KS-44. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 31.10.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-10-31 / 19:44
news: pzk_new.jpg

 

KOMUNIKAT NR 44/2012 z dnia 31.10.2012

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A o to informacje.

1. PKN i PZK
Polski Związek Krótkofalowców od 2009 roku współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacji. Nasza współpraca dotyczy głównie prezentowania stanowisk zajmowanych przez naszą administrację państwową w konsultowaniu projektów norm obowiązujących na obszarze UE, w tym szczególnie Polski. Związane jest to z dostępnością pasm radiowych w tym amatorskich w aspekcie zagrożeń powodowanych wzrastającym poziomem zakłóceń przemysłowych oraz pochodzących od innych podmiotów nie zajmujących się faktycznie radiokomunikacją. Od niedawna kompleksowo tymi zagadnieniami zajmuje się Manager PZK ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) Marek Bury SP1JNY. Załącznikiem do komunikatu jest najnowsze wystąpienie PZK w przedmiotowej sprawie.

Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK

2. XV. Zjazd Techniczny UKF

15 Zjazd Techniczny UKF oraz 52 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia PK UKF, odbędzie się w dniach 15 - 18 sierpnia 2013 r.
Głównym organizatorem Zjazdów jest Polski Związek Krótkofalowców.

Współorganizatorami są:
•    Stowarzyszenie Polski Klub UKF
•    Redakcja "Świat Radio"
•    Sowiogórski Klub Krótkofalowców SP6YNR
•    Patronat medialny: Redakcja "Świat Radio"
•    Miejsce Zjazdów: Zieleniec k/Dusznik Zdroju, Hotel "Agal" oraz Ośrodek "Pegaz"

Pełnomocnik PZK
Stanisław Kastelik SP6MLK

3. Komunikat Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK  na 31.10.2012 r.
Redakcja RBI informuje słuchaczy, że od  soboty 27.10.2012 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org  jest możliwość wysłuchania nowego programu RBI z  zapisem dźwiękowym z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników Programu Edukacyjnego ARISS.
Konferencja odbyła się 20.10.2012 r. w Domu Kultury w miejscowości Pustków Osiedle  koło Dębicy.   
Natomiast nowy komunikat RBI  /premiera na falach krótkich/ poświęcony  II Konferencji ARISS był wyemitowany już w dniu 21.10.2012 r. o godzinie  10.30 L na częstotliwości 3700 kHz.
Powtórka tego nowego Komunikatu RBI miała miejsce w dniu 28.10.2012 r. o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz.
W dniu 4.11.2012 r. komunikat RBI zostanie nadany zgodnie z poniższym harmonogramem.
W związku z pytaniami, gdzie i kiedy można słuchać komunikatu RBI, Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego informuje słuchaczy, że od 4 listopada 2012 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny będzie, w dalszym ciągu nadawany w każdą niedzielę, niestety, ponownie tylko z mała mocą 50-100 W na stałych częstotliwościach:
- o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz
- o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz/7090 kHz
 
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego małą mocą na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl  Informacje do programu i komunikatu RBI proszę przesyłać na w/w adresy mailowe.

Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te wszystkie, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane w programie i komunikacie RBI oraz będą zamieszczone również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org 

Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD

4. NKP oraz informacje PGA
1. Na portalu PGA-ZAWODY opublikowane zostały wyniki tegorocznych zawodów SP-CW-Contest.
Bezpośredni link:
http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/wyniki.php?rok=2012&mc=10&dz=21&fk_dxstn=SP&zaw=SP-CW-CONTEST
Do pobrania są także eCertyfikaty. Każdy zainteresowany może pobrać taki dokument po wcześniejszym zalogowaniu się do serwisu.
2. W jubileuszowych zawodach NKP Contest (1 grudnia br.) przewidziane są dodatkowe wyróżnienia w postaci pucharów, statuetek i grawertonów.
Czy są jeszcze inni chętni sponsorzy?
3. Prawdopodobnie w tym tygodniu wydany zostanie dyplom SPFF Hunter Award z numerem kolejnym "3.000". Kto go zdobędzie?
4. Kapituła redakcji MK QTC przyznała dwa wyróżnienia QTC Hall of Fame. W Panteonie Sławy znaleźli się: SQ5STS i SQ9MDD. Szczegóły w najbliższym wydaniu MK QTC.

73 de SP2FAP

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Załącznik do komunikatu:
Treść pisma do PKN.Polski Związek Krótkofalowców
Zarząd Główny w Warszawie
Sekretariat Zarządu Głównego w Bydgoszczy
OPP KRS 0000088401
                            Bydgoszcz, 2012-10-25
L. dz. prez.166 /2012

     Pan dr inż. Tomasz Henryk Schweitzer
     Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
     ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa


W nawiązaniu do wcześniejszej  korespondencji dotyczącej ustanowienia europejskiego standardu dla wprowadzanych na rynek UE urządzeń wykorzystujących technologię PLC (Power Line Communications), której to propozycji ostateczny tekst zawarty jest w dokumencie o sygnaturze FprEN 50561-1 pt. „Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use” uprzejmie informuję, że w opinii Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (International Amateur Radio Union / IARU), którego członkiem jest również Polski Związek Krótkofalowców – brak jest uzasadnienia dla poparcia na forum CENELEC w drodze ponownego głosowania.

Wspomniany standard budzi wiele kontrowersji co potwierdza fakt, że nie znalazł wymaganego poparcia poprzez przedstawicieli komitetów normalizacyjnych poszczególnych państw w pierwszym głosowaniu, jakie miało miejsce w roku 2011 i został skierowany do ponownej analizy przez ekspertów.

W wyniku  przeprowadzonych w ramach IARU dodatkowych i kompleksowych prac analitycznych – Polski Związek Krótkofalowców podtrzymuje wcześniej przedstawione stanowisko, że ww. propozycja standardu nie gwarantuje należytej ochrony widma częstotliwości radiowych przeznaczonego dla szeroko rozumianych służb radiokomunikacyjnych (w tym Służby Amatorskiej oraz Służby Amatorskiej Satelitarnej) przed zakłóceniami powodowanymi przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane na skutek funkcjonowania urządzeń wykorzystujących technologię PLC.

Naszym zdaniem proponowany standard:
•    pozwala na emisje z wysokimi poziomami w niektórych częściach widma radiowego, co może spowodować promieniowaniem znacznych zakłóceń dla innych użytkowników widma radiowego.   
•    jest sprzeczny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy EMC

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Prezesa o rozważenie w ponownym głosowaniu jakie będzie miało miejsce 2-go listopada 2012 głosowania przez Polskę jako członka CENELEC przeciwko przedstawionej powyżej propozycji standardu, względnie o wstrzymanie się od głosu – mając na uwadze gremialny interes wszystkich służb radiokomunikacyjnych oraz podmiotów radiodyfuzyjnych wykorzystujących krótkofalową część widma częstotliwości radiowych.
Z góry niezmiernie dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do powyższej prośby.
Jednocześnie dziękujemy za zaproszenie do udziału w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji  i deklarujemy wolę przystąpienia w najbliższym czasie.                                                                                               

             Piotr Skrzypczak SP2JMR   
        wiceprezes Zarządu Głównego
           Polskiego Związku Krótkofalowców