KS-15. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 10.04.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-04-10 / 18:54
news: pzk_new.png

 

KOMUNIKAT NR 15/2013  z dnia 10.04.2013 r.
(poprawiony)

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A  oto informacje.

1. Sprzęt z MON i MSW.
Polski Związek Krótkofalowców w październiku 2012 r. wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej o przekazanie sprzętu demobilowego ( radiostacje R140, samochody typu Honker, maszty antenowe, agregaty prądotwórcze, zestawy naprawcze, itp.) dla potrzeb naszego stowarzyszenia. Wzór wniosku i procedura otrzymania sprzętu są powszechnie znane i można się z nimi zapoznać na stronie www.wojskopolskie.pl
Zwykle decyzje w tej kwestii są podejmowane pod koniec roku kalendarzowego, w którym wniosek został złożony. W związku  z tym na początku br. zwróciłem się drogą telefoniczną do pracowników MON z zapytaniem o losy naszego wniosku.
Z informacji otrzymanych tą drogą dowiedziałem się, że nasz wniosek nie został rozpatrywany z powodu kilku wystąpień w ramach informacji publicznej o podanie ilości i dat otrzymanego przez PZK sprzętu, a przy okazji sugerowali także nieprawidłowości przy wykorzystaniu pozyskanego sprzętu przez PZK.
W tym stanie rzeczy kierownictwo resortu wstrzymało się z dalszymi decyzjami odnośnie naszego wniosku. Sprzęt, który mogliśmy otrzymać w dniu 3 stycznia 2013 przejęła Agencja Mienia Wojskowego.

W kwestii sprzętu pozyskanego z jednostek podległych MSW przez osoby prywatne i inne podmioty, a opisanego w informacji publicznej jako sprzęt przekazany PZK informuję, że sekretariat ZG PZK, ani nikt z osób upoważnionych (wpisanych do KRS) nie występował o taki sprzęt, ani też go nie pobierał. Wyjątek stanowi sprzęt z KWP w Szczecinie oraz w Gorzowie Wlkp. Wszystkie pozostałe akcje pozyskania sprzętu podjęte przez Oddziały Terenowe PZK, kluby czy osoby prywatne, nie były uzgadniane z Prezydium PZK i na jego odbiór nie zostały wystawione odpowiednie upoważnienia. Różnice w ilościach sprzętu pozyskanego a zaewidencjonowanego lub brak jakiejkolwiek ewidencji tego sprzętu, będą musiały być wyjaśnione przez pobierające ten sprzęt osoby. Prezydium dysponuje na dzień dzisiejszy praktycznie wszystkimi dokumentami umożliwiającymi identyfikację osób pobierających  sprzęt z demobilu, a ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie podczas posiedzenia w dniu 22 kwietnia br.
Beztroska, jaką wykazały się niektóre jednostki organizacyjne PZK działa na szkodę całego naszego stowarzyszenia i należy liczyć się z faktem, że w przyszłości już żadnego sprzętu z MSW nikt z nas nie otrzyma. Najprawdopodobniej będzie on po prostu złomowany.
Piotr SP2JMR.

Przepraszam Arkadiusza Korusa SP6OUJ za mylne użycie jego danych w wersji pierwszej komunikatu z dnia 10.04.13.
Piotr SP2JMR

2. Biuletyn Informacji Publicznej
W związku z dyskusjami prowadzonymi przez kilka dociekliwych oraz „życzliwych” naszemu stowarzyszeniu osób odnośnie BIP informuję co następuje:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Polski Związek Krótkofalowców nie spełnia warunków ustawy, wobec czego nie jest zobowiązany udzielać informacji publicznej.
         Zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania do publicznej wiadomości w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
Tym niemniej wykazując dobrą wolę i szanując członków PZK możemy udzielać odpowiedzi na skierowane do nas zapytania w zakresie zgodnym ze Statutem PZK, ustawą o rachunkowości, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z Ordynacją podatkową.
Piotr SP2JMR

3. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
W dniu 22 kwietnia br. Odbędzie się najbliższe i za razem ostatnie przed posiedzeniem ZG PZK posiedzenie prezydium ZG PZK. Posiedzenie ZG PZK jak już informowaliśmy, odbędzie się 11 maja br. W Warszawie.
Prezydium będzie obradowało w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy początek godz. 13.00.
Piotr SP2JMR

4. Regulamin Obrotu QSL

Aktualna poprawiona wersja (wersje) Regulaminu Obsługi QSL Członków PZK od wczoraj znajduje się na Sewerze PZK w dziale Regulaminy PZK. Wejście przez zakładkę „download” u dołu lewej kolumny strony PZK.

