Konsultacje społeczne projektów rozporzadzeń
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-02-28 / 22:12
Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń.

 Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił konsultacje społeczne dotyczące rozporządzeń w sprawie:

Projekty zostały przesłane celem konsultacji do szeregu organizacji w tym do PZK.
Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie aby każdy zainteresowany, stowarzyszenie, klub a nawet jako osoba fizyczna wysłał swoje uwagi na podany tam adres internetowy - symbol koperty w górnej części otwartej strony, tuż pod tytułem.

O ile zmiany dotyczące świadectw operatora są niewielkie, to niektóre zmiany w proponowanym przez Ministerstwo projekcie rozporządzenia w sprawie pozwoleń radiowych dla amatorów są istotne i wielu przypadkach nie są do zaakceptowania przez PZK.

Zachęcamy do zaznajomienia się z treścią rozporządzeń i do ewentualnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które mają potrwać jedynie 3 tygodnie.
 
PZK ma gotowe projekty, dzięki zaangażowaniu kilku swoich członków, którzy przez wiele miesięcy intensywnie nad nimi pracowali i jest merytorycznie dobrze przygotowany do konsultacji oraz dyskusji uzgodnieniowej w kolejnej fazie konsultacji.
 
Piotr Skrzypczak SP2JMR
wiceprezes PZK