KS-49. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 5.12.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-12-05 / 23:25
news: pzk_new.png


 KOMUNIKAT NR 49/2012 z dnia 5.12.2012 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. EmiTel i stacje bezobsługowe.
W związku z prowadzonymi rozmowami pomiędzy EmiTel S.A. i PZK dotyczącymi dalszej współpracy prosimy wszystkich operatorów urządzeń bezobsługowych znajdujących się na obiektach EmiTela o zaniechanie prowadzonych obecnie lub planowanych prac związanych zarówno z instalacją jak i z eksploatacją naszych urządzeń na obiektach naszego Sponsora Strategicznego.
Jednocześnie wnoszę o przesłanie na adres sp2jmr@pzk.org.pl przez wszystkie Oddziały Terenowe lub kluby PZK wykazu wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiektach EmiTela pod groźbą ich wyłączenia od
1 stycznia 2013 roku. W informacji należy podać: nazwę i znak wywoławczy urządzenia, typ anteny, nazwę obiektu EmiTela, znak oraz dane teleadresowe opiekuna urządzenia a także nr OT PZK. Informacje należy podać wg wzoru na załączonej tabelce w terminie do 10 grudnia 2012 włącznie.
(SP7CBG & SP2JMR)

2. Projekt Rozporządzenia dotyczącego Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej
Załącznikiem nr 2 do niniejszego komunikatu jest projekt pt. "ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej"  opracowany przez PZK.

Jest to wstępny etap konsultacji tego materiału. Wszyscy, którzy chcą wnieść do niniejszego projektu propozycje zmian proszeni są o przesyłanie ich na adresy sp8lbk@wp.pl oraz sp7cbg@pzk.org.pl.  Należy przesyłać odpowiednio umotywowane propozycje zmian, najlepiej w oparciu o obecnie obowiązujące prawo. Propozycje zmian bez umotywowania nie będą brane pod uwagę.
(SP7CBG)
 
3. Handbook ARRL oraz Antennabook ARRL w PZK. Od Andrzeja SP3LYR/AB9FX otrzymaliśmy najnowsze wydania tych periodyków ARRL. Tomiska są opasłe obydwa razem ważą 4,8 kg. Publikacje te jak wiadomo są prawdziwą skarbnicą wiedzy zarówno z zakresu konstrukcji urządzeń oraz anten.  Obie publikacje znajdują się w Sekretariacie PZK i tam mogą zostać udostępnione zainteresowanym do wglądu. Ze względu na ochronę praw autorskich wydawcy, nie ma możliwości wykonania jakichkolwiek kopii tych publikacji.

Naszemu sponsorowi Andrzejowi Bartoszowi SP3LYR /AB9FXw imieniu PZK i wszystkich zainteresowanych serdecznie dziękuję. (SP2JMR)

4. Zaproszenie do udziału w międzynarodowym młodzieżowym obozie krótkofalarskim „Młodzi w eterze” Estonia 2013.
Czwórka młodych polskich krótkofalowców wraz z opiekunem może wyjechać na   międzynarodowy obóz krótkofalarski  do Estonii w terminie 5-12 sierpnia 2013 r.
 IARU i Estoński Związek Krótkofalowców ERAU organizują III edycję akcji letniej „Młodzi w eterze”. Do udziału zaproszone są za pośrednictwem  stowarzyszeń krótkofalarskich zrzeszonych w  IARU reprezentacje młodzieżowe różnych państw. Polski Związek Krótkofalowców otrzymał za pośrednictwem Juri Ruut ES5JR, prezesa ERAU, zaproszenie dla czworga młodych  (w wieku 14 – 25 lat) krótkofalowców  polskich  wraz z opiekunem. Międzynarodowy obóz odbędzie się  w okolicy Tartu, drugiego co do wielkości miasta Estonii. W programie znajdą się różne formy aktywności: spotkania, prezentacje, współzawodnictwa, zwiedzanie radiostacji, praca w eterze i inne.
Przedsięwzięcie  jest dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzi w działaniu”. Indywidualne koszty uczestnictwa wynoszą 50 Euro od osoby oraz 30% kosztów podróży. Pokrywa je Polski Związek Krótkofalowców.