5. SN5RCA. Z okazji V-lecia Klubu RAIMEI COMBAT AIKIDO w Rzeszowie 13 kwietnia 2013 r. odbędzie się Seminarium Sztuk Walki prowadzone przez wybitnych mistrzów.
Dla uczczenia tej uroczystości i propagowania sportów obronnych w dniach od 08.04.2013 do 14.04.2013 roku będzie pracowała stacja okolicznościowa SN5RCA.
Łączności na pasmach KF, UKF fonią oraz CW. Łączności w danym dniu można powtarzać innym rodzajem emisji. Dla 3 najbardziej aktywnych stacji dyplom, dla 10 certyfikat.
Komisja w składzie:
SP9IKN Wojciech
SP9ATD Tadeusz
Sensei Rafał 3 dan
Decyzje Komisji są ostateczne.
Karty via SP9PTG oddział 10 w Krakowie.

6. Majowe dni aktywności stacji z Ukrainy 2013

Kierownictwo narodowego programu ,,Ukrainska Flora Fauna" UFF, Miejski Komitet Ochrony Środowiska Naturalnego, Ekologii i Zasobów Naturalnych oraz Obuchowski radioklub "Delta" zaplanowali przeprowadzenie dni aktywności dla aktywatorów i łowców dyplomów programu UFF, GREEN UKRAINE i innych z listy UFF.
Celem dni aktywności są:
-zwiększenie popularności UFF programu,
-aktywacja nowych obszarów programu UFF,
-realizacja programów badawczych UFF, GREEN UKRAINE,
-aktywny wypoczynek z rodzinami i przyjaciółmi na łonie przyrody.

Aktywność odbędzie się w dniach od 01.05.2013 do 12.05.2013 włącznie.
Za udział w dniach aktywności aktywatorom zostaną przyznane specjalne certyfikaty, a łowcy będą mieli okazję do zaliczenia nowych obszarów "Ukraińskiej Flory i Fauny (UFF).

Rada UFF

Na podst. informacji od Pavla UT1KY
Marek SP3GVX

7. PIKNIK KRÓTKOFALOWCÓW „OTMUCHÓW 2013”

     W dniu  04.05.2013 r. od godz. 8.00 do 19.00 odbędzie się  Piknik krótkofalarski - OTMUCHÓW 2013 r.  nad Jeziorem Otmuchowskim, w ośrodku wypoczynkowym "KOTWICA" w Sarnowicach.
Piknik organizuje Klub Krótkofalowców im. Ziemi Nyskiej SP6PNZ w Nysie.
Na w/w piknik zapraszamy wszystkich krótkofalowców, wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi, do aktywnego wypoczynku nad Jeziorem Otmuchowskim w ośrodku turystycznym „KOTWICA”. Ośrodek mieści się na trasie OTMUCHÓW - jezioro w miejscowości Sarnowie za przejazdem kolejowym.
  Na miejscu (w ośrodku) można korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu i stołówki. Jest możliwość wynajęcia domku wypoczynkowego, całodobowe wyżywienie itp.
  Ośrodek wypoczynkowy „KOTWICA” posiada swoją stronę internetową, gdzie można obejrzeć slajdy z ośrodka, dojazd do ośrodka oraz zdobyć informację na temat ofert ośrodka: na stronie http://www.kotwica.pl/
       
Pełnej informacji udziela Włodek SQ6LBW. E-mail: sq6lbw@poczta.onet.pl  
 
Na wyżej wymieniony piknik zaprasza            
ZARZĄD KLUBU SP6PNZ

8. Stacja okolicznościowa CR5IARU

W dniu 18 kwietnia świętujemy Światowy Dzień Krótkofalarstwa - World Amateur Radio Day z okazji 88-tej rocznicy powstania IARU.
Z tej okazji REP - Rede dos Emissores Portugueses wraz z grupą operatorów uruchomiło stację okolicznościową CR5IARU pracującą w dniach 13 - 19 kwietnia 2013 r. na wszystkich pasmach KF i UKF.
Karty QSL wysyłać na CT1REP via biuro lub bezpośrednio.
Vy 73!
Marek SP3AMO, KF Manager PZK

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg  Link do działu download - komunikaty sekretariatu ZG PZK