
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ostatecznym dniem na terminowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego , polegającego na zamieszczeniu sprawozdań w ww. bazie, jest 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.
Wyjątek!
Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, powinny zamieścić sprawozdania w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (na 25 kwietnia 2013 r.)

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi (zgłoszonymi przez Naczelników Urzędów Skarbowych do dnia 25 kwietnia 2013 r.).

Pliki do pobrania:

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (xls)

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2012 r. (pdf)

2013.06.24

*