MAiC i PZK. Porozumienie o współpracy
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-05-08 / 13:01
Porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Krótkofalowców

Minister Michał Boni oraz prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski podpisali 7 maja porozumienie w sprawie współpracy. Chodzi o podejmowanie działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Boni_jakubowski
Minister Michał Boni oraz prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski

Doświadczenie ostatnich klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi, uczą, że czasem komercyjne systemy telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna, komórkowa, internet  mogą nie zadziałać. Dlatego już w 2011 roku Polski Związek Krótkofalowców zaproponował administracji porozumienie o współpracy właśnie na takie wyjątkowe okoliczności. Projekt uzgadniany był z ówczesnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a za jego pośrednictwem - z przedstawicielami wojewodów.

Minister administracji i cyfryzacji rekomenduje wojewodom i samorządom podpisanie porozumień z terenowymi oddziałami Polskiego Związku Krótkofalowców. Współpraca jest dobrowolna, nie powoduje zobowiązań finansowych, chyba że strony ustalą (w porozumieniu szczegółowym), że wspierają się finansowo lub rzeczowo. Wsparcie może mieć formę wypożyczania lub finansowania zakupu sprzętu, albo użyczenia kadr, zarówno w czasie ćwiczeń, jak i na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Źródło informacji: https://mac.gov.pl/dzialania/porozumienie-o-wspolpracy-z-polskim-zwiazkiem-krotkofalowcow/

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Dokument porozumienia MAiC - PZK