LOKALNE POROZUMIENIA EmCom - szablony
Dodane przez SP6RW dnia 2013-05-24 / 15:06
LOKALNE POROZUMIENIA EmCom - szablony

W nawiązaniu do podpisanego w dniu 7 maja 2013 r. Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców, publikujemy szablony porozumień lokalnych dedykowanych dla oddziałów terenowych PZK, zarówno tych z osobowością prawną jaki tych bez niej, podejmujących współpracę z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej.

Udostępnione szablony stanowią jedynie punkt wyjścia do określenia ostatecznej wersji docelowych porozumień lokalnych, których zapisy będą ostatecznie uzależnione od ustaleń wypracowanych pomiędzy stronami.

W przedmiotowych szablonach przykładowo zostało podane województwo dolnośląskie, stąd też wszystkie elementy zaznaczone na kolor czerwony odnoszą się do podmiotów województwa dolnośląskiego, które oczywiście należy zamienić na właściwe ze względu na obszar działania. W myśl Porozumienia z dnia 7 maja 2013 r pomiędzy MAiC a PZK, stroną porozumienia lokalnego ze strony administracji publicznej mogą być właściwi:

1. wojewodowie - w przypadku współpracy na poziomie wojewódzkim,
2. starostowie - w przypadku współpracy na poziomie powiatowym,
3. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) - w przypadku współpracy na poziomie gminnym (miejskim).

Adekwatnie do stron porozumienia lokalnego należy używać nomenklatury właściwej dla tych podmiotów oraz właściwości miejscowej, tj. jeżeli stroną będzie wojewoda - należy mówić o obszarze województwa, jeżeli starosta - należy mówić o obszarze powiatu, jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) - należy mówić o obszarze gminy (miasta).

Prosimy wszystkie oddziały terenowe PZK, które będą przystępować do współpracy, zarówno inicjowanej ze strony OT jak i właściwego organu administracji, o kontakt z koordynatorem łączności kryzysowej PZK w celu konsultacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Konsultacje te mają na celu koordynację działań organizacyjnych, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz udzielenie niezbędnych wskazówek.

Jednocześnie prosimy o wszelkie uwagi oraz spostrzeżenia w przedmiotowym zakresie.

Szablony porozumień znajdują się na stronie http://emcom.pzk.org.pl w zakładce Download>Dokumenty SP EmCom.

Rafał Wolanowski SQ6IYR
Koordynator Łączności Kryzysowej PZK