Darowizna IBM dla PZK
Dodane przez 3z6aef dnia 2013-02-20 / 09:44
W ubiegłym roku informowaliśmy o pozyskaniu darowizny celowej z firmy IBM Polska, z przeznaczeniem na działalność Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej
- grupy krótkofalowców postawionej do dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie porozumienia DOT PZK i WCZK z marca 2010 r. Darowizna ta została wykorzystana na doposażenie sprzętowe DASR.


Miło nam poinformować, że Kol. Marcin Sroczyk SQ6JNY, działając w programie pracowniczym IBM, pozyskał kolejne środki dla Polskiego Związku Krótkofalowców.
Umowę darowizny, jako upoważniony pełnomocnik PZK, podpisał Prezes DOT PZK Kol. Waldemar Sznajder 3Z6AEF, zaś środki pieniężne w wysokości 9791,43 zł zostały przekazane na konto PZK jeszcze w ubiegłym roku.

Podobnie jak poprzednio, będą one wykorzystane na działalność pożytku publicznego w zakresie określonym przez program wolontariatu pracowniczego IBM On Demand Community
oraz zgodnie z art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności OPP i o wolontariacie. Raport z wykorzystania środków będzie dostępny w Sekretariacie DOT PZK oraz na naszej oddziałowej stronie internetowej.


Chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie podziękować firmie IBM oraz Kol. Marcinowi SQ6JNY, za docenienie działań Polskiego Związku Krótkofalowców w sferze zadań publicznych, a szczególnie edukacji w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych - jako, że: Amatorska Służba Radiowa - to nie tylko hobby!

[info: DOT PZK]