Młodych krótkofalowców  (wiek 14 – 25 lat) zainteresowanych udziałem w międzynarodowym obozie na powyższych zasadach, prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres: Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG ul. Modrzewiowa 25 85-635 Bydgoszcz, lub elektronicznie na adres: sp3slu@pzk.org.pl  w terminie do 14 grudnia 2012 r.  Zgłoszenie winno zawierać dane osobowe, znak (nadawczy lub SWL) opis dotychczasowych osiągnięć lub zainteresowań krótkofalarskich (np. praca na pasmach, w klubie, zawody, konstrukcje itp.). Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w obozie.
W przypadku większej liczby zgłoszeń kwalifikacji uczestników dokona komisja pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców. (SP3SLU)

5. XX jubileuszowe zawody NKP pod patronatem Prezesa PZK.
1-go  grudnia 2012r. rozegrano, a już 3-go grudnia rozliczono XX jubileuszowe zawody KF Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego. Uczestniczyły w nich  163 radiostacje, nawiązano ogółem 6708 QSO w trudnych i zmieniających się warunkach propagacyjnych, przy wzajemnym QRM  od stacji rumuńskich rozgrywających w tym samym czasie lokalny contest. Gratulacje dla zwycięzców, podziękowania i słowa uznania dla organizatorów, Zespołu PGA ! Poniżej skrócone do trzech pierwszych miejsc w kategoriach wyniki NKP-Contest  2012. Pełne wyniki dostępne są na stronie internetowej PGA-ZAWODY, wkrótce ukażą się też w innych publikatorach.

1    SP5KP              ASSISTED        98
2    SP7LIE             ASSISTED        54                    
3    SQ9LOM           ASSISTED        3          
         
1    SP4KCF             MO-CW        55
2    SN9V                MO-CW        54
3    SP2PZH            MO-CW        45         
          
1    SP3KWA           MO-MIX        90
2    SP4PBI             MO-MIX        88
3    SP9ZHR            MO-MIX        74         
          
1    SP3PJY             MO-SSB        79
2    SP9KUP            MO-SSB        71
3    SP9KDA            MO-SSB        63                    
1    LY4K               OPEN-CW        42
2    US7WW          OPEN-CW        38
      EU6AA              OPEN-CW        38
3    DL8UAA          OPEN-CW        17                   

1    LY2MM            OPEN-MIX        51
1    M0WTD          OPEN-SSB          4                            
1    SP8HWM         SO-CW            53
2    SP1AEN         SO-CW            52
      SP7IVO             SO-CW            52
3    SP7OGP         SO-CW            51   

1    SQ9E             SO-MIX            98
2    SP7UWL         SO-MIX            74
3    SP4JCP             SO-MIX            71

1    SP4GL             SO-QRP-CW        38
2    SP2FMN         SO-QRP-CW        37
3    SP6BXM         SO-QRP-CW        35

1    SP9UMJ         SO-QRP-MIX        64
2    SQ2DYF         SO-QRP-MIX        32
3    SP2FWF         SO-QRP-MIX        16

1    SP5XVR         SO-QRP-SSB        65
2    SQ9ORQ         SO-QRP-SSB        52
3    SQ9CWO         SO-QRP-SSB        43

1    SP9IEK             SO-SSB            84
2    SP7SEW         SO-SSB            83
3    SP2IJ             SO-SSB            80    

Informacja zaczerpnięta ze strony PGA-ZAWODY.
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU.

6. ZALECENIE TECHNICZNE w sprawie antenowych instalacji do odbioru cyfrowej TV naziemnej oraz ich wykonania i użytkowania w praktyce.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!
W związku z nasilającą się swego rodzaju kampanią polegającą na sprzedaży do wyżej wymienionych instalacji kabla niskiej jakości, który – jak wiadomo, nie nadaje się praktycznie do niczego – proponuję, żeby każdy z nas – mając na uwadze bezpośrednią  niewielką odległość od swoich nadajników oraz możliwość przenikania wysokiego poziomu napięcia wysokiej częstotliwości do instalacji własnego urządzenia i oddziaływania tego napięcia na członków rodziny – wykonał wspomnianą instalację kablem jak najwyższej jakości. Minimum niezbędnym jest według mnie kabel typu H-155 lub H-100. 
Obecnie stosowany kabel biały w cenie po ok. 68 gr/metr stanowi nieporozumienie techniczne i jako taki powinien być wycofany z rynku. Jednak problem leży nie w jego cenie, a w jakości tego materiału. Z moich i innych Kolegów doświadczeń wynika, że instalacja antenowa wykonana nawet koncentrykiem starego typu – jednak wykonanym według przyzwoitej technologii i z właściwych materiałów – pozwala na prawie stuprocentową eliminację niepożądanych sygnałów w instalacji odbiorczej TV. Do „wygrania” poza tym jest jeszcze jeden „bonus” w naszym hobby. Po pierwsze, nie będzie zakłóceń w instalacji u naszej rodziny, po drugie – co najważniejsze – znaleźliśmy swoisty „sposób na sąsiada”, czyli sami możemy udowodnić, że jego biały kabel kupiony w dobrej wierze u sprzedawców jest zwykłym bublem i jako taki powinien być wymieniony na porządny, dobrej jakości.
Kochani! Czas już, żeby te wszystkie „wyroby anteno podobne” zniknęły z rynku  bezpowrotnie. Owszem była TV analogowa, był biały „wyrób koncentrykopodobny”, którego niska jakość dała się we znaki wszystkim osobom używającym telewizory i radia. Teraz wchodzimy w epokę techniki TV cyfrowej i zaczyna się to samo!! Znowu pojawił się „kablopodobny wyrób” imitujący tzw. „kabel cyfrowy” i tylko patrzeć, jak zacznie się  problem zakłóceń również na traktach cyfrowych. Nie dopuśćmy do tego stanu rzeczy!  Walczmy wszyscy o to, żeby czysty eter nie oznaczał tylko obowiązków utrzymania czystego sygnału dla krótkofalowców i służb profesjonalnych, ale także by były to pewne zobowiązania dla producentów aparatury odbiorczej. Dlatego proszę Was wszystkich posiadających indywidualne anteny odbiorcze TV naziemnej cyfrowej o wykonanie torów kablowych z przyzwoitego dobrej jakości kabla, najlepiej z typów podanych przeze mnie powyżej. Poza tym zapobiegnie to niszczeniu kabla przez warunki atmosferyczne, co pozwoli na długotrwałe bezawaryjne użytkowanie takiej anteny. Nie było to możliwe przy białym kablu, ponieważ wykonany jest z PCV. Tworzywa PCV nie powinno się używać na zewnątrz budynków, ani pod ziemią, ponieważ jest ono nieodporne na promieniowanie UV oraz na wilgoć. W imieniu nas wszystkich – zwolenników czystego eteru – proszę o poważne podejście do zagadnienia. Należy szczególnie wziąć pod uwagę, że użytkownicy indywidualnych instalacji antenowych będą niedługo zmuszeni do wymiany analogowego sprzętu na cyfrowy. Warto pomyśleć od razu o przyzwoitym kablu do anteny, dla własnego dobra!  Serdecznie wszystkich pozdrawiam!
(Władek, SP3SUZ
Koordynator PZK ds. IARU MS)

Tyle informacji na dzisiaj!

Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


 Załączniki: 

Załącznik nr 1


Tabela zgłoszenia urządzenia pracującego na obiekcie EmiTela   

Region EmiTela i nr kolejny    Nazwa obiektu    Znak wyw.    Typ urządzenia    OT PZK nr    Znak opiekuna    Imię i nazwisko    Tel.
kontakt    adres    e-mail
1.                                   
2.                                   
3.                                   
4.                                   
5.                                   
6.                                   
7.                                   
8.                                   
9.                                   
*szerokość i głębokość kolumn można zmieniać.
Istotna jest kompletność informacji

_________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 2

PROJEKT PZK ver.16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI

z dnia …………. r.
w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
(Dz. U. ………… r.)

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia ……….. r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr……, poz. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112), a także z zaleceniem T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej "CEPT" oraz zaleceniem ECC (05)06 Komitetu Łączności Elektronicznej:
2)    rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej "pozwoleniami";
3)    zasady identyfikacji radiostacji amatorskich pracujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;   
4)    wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;
5)    okresy ważności pozwoleń.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
    1)    radiostacja amatorska - urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
    2)    radiostacja amatorska bezobsługowa - automatyczną radiostację amatorską;
    3)    świadectwo - odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia …….. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr …, poz. …);
    4)    świadectwo równoważne - świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny;
  5) znak wywoławczy – unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) wg alfabetu łacińskiego identyfikujący radiostację amatorską w którym ostatnim znakiem musi być litera;
  6) prefiks – dwuznakowy prefiks państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  7) sufiks – indywidualną dla posiadacza pozwolenia, niepowtarzalną w ramach jednego prefiksu państwowego, część znaku wywoławczego przyznaną przez Prezesa UKE z dostępnych zasobów, przeznaczoną dla stałej i niezmiennej identyfikacji radiostacji amatorskiej w okresie ważności pozwolenia radiowego   
§ 3. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:
    1)    pozwolenie kategorii 1 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących:
a)    z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W,
b)    z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W
c)  z maksymalną mocą w wyjściową nadajnika 1500 W
- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    2)    pozwolenie kategorii 3 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W w zakresach częstotliwości 1.810-2.000 kHz, 3.510-3.775 kHz, 7.010-7.200 kHz, 14.000-14.350 kHz, 21.000-21.450 kHz, 28.000-29.700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    3)    pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących:
a)    z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla częstotliwości poniżej 30 MHz,
b)    z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla częstotliwości powyżej 30 MHz
- we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla stacji bezobsługowych w służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    4)    pozwolenie tymczasowe - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wynikających z uprawnień posiadanego już pozwolenia, wydawane w celu udziału w zawodach i konkursach krótkofalarskich, przeprowadzenia eksperymentu technicznego, pracy okolicznościowej dla upamiętnienia szczególnych wydarzeń, spotkań, imprez, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1500 W, z zastrzeżeniem, że dla posiadaczy pozwoleń kategorii 3 moc wyjściowa nie może przekroczyć 100W.
  5)      pozwolenie dodatkowe - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wynikających z uprawnień posiadanego już pozwolenia, wydawane wyłącznie w celu udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1500 W, z zastrzeżeniem, że dla posiadaczy pozwoleń kategorii 1 ze znakiem i sufiksem jednoliterowym  oraz posiadaczy pozwoleń kategorii 3 nie wydaje się pozwolenia dodatkowego.
  6)  Osoba fizyczna posiadająca pozwolenie radiowe kategorii 1 może w tym samym czasie posiadać tylko jedno pozwolenie tymczasowe i jedno pozwolenie dodatkowe a osoba fizyczna posiadająca pozwolenie radiowe kategorii 3 tylko jedno pozwolenie tymczasowe.
        § 4. 1. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a, wydaje się osobie fizycznej, która posiada:
1)    świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo
2)    pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 ust. 1 lit. a - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa nie będącego członkiem CEPT.
2. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada:
1)    świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo
2)    pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 ust. 1 lit. b - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.
3. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej o którym mowa w  § 3 ust. 1 lit. b co najmniej od 10 lat oraz posiada:
1)    świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo
2)    pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 ust. 1 lit. c - jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.
§ 5. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
§ 6. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:
1)    posiada pozwolenie kategorii 1 lub 3, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 3 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz;
2)    ukończyła 18 lat.
§ 7. 1 Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym  mowa w § 3 pkt 1 lit. a, b i c, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia tymczasowe sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
2. Pozwolenie dodatkowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b i c, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
§ 8. 1. Pozwolenie kategorii 1 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z późn. zmianami), która przedłoży pisemną zgodę najemcy, właściciela lub zarządcy budynku albo nieruchomości na której ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:
    1)    dla pozwolenia kategorii 1 - zgodę trzech osób posiadającej pozwolenia kategorii 1;
    2)    dla pozwolenia kategorii 5 - zgodę jednej osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 3.
2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.
3. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust 1, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
4. Pozwolenie dodatkowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust 1, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.
5. Do osób prawnych, w tym terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia, a także stowarzyszeń zwykłych § 3 i § 7 stosuje się odpowiednio.
6. Osoby prawne, w tym terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia, a także stowarzyszenia zwykłe, określone w ust. 1, które posiadają pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 ust 1, mogą w tym samym czasie posiadać więcej niż jedno pozwolenie tymczasowe i więcej niż jedno pozwolenie dodatkowe.
§ 9. Przyjmuje się następujące zasady przydziału identyfikacji radiostacji amatorskich pracujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od ich przeznaczenia i trybu pracy.
1)    Radiostację amatorską identyfikuje się za pomocą znaku wywoławczego, który zawiera:
1.    dwuznakowy prefiks państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU);
2.    cyfrę (1-9) określającą obszar (okręg wywoławczy), w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania uprawnionego podmiotu, gdzie poszczególne cyfry oznaczają:
1    - województwo zachodniopomorskie,
2    - województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie,
3    - województwo lubuskie i wielkopolskie,
4    - województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie,
5    - województwo mazowieckie,
6    - województwo dolnośląskie i opolskie,
7    - województwo łódzkie i świętokrzyskie,
8    - województwo lubelskie i podkarpackie,
9    - województwo małopolskie i śląskie;

3.    sufiks.

2)    Przyjmuje się następujące zasady identyfikacji znaków wywoławczych polskim radiostacjom amatorskim w zależności od ich przeznaczenia:
1.    znaki przeznaczone dla indywidualnych radiostacji amatorskich działających na postawie pozwolenia radiowego kategorii 1 (CEPT Licence) składają się z prefiksu SP, SO lub SQ, cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu) oraz sufiksu jednoliterowego, dwuliterowego lub trzyliterowego np.:
      SP1÷9A-Z, SP1÷9AA-ZZ, SP1÷9AAA-JZZ, SP1÷9LAA-OZZ, SP1÷9RAA-XZZ
             SO1÷9AA-ZZ, SO1÷9LAA-ZZZ
             SQ1÷9A-Z, SQ1÷9AA-ZZ, SQ1÷9AAA-ZZZ
2.    znaki przeznaczone dla indywidualnych radiostacji amatorskich działających na postawie pozwolenia radiowego kategorii 3 (CEPT Novice Licence) określonego składają się z prefiksu SO cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu) oraz sufiksu będącego kombinacją liter od AAA do KZZ
3.    znaki przeznaczone dla klubowych radiostacji amatorskich działających na podstawie pozwolenia radiowego wydanego zgodnie z § 8. 1 składają się z prefiksu SP, cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu), w którym pierwszą literą może być K, P, Y lub Z, np.:
      SP1÷9KAA-KZZ, SP1÷9PAA-PZZ, SP1÷9ZAA-ZZZ, SP1÷9YAA-YZZ, z zastrzeżeniem, że znaki stacji centralnych stowarzyszeń radioamatorskich składają się z prefiksu SP i cyfry 0 (zero) oraz  sufiksu będącego kombinacją liter od AAA do ZZZ.
Ze względów historycznych utrzymano dotychczasowe zasady przyznawania znaków dla organizacji zrzeszających radioamatorów i tak:
1)    - dla stacji klubowych Polskiego Związku Krótkofalowców pierwszą literą w sufiksie jest litera P,
2)    - dla stacji klubowych Ligi Obrony Kraju pierwszą literą w sufiksie jest litera K,
3)    - dla stacji klubowych organizacji harcerskich pierwszą literą w sufiksie jest litera Z.
4)    - dla stacji klubowych innych osób prawnych w tym terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, i stowarzyszeń zwykłych o których jest mowa w § 8. ust.1 pierwszą literą w sufiksie jest litera Y.
Dla stacji klubowych stowarzyszeń zrzeszających radioamatorów przyznawane są znaki wywoławcze zgodnie z § 9, ust. 3), pkt. 3, a decydującym o tym są dane uwzględniające nazwę stowarzyszenia wykazane we wniosku o pozwolenie radiowe.
4.    znaki wywoławcze używane na podstawie pozwoleń radiowych tymczasowych składają się z prefiksu SP, SN, SO, SQ, HF lub 3Z cyfr 0 (zero),1÷9, 10÷99, 100÷999 lub 1000÷9999, oraz z sufiksu będącego kombinacją liter od A do Z, AA do ZZ, AAA do ZZZ oraz AAAA do ZZZZ, z zastrzeżeniem, że dla prefiksów SP, SN, SO, SQ, HF i 3Z nie przydziela się cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu) i kombinacji liter A-Z.
Dla stacji zlokalizowanej w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego rezerwuje się znak HF0POL.
Dla stacji reprezentującej Polski Związek Krótkofalowców i biorącej udział w zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (IARU) rezerwuje się znak SN0HQ.
5.    znaki wywoławcze używane na podstawie pozwoleń radiowych dodatkowych składają się z prefiksu SN, SO, HF i 3Z, cyfry 1÷9 oznaczającej nr okręgu wywoławczego oraz sufiksu będącego kombinacją liter od A do Z i mogą być używane wyłącznie podczas zawodów i konkursów krótkofalarskich.
6.    znaki przeznaczone dla radiostacji bezobsługowych, działających na podstawie pozwoleń kategorii 5 składają z prefiksu SR, cyfry 1÷9 (oznaczającej nr okręgu) i sufiksu w zależności od ich przeznaczenia i tak:
           a). przemienniki amatorskie
            - 144 MHz         – sufiks A-Z
            - 432 MHz         – sufiks AA-ZZ
            - 1,3 GHz             – sufiks LAA-LGZ
            - 2,4 GHz i wyżej         – sufiks LIA-LZZ

b). PR Packet Radio DIGI         - sufiks DAA-DWZ oraz DYA-DZZ
          c). PR Packet Radio DX Cluster         - sufiks DXA-DXZ
          d). PR Packet Radio BBS             - sufiks BAA-BZZ
          e). PR Packet Radio APRS            - sufiks NAA-NZZ
          f). PR Packet Radio stacje pogodowe      - sufiks WAA-WZZ
          g). Przemiennik ATV             - sufiks TVA-TVZ
          h). DV Digital Voice KF (1-30MHz)         - sufiksy TA-TZ i FVA-FVZ
          i). DV Digital Voice UKF ( pow. 30MHz)     - sufiksy VVA-VVZ i UVA-UVZ
          j). Radiolatarnie (beacon-y)
    - 1-30 MHz        – sufiks IHA-IHZ
    - 50 i 70 MHz     – sufiks FHA-FHZ
    - 144 MHz         – sufiks VHA-VHZ
    -  432 MHz        – sufiks UHA-UHZ
    -  1,3 GHz        – sufiks LHA-LHZ
    - 2,3 i 3,4 GHz    – sufiks SHA-SHZ
    -  5,6 GHz         – sufiks CHA-CHZ
    - 10 GHz        – sufiks XHA-XHZ
    - 24 GHz i wyżej    – sufiks KHA-KHZ7

Sufiksy w znakach wywoławczych mogą powtarzać się w innych okręgach wywoławczych wyłącznie dla znaków dodatkowych, tymczasowych i przemienników.
8.    UKE może zlecić wstępną weryfikację wniosków o pozwolenie kategorii 5 i ich wstępne zaopiniowanie koordynatorowi d/s przemienników analogowych i cyfrowych IARU lub jego formalnemu przedstawicielowi, działającemu na terenie Polski.
9.    Zaleca się aby stacje amatorskie pracujące z poza miejsca stałego zainstalowania określonego w posiadanym pozwoleniu łamały swój znak:
/d – podczas udziału w akcjach kryzysowych (ratowniczych),
/m - zainstalowane w pojazdach kołowych oraz na jednostkach pływających po wodach
      śródlądowych w obrębie wód terytorialnych RP,
/p - przenośne, zasilane z przenośnego źródła zasilania (akumulator, agregat prądotwórczy).
/am - stacje zainstalowane na statkach powietrznych,
/mm - stacje zainstalowane na jednostkach pływających poza obrębem wód terytorialnych RP
/nr okręgu - stacje pracujące z poza stałego miejsca zainstalowania w obiektach stałych,
                   niezależnie od źródła zasilania, podające numer okręgu z którego pracują.
3)   Osoby posiadające pozwolenie równoważne CEPT Licence wydane zgodnie z zaleceniem CEPT T/R 61-01 przez uprawniony do tego organ zagraniczny a przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nie przekraczający 90 dni muszą swój znak wywoławczy poprzedzić prefiksem SP oddzielonym znakiem"/" z zastrzeżeniem, że posiadacze pozwoleń równoważnych CEPT Novice Licence wydanych zgodnie z wymogami Rekomendacji ECC/REC (05)-06 muszą swój znak wywoławczy poprzedzić prefiksem SO oddzielonym znakiem"/".
§ 10. Pozwolenia wydaje się:
3)    na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1
4)    na okres 5 lat – w przypadku pozwoleń kategorii 3
5)    na okres 5 lat - w przypadku pozwolenia dodatkowego. 
6)    na okres 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.
7)    na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2
§ 11. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.
§ 12. 1. Pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.
2. Uprawnienia wynikające z tych pozwoleń mogą być realizowane na warunkach w nich określonych.
§ 13. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ………. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr ….. poz. ……).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


news: ikona_pdf.gif Link do działu download - komunikaty sekretariatu  ZG PZK 2012