SPFF LogSearch
Dodane przez SP4EOO dnia 2013-03-01 / 13:11
SPFF LogSearch
Pod adresem www.spcff.pl została uruchomiona baza aktywności z polskich obszarów przyrody chronionej ujętych na oficjalnej Liście SPFF. Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich obszarów SPFF pracował, z jakimi obszarami SPFF nawiązał łączność czy sprawdzić, które z obszarów SPFF mają status NEW ONE. Baza aktywności SPFF jest tworzona w uzgodnieniu z Krajowym Koordynatorem WFF Sylwestrem SP2FAP, co oznacza, że każdy log z aktywacji przesłany do Koordynatora teoretycznie zostanie dodany do bazy w ciągu 24 godzin.

Aby baza SPFF LogSearch spełniała swoje zadanie, niezbędne są logi ze wszystkich aktywacji jakie do tej pory zostały przeprowadzone. W związku z tym dotychczasowi Aktywatorzy - po sprawdzeniu w bazie swoich aktywności - proszeni są o nadesłanie brakujących logów na adres: sp4eoo(at)wp.pl. Chodzi o odtworzenie zasobów jakie wprowadzone zostały do Igora EW4DX, a których w obecnej chwili odzyskanie jest niemożliwe. Przy odrobinie dobrej woli ze strony SPFF-OPs, baza powinna szybko zostać uzupełniona. Autor bazy prosi także o wszelkie uwagi i sugestie co do tego projektu.

Uwaga! Nowe logi, czyli te z odbywanych obecnie aktywności, należy kierować w dalszym ciągu na adres Koordynatora ds. WFF czyli: qtc(at)wp.pl

Info: SP4EOO