Komunikat sekretariatu ZG PZK.
Dodane przez sp3iq dnia 2007-10-31 / 20:14
W załaczeniu komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 31 października 2007.  
Rozszerzona zawartość newsa

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 31 października 2007.

1.Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
  W dniu 27 października odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZG PZK. Po raz pierwszy odbyło się ono w siedzibie SP3PKK w Poznaniu. Prezydium przyjęło materiały na Posiedzenie ZG PZK mające się odbyć w Warszawie w dniu 17.11.07. w tym proponowaną korektę prowizorium budźetowego na 2007 rok oraz projekt budżetu PZK na 2008 rok.
Prezydium zaopiniowało pozytywnie propozycję zorganizowania XVI Zjazdu PZK w dniach 17-18 maja 2008 w Szczyrku. Szefem komitetu organizacyjnego Zjazdu będzie Tadeusz SP9HQJ Wiceprezes PZK.
Prezydium zajęło się także projektem „Medalu im. Braci Odyńców za Zasługi dla Krótkofalarstwa”. Dalsze parce i uzgodnienia dotyczące tego odznaczenia będzie prowadził Tadeusz SP9HQJ.
Przyjęto wstępnie założenia do planu pracy na 2008 rok oraz propozycję obniżenia składek członkowskich PZK dla osób uczących się w wieku do 25 lat. 
Prezydium przeanalizowało także sprawę Ordynacji Wyborczej na XVI Zjazd PZK w kontekście wystąpienia Kol. Witolda SP5UHW, pozostawiając ten temat do rozstrzygnięcia na Posiedzeniu ZG PZK jako jedynego właściwego organu statutowego PZK.

2. Walne Zebranie Poznańskiego OT PZK OT08.
  Również  w dniu 27 października w przepięknej sali kominkowej poznańskiego zamku odbyło się Walne Zebranie OT 08. Frekwencja dopisała było obecnych ponad 50 osób ze 126 osobowego OT. Uroczytym akcentem zebrania było wręczenie  ZOH PZK kol. Julianowi Jarzombkowi SP3PL, a OH PZK Kol. Stanisławowi Małyszce SP3HC. Zebranie w głosowaniu tajnym wybrało dwóch delegatów na XVI Zjazd PZK są nimi Kol. Kazimierz SP3FLQ oraz Bogdan SP3IQ, zastępcami delegatów są Kol. Jan SP3AMZ oraz Wojtek SP3IK. Władze naczelne PZK reprezentował Piotr SP2JMR
Delegatom i ich zastępcom gratulujemy wyboru.

3. Walne Zebranie OT 03.
  W dniu 27.10. w Wólce Milanowskiej odbył się Zjazd Świętokrzyskiego OT PZK. O Zjeździe wiemy tylko tyle, że nowym Prezesem OT03 został Kol. Paweł SP7SP. Dalsze informacje po ich otrzymaniu od Zarządu OT 03. Tu władze naczelne PZK reprezentował kol. Bohdan SP9VJ członek GKR.
Nowemu Prezesowi jak i Zarządowi OT 03 serdecznie gratuluję wyboru.

4. Posiedzenie ZG PZK 17.11.07.
W dniu 17.11.07 w sali konferencyjnej UKE w Warszawie odbędzie się Posiedzenie ZG PZK. Początek godzina 10.00. Posiedzenie jak każde ma charakter otwarty, ale głos w trakcie jego trwania zabierają wyłącznie członkowie ZG lub ich zastępcy.

5. Walne zebranie OT 28.
Tarnowski OT PZK (OT  nr 28)- na 11 listopada w pomieszczeniach Komendy Hufca ZHP w Tarnowie przy ul. Konarskiego   17 , początek godz. 09.30


6. Walne Zebranie OT18. w dniu 25.11.2007 r o godz. 9,30 w Liceum przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału NR-18 w Rzeszowie.

7. Nowy TRX dla SP2PAQ
Zarząd Klubu SP2PAQ w Białych Błotach k. Bydgoszczy informuje, że dzięki hojności Sołtysa wsi Białe Błota  oraz Wójtowa i Rady Gminy Białe Błota została zakupiona i przekazana do eksploatacji radiostacja   FT897 , która posłuży członkom klubu do szkolenia i popularyzacji krótkofalarstwa. To zadanie jest szczególnie ważne do wykonania wśród dzieci starszych i młodzieży. To wspaniały przykład aktywności naszych krótkofalowców w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z władzami lokalnymi. Władze klubu w osobach Krzysztofów SP2NAT oraz SP2IHI zasługują na najwyższe uznanie za aktywność. Gratulujemy.


