KS-3. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 16.01.2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-01-16 / 23:26
news: pzk_new.png


KOMUNIKAT NR 3/2013  z dnia 16.01.2013

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto aktualności.

Koleżanki i Koledzy!
Jeszcze nie tak dawno informowałem Was o możliwości zorganizowania przez Senat RP konferencji poświęconej krótkofalarstwu. Minęło kilka tygodni pracy ludzi z różnych środowisk krótkofalarskich przy uzgadnianiu założeń i celów konferencji, przygotowaniu jej programu itp. i okazało się, że cel jaki został wytyczony jest osiągnięty. Dzięki wsparciu Pana Senatora dr Grzegorza Czeleja, Prezydium Senatu podjęło decyzję o zorganizowaniu w dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, konferencji na temat: „Amatorska Służba Radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby”. Spodziewamy się, że w konferencji będą uczestniczyli również członkowie Rządu RP i inni zaproszeni goście z kraju i z zagranicy, w tym członkowie władz IARU. Niektórzy goście zagraniczni już potwierdzili swoją obecność.
Teraz wszystko zależy już od nas. Licznie uczestnicząc w konferencji pokażemy, że stanowimy poważną siłę i jesteśmy zainteresowani działalnością na rzecz społeczeństwa, ale również i  zmianami w polskim prawie, ułatwiającymi nam te działania. Pokażemy, że można liczyć na nasze środowisko w sprawach dotyczących edukacji młodzieży, w szybkim uruchomieniu łączności w przypadku klęsk żywiołowych czy też prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów, w tym również naukowych. Zachęcam zatem wszystkich do udziału w konferencji.  Ze względu na wymogi formalne,  rejestracje przyjmowane są  wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie konferencji, który znajduje się pod adresem http://konferencja.krotkofalowcy.com.pl  Dla prawidłowej rejestracji  wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione (zbiór danych jest zbiorem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych). Rejestrujący ma prawo wglądu w zarejestrowane dane oraz domaganie się ich usunięcie i poprawienia). Również pod tym adresem znajdziecie dodatkowe informacje w sprawie konferencji, łącznie z jej programem. Pewną zachętę do udziału w konferencji niech stanowi fakt, że jej uczestnicy wraz z materiałami konferencyjnymi otrzymają mapy krótkofalarskie, a trzy kluby z trzech różnych organizacji, które zarejestrują się i będą uczestniczyć w konferencji w największej liczbie osób otrzymają bezpłatny druk 1000 dwustronnych kart QSL. Do zobaczenia podczas konferencji, liczę na Wasz liczny udział.
Jerzy Jakubowski SP7CBG, Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

1. AWARD Manager PZK

Prezydium ZG PZK, zgodnie z uchwałą z 12.12.2012 r., ogłasza konkurs na funkcję Award Managera PZK. Kandydaci na tę prestiżową funkcję powinni przede wszystkim znać tematykę związaną z dyplomami. Zgłoszenia prosimy kierować na adresy elektroniczne: sp2jnk@interia.pl, sp7cbg@pzk.org.pl oraz sp2jmr@pzk.org.pl. Formę papierową należy przesłać na adres sekretariatu ZG PZK.
Prezydium ZG PZK

2. 80 lat SPDX Contestu - sprostowanie i uzupełnienie

W bieżącym roku przypada wielki jubileusz naszych sztandarowych zawodów. Oczywiście chodzi o SP DX Contest 2013. To już 6 - 7 kwietnia 2013. 80 lat temu PZK zorganizował pierwszy SP DX Contest. W tym roku przewidujemy specjalną oprawę tych zawodów. Będzie więcej dyplomów, grawertonów i przewidywane są także nagrody rzeczowe. Także w tym roku po raz pierwszy SPDX Contest będzie rozliczany elektronicznie..." Tu jest pewna nieścisłość powinno być "automatycznie" tzn. przez program-robot do rozliczania zawodów.

