OSEC - modernizacja zakończona
Dodane przez SP1THJ dnia 2012-12-03 / 23:08
OSEC - modernizacja zakończona


Informuję, że zgodnie z planem w dniu 2012-12-02 zrealizowana została modernizacja OSEC i można już w pełni korzystać z tego systemu.


Wprowadzone zmiany dotyczyły ogólnie nowych funkcji i kategoryzacji danych, najważniejsze z nich to:

  1. dla każdego znaku w OSEC wprowadzone zostało oznaczenie rodzaju członkostwa:zwyczajne, nadzwyczajne (SWL), wspomagające, honorowe, klubowe, itd.
  2. dla każdego rodzaju członkostwa ustalone zostało, czy ma prawo do obsługi QSL
  3. dla każdego znaku w OSEC wprowadzone zostało prezentowanie na wynikach wyszukiwania rodzaju członkostwa jak i uprawnienia do obsługi QSL
  4. zmieniono radykalnie mechanizm generowania pliku do obsługi QSL
  5. dla każdego znaku na listach członków i składek w OT wprowadzono prezentowanie członkostwa i uprawnienia do obsługi QSL
  6. wprowadzona została nowa funkcjonalność - automatycznego wyznaczania rodzaju członkostwa w OSEC - biorąc pod uwagę tak składki okresowe jak i dopłatowe
  7. funkcja ta została włączona do automatycznego wykonywania jednocześnie z autostatusem
  8. wprowadzono dla zalogowanych do portalu PZK członków Związku widoczność dat: ostatniego generowania plików TXT oraz ostatniej zmiany danych w OSEC mającej wpływ na zawartość plików (pozycja menu: "OSEC - baza PZK")
  9. udostępniono Skarbnikom OT możliwość ręcznego uruchamiania generowania plików zewnętrznych (TXT) i uruchamiania automatycznego wyznaczania rodzaju członkostwa
  10. wprowadzono mechanizm oznaczania znaków Silent Key (znak SK traci członkostwo w PZK, ale zachowuje obsługę QSL do końca opłaconej składki)

Vy 73!

Grzesiek SP1THJ
Administrator OSEC