8. SP QSL Kolekcja PZK
SP-QSL-Kolekcja PZK (SP-QSL-K PZK) powstała w 1995 r. z inicjatywy Redakcji MK QTC i przy wsparciu PZK. Celem jest systematyczne gromadzenie kart QSL polskich stacji klubowych, nadawców indywidualnych (w tym stacji okolicznościowych) i nasłuchowców. Aktualnie zasoby SP-QSL-K liczą około 10.000 różnych kart QSL. Posiadane karty są doskonałym źródłem informacji o polskim krótkofalarstwie, stanowiąc niezwykle barwną historię naszego ruchu. Szczególnie wartościowe są karty dokumentujące pierwsze łączności radiowe realizowane w latach trzydziestych, a także QSL współczesnych stacji okolicznościowych. Dzięki uprzejmości wielu krótkofalowców, zasoby SP-QSL-K stale są uzupełniane o nowe pozycje. Ostatnio dobrym zwyczajem stało się przekazywanie kolekcji QSL po zmarłych krótkofalowcach. Dzięki temu dorobek sportowy kilku zmarłych OPs został już zabezpieczony i utrwalony.
Na początku października br. uszyła akcja „Skanowanie” mająca na celu utrwalenie w postaci elektronicznej wszystkich kart. Zasoby te stosownej obróbce umieszczone zostaną w Internecie, stanowiąc tym samym znakomitą prezentację polskiego krótkofalarstwa. W pracach tych biorą już udział: SP8BDF SQ2MMP SQ5CSF i SQ7B. Inni chętni mile widziani!
 Zachęcamy do uporządkowania własnych zbiorów i odnalezienia duplikatów QSL, które niepotrzebnie zajmują miejsce, a mogłyby uzupełnić zasoby SP-QSL-K!
 Przypominamy, że chodzi wyłącznie o karty polskich krótkofalowców, nadawców stale lub czasowo przebywających poza granicami kraju i ekspedycji DX-owych organizowanych przez SP-HAMs lub też biorących w nich udział Polaków.
 Do SP-QSL-K przyjmujemy przede wszystkim oryginalne karty, a także (w wyjątkowych przypadkach) ich obrazki zapisane w postaci elektronicznej.
Wszelkie materiały związane z kolekcją należy przesyłać na adres:
Redakcja MK QTC, SP-QSL-Kolekcja, ul. Wielmoży 5b, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko; qtc@post.pl
 SP-QSL-K jest unikalnym zbiorem wymagającym trwałego zachowania dla przyszłych pokoleń nadawców i nasłuchowców. Stanowi także cenny wkład w światowe krótkofalarstwo. Dobrym wzorem jest Międzynarodowa Kolekcja Kart QSL (QSL Collection) utworzona i prowadzona przez austriackich krótkofalowców. Planuje się, że w przyszłości polska kolekcja zostanie włączona do światowych zasobów, oczywiście na zasadach pełnego partnerstwa. Nie przewidujemy jednak fizycznego przekazania kart, które powinny pozostać w kraju, za wyjątkiem wymiany duplikatów. 
 Apelujemy o współpracę i pomoc w prowadzeniu SP-QSL-K. Pracy jest sporo, każdy chętny będzie mile widziany, stając się tym samym członkiem programu SP-QSL-K. Zachęcamy!

Redakcja MK QTC

9. PGA – program dyplomowy MK QTC i PZK
Zapowiedź rozpoczęcia prac nad programem dyplomowym (PGA) „Polskie Gminy Award” wywołała bardzo duże zainteresowanie wśród SP-HAMs. Otrzymaliśmy w tej sprawie kilkadziesiąt listów z opiniami i propozycjami. Oznacza to, że program znajdzie swoich zwolenników i stanie się okazją do operatorskich działań. Przypominamy kilka istotnych informacji o tym przedsięwzięciu.
PGA to programem dyplomowym adresowany do licencjonowanych krótkofalowców w kraju i na świecie. Podstawowym celem jest zaliczanie łączności radiowych z różnymi polskimi gminami. Dyplom podstawowy przyznawany byłby już za QSOs ze 100 różnymi gminami, klasa najwyższa za 2478 czyli za wszystkie polskie gminy. W programie jest jeszcze kilka innych dyplomów, które – zdaniem pomysłodawców – znajdą zwolenników nie tylko w naszym kraju.
Program dostępny będzie już wkrótce. Przewidujemy, że nastąpi to na początku przyszłego roku. W tej chwili trwają prace nad projektem graficznym dyplomu, strony WWW i regulaminem. Po zakończeniu całość opublikowana zostanie na łamach MK QTC, na portalu PZK i QTC OnLine.
Wszelkie pytania i ewentualne propozycje programowe można jeszcze zgłaszać pod adres: qtc@post.pl


10. KRÓTKOFALOWCY BIS
        Przypominam, że redakcja cyklicznie nadawanego programu telewizyjnego Krótkofalowcy Bis realizuje emisję na żywo, zawsze o 22.00 z większym transferem, który zdecydowanie poprawił jakość odbieranego sygnału Alternatywnej Telewizji z Wrocławia. Jest to szybkość około  384 kb/sek.           
    By w 100% odbierać programy nadawane na żywo na portalu www.videoexpres.pl, warto koniecznie zwiększyć transfer łącza do 1 Mb/s..
UWAGA !!!
     Od  1.XI. do  7 bm o 22.00  specjalne - nowe wydanie programu telewizyjnego  Krótkofalowcy Bis, tym razem z ostatniego IX Zjazdu Technicznego UKF i Mikrofal w Zieleńcu, na którym było wielu ciekawych i znanych polskich krótkofalowców oraz licznych czołowych nadawców z Czech i Niemiec  
     Spotkanie odbyło się jak co roku w Hotelu AGAL w górskim Zieleńcu k/Dusznik Zdroju.
     Warto to koniecznie zobaczyć prawie godzinne wydanie nowego programu w Telewizji Internetowej na stronie www.videoexpres.pl
     Reportaż jest powtarzany w całości tylko przez najbliższy tydzień. Dla zainteresowanych, oryginalna całość do nabycia, tylko na płytach VCD.
     W Archiwum ATV znajdzie się tylko 10% fragment reportażu ze tego spotkania.                                                                              
         Henryk Pacha    ATV  SP6ARR      www.videoexpres.pl             
                                              

11. Walne Zebranie OT 29.
Walne zebranie sprawozdawcze OT 29 połączone z wyborem delegata na zjazd PZK  odbędzie się w dniu 1-go Grudnia 2007,pierwszy termin godz 15.00
Miejsce zebrania- OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA
PIEKARY SLĄSKIE –BRZOZOWICE KAMIEŃ
u.OŚWIECIMSKA 45
Serdecznie zapraszamy.
Proponowany porządek  obrad wkrótce na stronie internetowej OT 29.
Vy 73
Romuald Jursza
Prezes OT 29

12. Nowe Serie znaków wywoławczych.
Na trwającej obecnie  konferencji WRC 2007 ustalono dodatkowe serie znaków dla poniższych krajów

Call sign series Allocated to
T9A-T9Z Bosnia and Herzegovina
YTA-YUZ Serbia and Montenegro
YZA-YZZ Serbia and Montenegro
4NA-4OZ Serbia and Montenegro
 
Call sign series Allocated to
E5A-E5Z New Zealand – Cook Islands
E7A-E7Z Bosnia and Herzegovina
XXA-XXZ China (People’s Republic of) – Macao
YTA-YUZ Serbia (Republic of)
4OA-4OZ Montenegro (Republic of)
 

Info. przekazał Krzysztof SP5HS, który uczestniczy w tym arcyważnym zgromadzeniu z ramienia MON SP.

13. Listopadowe QTC
Z listopadowego wydania MK QTC będą na pewno zadowoleni ... krótkofalowcy. Z tego powodu, że jak zawsze wszystkie 36 stron wypełniają informacje wyłącznie na tematy amatorskiej radiokomunikacji. Dużo jest więc o zawodach, dyplomach, sporo miejsca poświęcone jest wiadomościom z kraju i ze świata, jest też co nieco informacji technicznych. Szczególnie ta ostatnia być może pomoże niektórych naszym Czytelnikom w podjęciu decyzji o zakupie transceivera. Wszystkiego jest dużo i każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego na długie listopadowe wieczory.


14. Skrócony spis treści listopadowego QTC

3V8CB & 3V8ST
Ciekawe znaki i aktywności
Regulaminy i wyniki zawodów oraz komentarze.
9-Pasmowy Ranking RDA 
Anteny na latawcach!
CQ WW DX Contest 2006 wyniki – wyniki
CQ WW DX CW Contest 2006 – komentarz
DXING.PL
DX-owanie  na 160m
EME-QSO na 13 cm
Goran – Mistrz nad Mistrzami
GPS dla krótkofalowca
Ham Spirit HF i VHF 2007 – wyniki
Historia Krótkofalarstwa na Śląsku
HS na WARC i Top Band
Jaki wybrać transciever? K3 czy .... 
JI DX Contest 2007
JOTA 2007
JOTA w Egipcie
Jubileuszowe spotkanie
Kuźniecka Przygoda
MK QTC 2008 – warunki prenumeraty
Na początku był IS-3 
North Pole-35
Olimpiada Wojskowa
Posłuchaj się sam
Poszukiwane adresy
QSL, QSL
Relacja z Wysp Morza Koralowego
Rocznica wielkiej bitwy
Russian Baltic Award
Silent Keys
SP7VVK w SPCWC
Spotkanie w MON
SP-QSL-Kolekcja w obróbce
Statystyka 3B7C
UE pomoże
W Księdze Ginessa


   Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK