CQ UT Contest. Miedzynarodowe Zawody młodzieżowe.
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-12-21 / 23:03
Witam serdecznie!
Wysyłam dla waszego sajtu regulamin zawodów młodzieżowych i zapraszam do udziału młodych radioamatorów.
73! Jerzy UT5NC

PROGRAM SPRZYJANIA ROZWOJOWI
MŁODZIEŻOWEGO SPORTU RADIOAMATORSKIEGO
SINCE 1993
CQ UT

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MŁODZIEŻOWE

Termin: 19 stycznia 2013 roku, 06.00 UTC – 14.00 UTC. Zawody odbywają się corocznie w trzecią sobotę stycznia.

Uczestnicy: Do udziału w zawodach zaprasza się młodych radioamatorów nadawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia, oraz dorosłych radioamatorów zagranicznych urodzonych na Ukrainie i wszystkich radioamatorów kobiet (support group).

Pasma: 3,5 – 28 MHz (bez WARC).
Emisję: SSB i CW.
Wywołanie: SSB – «CQ UT Contest»; CW – «Test UT».

Celem zawodów jest sprzyjanie rozwojowi młodzieżowego sportu radioamatorskiego, umacnianie przyjacielskich kontaktów pomiędzy młodzieżą różnych krajów.

Hasło zawodów: «Udział jest ważniejszy niż zwycięstwo, przyjaźń jest droższa niż nagrody».


Klasyfikacja: SOSB; SOMB; MOMB STX; RT (support group). Uczestnicy grup SOSB i SOMB mogą występować jednocześnie w tych dwoch grupach, składając dzienniki osobno za każdą z nich.
Raporty: RS (RST) + wiek operatora (np.: 5915), uczestnicy RT nadają RS (RST) + RT (np.: 59RT).
Punktacja: QSO z własnym krajem daje 10 pkt, z innymi krajami lub terytoriami z własnego kontynentu – 30 pkt, z innym kontynentem – 60 pkt. Nowy kraj (wg DXCC) włącznie z własnym na każdym pasmie i w każdej turze daje 20 pkt. Odebrany w raporcie wiek korespondenta daje tyle punktów, ile lat liczy operator (za QSO z RT wpisuje się swój własny wiek).
Wynik końcowy: suma punktów zdobytych za QSO, kraje i wiek.

Szczegóły: Czas zawodów jest podzielony na cztery tury, po dwie godziny każda. Powtórne SSB lub CW QSO dozwolone jest na różnych pasmach i w różnych turach, powtórne QSO innym rodzajem emisji dozwolone na jednym pasmie po upływie 30 minut. Ekipy stacji klubowych powinny składać się z trzech operatorów. Dozwolona praca sztafetowa, oddzielnie w każdej turze, dwóm lub więcej ekipom. Różnica czasu w logach nie może przekraczać 2 minut. Komisja zawodów wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych oraz zwycięzców w poszczególnych krajach.

Dzienniki: na ogólnie przyjętych formularzach (stacje klubowe podają swoją przynależność) należy przesłać w terminie 30 dni na adres: CQ UT Contest, Radio-TLUM, P.O. Box 5000, Winnycia, 21018, Ukraina. Do dziennika należy dołączyć SAE (koperta 230 × 165 mm) + 1 IRC + zdjęcie sportowe operatora lub ekipy na tle wyposażenia i znaku wywoławczego (cyfrowe nie więcej niż 100 Kb na ut5nc@mail.ru). W dzienniku należy podać swój QRA-lokator oraz ewentualnie e-radioamatorskiegomail.

Pamiętajcie: Wasz osobisty sukces – to sukces całego młodzieżowego sportu !

WZÓR DZIENNIKA

Time
UTC    Band
MHz    Call of
station    Number    Points for    Total
points    Notes
            sent    received    QSO    DXCC    AGE       
                                   
                       
Jerzy Strełkow-Serga UT5NC

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Regulamin CQ UT Contest 2013