Poniżej zamieszczam sprostowanie i pełną informację, którą otrzymał Prezes PZK od Leszka SP6CIK.
"Informuję, że po raz pierwszy rozliczono elektronicznie SPDX Contest w 2002 roku, gdy Komisja zawodów składała się z głównie z członków Oddziału Terenowego w Opolu. Skład Komisji był następujący: Janusz Bęben SP6AUI, Krzysztof Bieniewski SP6DVP, Adam Piętka SP6OJJ, Lucjan Kolański SQ6SZ, Marek Niedzielski SP7DQR i Leszek Przybylak SP6CIK. Komisję wspierali również: Tadeusz Miczka LA0FX, Zygmunt Szumski SP5ELA, Tomasz Barbachowski SP5UAF i Krzysztof Sip SP5ULD/8. Komisja używała programu autorstwa Marka SP7DQR, a założenia do sposobu obliczeń i testy oprogramowania wykonał Leszek SP6CIK”.
Vy 73, Leszek SP6CIK, Przewodniczący Komisji SPDX Contest 2002

3. Medal im Braci Odyńców i spotkanie jarosławskich krótkofalowców

11 stycznia br. w restauracji "U Słowika" w Jarosławiu, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Jarosławskiego OT PZK oraz władz miasta Jarosławia. Tradycyjnie spotkaniu przewodniczył Kol. Zbigniew Guzowski SP8AUP, Prezes OT PZK nr 35 w Jarosławiu. W spotkaniu uczestniczyła trzy osobowa delegacja Rzeszowskiej Delegatury UKE. Spotkanie było znakomitą okazją do wręczenia Medalu im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa Panu Marcinowi Krawczykowi Dyrektorowi Delegatury UKE w Rzeszowie. Medal z kolejnym numerem 6 został przyznany uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 12.12.2012r. Dekoracji dokonał Piotr SP2JMR, wiceprezes PZK, członek honorowy OT35. Spotkanie zgromadziło w sumie 53 uczestników. Władze miasta były reprezentowane przez Pana Bogdana Wołoszyna SP8HNX, Wiceburmistrza Miasta Jarosławia, kilku radnych, Sekretarza Miasta Jana Biłasa, Honorowego Członka Klubu SP8PEF oraz Panią Joannę Mordarską, Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki UM w Jarosławiu. Gościem zagranicznym był nasz Kolega Roman Terlecki UY3WX wraz z Małżonką, obecnie sekretarz LKK. Jego obecność była okazją do rozmów na tematy związane z działalnością LKK, będącym kolebką polskiego krótkofalarstwa oraz na tematy techniczne. Roman UY3WX jest ekspertem w wielu sprawach związanych z techniczną stroną krótkofalarstwa. Spotkania takie jak to piątkowe są organizowane cyklicznie co roku i stanowią wspaniałą okazję nie tylko dla integracji środowiska, ale także do podziękowań dla władz oraz sponsorów wspierających poczynania krótkofalowców ziemi Jarosławskiej. Pełniejsza relacja z uroczystości oraz fotoreportaż w KP nr 3/2013.
(SP2JMR)

4. SP Contest Maraton 2013 (SPCM)
Wzorem lat poprzednich, również w bieżącym roku będzie prowadzone ogólnopolskie współzawodnictwo w zawodach krajowych, mające na celu min. wyłonienie operatorów o najwyższych umiejętnościach sportowych. Współzawodnictwo prowadzone jest pod patronatem PZK. W roku bieżącym wprowadzono drobne zmiany w liście zawodów zaliczanych do współzawodnictwa. Regulamin SPCM 2013 W ZAŁĄCZNIKU.
Informacja: w imieniu komisji Kazik sp9gfi

5. Po Walnym Zebraniu Bydgoskiego OT PZK-OT04

W dniu 12 stycznia br. w sali klubu POW w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OT04. Uczestniczyło w nim 83 członków Bydgoskiego OT PZK, czyli frekwencja zbliżyła się do 50%. To dużo jak na tej wielkości OT. Walne Zebranie zapoznało się ze sprawozdaniami Zarządu OT oraz OKR za upływającą kadencję. Udzielono absolutorium wszystkim członkom ustępujących władz. Wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie:
1.    Prezes - Zbigniew SQ2ETN.
2.    Wiceprezes ds. organizacyjno-członkowskich - Witek SP2JBJ.
3.    Wiceprezes ds. organizacyjno-technicznych - Roman SP2DDX.
4.    Sekretarz Andrzej - SP2RIQ.
5.    Skarbnik Jurek - SP2BZR.
6.    QSL Manager Andrzej - SP2GJI.
Gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywania zadań na rzecz naszej krótkofalarskiej społeczności.
(Prezydium ZG PZK)

6. Podziękowania dla Zbyszka SP8AUP, QSL managera dla Ukrainy

Dobiegł końca ponad 10 - letni okres bezkosztowej wymiany kart pomiędzy Ukrainą i Polską. Nie wdając się w przyczyny końca kurierskiej wymiany kart UY-SP i SP-UY dziękujemy Zbyszkowi SP8AUP za pracę społeczną jako QSL managera. Jego działalność oraz współpraca z Kolegami z LKK pozwoliła na wyjątkowo sprawną współpracę w tym zakresie. Dała nam także w ciągu 10 lat oszczędności ok. 3000 zł.
(Prezydium ZG PZK).

7. Skrócony spis treści ŚR 2/2013
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, zawody.
TEST: CG Antenna SB-2000    , ACOM 1500.
PREZENTACJA: analizator IDA-3106.
ANTENY: Antena magnetyczna KF.
ŁĄCZNOŚĆ: Sprzęgacze kierunkowe WFS (cz. 2).
RADIO RETRO: Radiostacja TRC 766, Zakłady Radiowe Natawis.
ŚWIAT KF/UKF: Sukcesy ekspedycji 5T0SP, z życia klubów i oddziałów PZK.
WYWIAD: Pionier konstrukcji mikrofalowych.   
HOBBY: Analogowy analizator antenowy, transwerter 3,4 GHz DJ6EP.
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze QRP.
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, listy.
RYNEK I GIEŁDA

8. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 2/2013
Konferencja w Senacie.
Krótkofalowcy dzieciom - relacja ze spotkania w „Fundacji Bogdana Smolenia”.
Informacje prezydium - odznaczenia, odwołania i powołania nowych osób funkcyjnych.
Space Up w Warszawie (ARISS).
Nasze prawo do stawiania i eksploatacji anten.
Silent Key’s

9. Nowy wniosek z SP o łączność ARISS
Pierwszy z Polski wniosek w 2013 roku złożyła Polska Akademia Dzieci
(www.akademiadzieci.wordpress.com). Wsparcie techniczne zapewnia Morski Klub Łączności SP2ZIE "Szkuner" z Gdyni (www.sp2zie.pl). Łączność zostanie zrealizowana poprzez telemost z wykorzystaniem jednej z kilku krótkofalarskich stacji przekaźnikowych ARISS pracujących w paśmie 2m.
Info: Aleksandra Sójko, Krystian Gorski (SQ2KL)

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


Załącznik:

Regulamin Współzawodnictwa SP Contest Maraton 2013

1. Termin współzawodnictwa: jeden rok kalendarzowy.
2. Honorowy Patronat: wiceprezes PZK ds. sportowych Zbigniew SP2JNK.
3. Cele:
•    wyłonienie najlepszych operatorów, reprezentujących wysoki poziom sportowy,
•    zwiększenie aktywności klubów i nadawców indywidualnych,
•    podnoszenie umiejętności operatorskich i poziomu organizacji zawodów.
4. Zakres współzawodnictwa:
•    współzawodnictwo obejmuje wyniki polskich stacji indywidualnych i klubowych oraz stacji zagranicznych – członków PZK (członkostwo dotyczy stacji zagranicznych), w zawodach krajowych, wybranych* z Kalendarza Zawodów PZK na dzień 1 stycznia 2013,
•    wyniki zawodów cyklicznych uwzględnione będą po ostatniej turze jako wynik końcowy tych zawodów.
5.(*) Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa (*)
Do współzawodnictwa zaliczone zostaną wyniki tych zawodów, których oficjalne komunikaty klasyfikacyjne zostaną opublikowane przez organizatorów w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia zawodów.
Wyniki zawodów można przesłaćna adres: spcontestmaraton@wp.pl
6. Kategorie współzawodnictwa:
Stacje nadawcze:
•    SO-CW – stacje pracujące emisją CW.
•    SO-SSB - stacje pracujące emisją SSB.
•    SO-MIX - stacje pracujące emisją SSB i CW.
•    SO/MO QRP-MIX - stacje pracujące emisją SSB, CW, lub SSB i CW.
•    MO-CW - stacje pracujące emisją CW.
•    MO-SSB - stacje pracujące emisją SSB.
•    MO-MIX - stacje pracujące emisją SSB i CW.
Uwagi:
•    SO – single operator (stacja z jednym operatorem),
•    MO – multi operator (stacja z wieloma operatorami),
•    stacja może być sklasyfikowana w kilku kategoriach,
•    stacje klasyfikowane w zawodach w nietypowych kategoriach będą klasyfikowane w kategoriach jak w pkt. 6 wg interpretacji komisji współzawodnictwa.
Oddziały Terenowe PZK
•    uczestnictwo w SP Contest Maraton nie wymaga zgłoszenia
7. Punktacja:
•    Ilość punktów za wynik w zawodach zostanie przeliczony w stosunku do najlepszego wyniku w danej kategorii wg wzoru:

 PKT ={[Wynik stacji : Wynik zwycięzcy] x 100}+1

8. Wyniki:
Stacje SO i MO:
•    końcowy wynik stacji w danej kategorii to suma punktów 15 najlepszych wyników obliczonych wg pkt 4, 5 i 7,
•    do końcowej klasyfikacji w danej kategorii zaliczone będą stacje które zostaną sklasyfikowane w co najmniej pięciu zawodach (w kategorii QRP – czterech),
•    stacje będą klasyfikowane wg znaków zamieszczonych w oficjalnych rezultatach zawodów lub pod tzw. znakiem podstawowym, jeżeli będzie możliwa identyfikacja znaku okolicznościowego, contestowego.

OT PZK:
•    suma punktów uzyskanych w końcowej klasyfikacji przez stacje SO i MO z danego OT,
•    przynależność stacji do danego OT PZK będzie określana na podstawie danych zawartych w OSEC, po zakończeniu klasyfikacji SO/MO.

Cząstkowe oraz końcowe wyniki współzawodnictwa będą publikowane na:
http://www.pzk.org.pl oraz innych portalach zapewniających szybki i swobodny dostęp do wyników. Ogłoszenie końcowych wyników i wręczenie nagród odbędzie się do końca marca 2014
8. Nagrody: Fundatorem nagród jest ZG PZK
•    za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach – puchary (deski),
•    za miejsca od 1 do 3 – dyplomy,
•    w razie pozyskania sponsorów dodatkowe nagrody.
9. Obliczanie rezultatów SP Contest Maraton przeprowadzi Komisja:
Krzysztof SP1MGM –OT14, sp3mgm@smsnet.pl
Grzegorz SQ9E – OT6, sq9e@wp.pl
Kazimierz SP9GFI – OT31, sp9gfi@wp.pl

Komisja prosi o przestrzeganie zapisów regulaminowych min. nie przekraczanie mocy oraz pracę w wyznaczonym przedziale czasowym. Nie odpowiada również za błędne wyniki publikowane przez organizatorów danych zawodów.

Wyniki zawodów i korespondencję związaną ze współzawodnictwem prosimy kierować na adres: spcontestmaraton@wp.pl Decyzje Komisji są ostateczne.

*Ad 5. Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SP Contest Maraton 2013.

Lp.    Nazwa zawodów    Termin    Czas zawodów
1    Mistrzostwa Polski ARKI    1 cykl    2 godz.
2    PGA TEST    1 cykl    1 godz.
3    Podkarpackie    03 luty    1 godz.
4    O Statuetkę „Syrenki Warszawskiej”    17 marzec    1,5 godz.
5    WARD Contest    18 kwiecień    1 godz.
6    Konstytucji 3-go Maja    03 maj    2 godz.
7    Olsztyńskie    03 maj    2 godz.
8    Europe-Day-Contest    09 maj    1 godz.
9    Klemensa Kortali SP2BE    12 maj    1 godz.
10    Quo Vadis    18 maj    1 godz.
11    Dzień Dziecka    01 czerwiec    2 godz.
12    Tarnowskie    15 czerwiec    1 godz.
13    Dni Morza    30 czerwiec    2 godz.
14    Powstanie Warszawskie    01 sierpień    2 godz.
15    SP QRP Contest    28 wrzesień    1 godz.
16    SP-CW-Contest    20 październik    1 godz.
17    Narodowe Święto Niepodległości    11 listopad    2 godz.
18    Dzień Kolejarza    28 listopad    1 godz.
19    Barbórka    04 grudzień    2 godz.
20    Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego    07 grudzień    1 godz.

73 de sp1mgm, sq9e, sp9gfi

news: ikona_pdf.gif KS-3 dział download