Publikacja spec. IEC/PAS 62825 ed 1.0 ws. telewizorów plazmowych
Dodane przez SP7TEV dnia 2013-01-22 / 15:10
Publikacja specyfikacji nr IEC/PAS 62825 ed 1.0 dotyczącej telewizorów plazmowych


Publicznie dostępna specyfikacja (ang. public available specification / PAS, przyp. tłum.) w sprawie ograniczenia emisji telewizorów plazmowych w zakresie od 150 kHz do 30 MHz została przyjęta w drodze głosowania na ostatnim posiedzeniu CISPR (fr. Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques / pol. Specjalny Międzynarodowy Komitet do spraw Zakłóceń Radioelektrycznych, przyp. tłum.) - adres do dokumentu poniżej. Jest to wynikiem prac rozpoczętych w 2007 r. przez Grupę Roboczą 1. Regionu IARU ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (IARU R1 EMC WG), a obecnie zakończonych właśnie takim rezultatem. Nawet jeśli PAS nie powoduje takich samych skutków prawnych jak zwykły standard w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - wskazuje to przemysłowi produkującemu telewizory plazmowe, co może stanowić część odnośnego standardu w przyszłości.


Adres źródłowy specyfikacji nr IEC/PAS 62825 ed 1.0 (wersja angielskojęzyczna): http://webstore.iec.ch/Webstore/webstore.nsf/ArtNum_PK/47341?OpenDocument&mlref=JP

Adres źródłowej informacji pierwotnej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1112:iecpas-62825-ed10-on-plasma-tv&catid=43:emc&Itemid=95

Autor informacji: Thilo Kootz, DL9KCE - Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej 1. Regionu IARU ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (IARU Region 1 EMC Working Group), członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK