Operatorzy stacji bezobsługowych. PILNE!
Dodane przez sp2jnk dnia 2012-12-05 / 16:39
Operatorzy stacji bezobsługowych. PILNE!

W związku z prowadzonymi rozmowami pomiędzy EmiTel S.A. i PZK dotyczącymi dalszej współpracy prosimy wszystkich operatorów urządzeń bezobsługowych znajdujących się na obiektach EmiTela o zaniechanie prowadzonych obecnie lub planowanych prac związanych zarówno z instalacją jak i eksploatacją naszych urządzeń na obiektach naszego sponsora strategicznego.

Jednocześnie wnoszę o przesłanie na adres sp2jmr(o)pzk.org.pl przez wszystkie oddziały terenowe lub kluby PZK wykazu wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiektach EmiTela pod groźbą ich wyłączenia od 1 stycznia 2013 roku.

W informacji należy podać: nazwę i znak wywoławczy urządzenia, typ anteny, nazwę obiektu EmiTela, znak oraz dane teleadresowe opiekuna urządzenia a także nr OT PZK.
Informacje należy podać wg wzoru na załączonej tabelce w terminie do 10.12.2012 r. włącznie.

SP7CBG, SP2JMR, SP2JNK

Załącznik