Statystyki - liczba członków PZK 2000-2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-04-25 / 18:46
Statystyka

Liczba członków PZK w latach 2000 - 2012.

Dane wg. stanu na 31.12 danego roku. Dane w latach 2010 - 2012 w oparciu o system elektronicznej ewidencji członków PZK OSEC.
Błąd statystyczny na poziomie 0,5%.
Dane za lata 2000 - 2009 uzyskano z sekretariatu ZG PZK.


czlonkowie PZK

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK