Jubileuszowa praca stacji HF60KAB
Dodane przez sp3iq dnia 2007-10-17 / 21:09
Od 1 października 2007 roku z okazji 60 lecia istnienia znaku SP5KAB, pracuje stacja HF60KAB. Uwaga: na prośbę zarządu Klubu SP5KAB w dniu w dniu 23.10.2007 została sprządzona korekta i uzupełnie w poniższym tekście.    
Rozszerzona zawartość newsa
Od 1 października 2007 roku z okazji 60 lecia istnienia znaku SP5KAB, pracuje stacja HF60KAB. Jest to najstarszy znak krótkofalarski wydany po roku 1945 i nieprzerwanie czynny do chwili obecnej. Podobnie jak 5 lat temu organizujemy konkurs o okolicznościowy honorowany numerowanym dyplomem. Termin konkursu – 24.XII do 31.XII. 2007.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.


Początki Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB.
   Warszawski Klub Łączności powstał na bazie Centralnej Radiostacji Ligi Przyjaciół Żołnierza - SP5KAB. Brak dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę wydania zezwolenia dla stacji SP5KAB. 

Jubileuszowa praca stacji HF60KAB
(tekst skorygowany, otrzymany dnia 23 października 2007)
  
   Pięć lat temu na podstawie nie do końca sprawdzonych informacji przyjęliśmy datę 1947 jako datę wydania licencji dla znaku SP5KAB. Zorganizowaliśmy konkurs o dyplom  HF55KAB.    
   Obecnie porównując niektóre zachowane dokumenty i relację należałoby skorygować datę pojawienia się znaku SP5KAB na rok 1950. Czyli PRAWDZIWA 60 rocznica przypada za trzy lata. Dyplomów z przed pięciu lat skorygować się nie da.
   Postanowiliśmy więc kontynuować konkurs rocznicowy mając nadzieję, że nasza pomyłka nie zepsuje wspólnej zabawy. Dlatego od 1 października do końca roku 2007 pracuje stacja HF60KAB. 
   Jest to najprawdopodobniej najstarszy czynny znak krótkofalarski wydany po roku 1945. Konkurs o numerowany DYPLOM HF60 KAB, jak przed pięciu laty odbędzie się w dniach 24.XII do 31.XII 2007r. Serdecznie zapraszamy do udziału. 
Zarząd SP5KAB

Początki Warszawskiego Klubu Łączności SP5KAB
   Warszawski Klub Łączności powstał na bazie Centralnej Radiostacji Ligi Przyjaciół Żołnierza - SP5KAB. Brak dokumentów pozwalających jednoznacznie ustalić datę wydania zezwolenia dla stacji SP5KAB.
   Można jednak ten moment określić na czas nie później niż między 22 lipca 1950 roku a
4 października 1950 roku, kiedy na wystawie z okazji Tygodnia Radiofonizacji Kraju zorganizowanej przez Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju pracowała stacja krótkofalowa SP5KAB obsługiwana przez członków LPŻ.
   W dniu 22 lipca 1950 roku zorganizowano w Warszawie tzw. „zjazd zjednoczeniowy” przymusowo scalając TPŻ, ORMO i PZK. Powstała w ten sposób jedna organizacja - LPŻ.
Zjazd ten ostatecznie pogrzebał nadzieje na reaktywowanie Polskiego Związku Krótkofalowców.
   Przy okazji zjazdu zorganizowano wystawę, w tym twórczości krótkofalarskiej.
Wystawę zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury „Ognisko” mieszczącym się w budynku YMCA przy ulicy Konopnickiej 6. Tam właśnie Michał Wysokiński, pracownik ITR wystawił nadajnik AM oraz odbiornik AR88. Stopień mocy tego nadajnika pracował z trzema połączonymi równolegle lampami G807.
   Warto podkreślić, że czasie wystawy stacja ta pracowała jeszcze pod znakiem SP5PZK.
W owym czasie w Polsce czynnych było tylko kilka stacji amatorskich.
   Po wystawie powstał problem, co zrobić z radiostacją, na używanie, której jej konstruktor nie posiadał zezwolenia, choć był przedwojennym krótkofalowcem (SP1QE).
Anatol Jegliński (SP1CM), przedwojenny krótkofalowiec a w tamtym czasie oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, doprowadził do zakupu tej radiostacji przez ZG LPŻ.
   Fakt powyższy i to, że radiostacja wykonana została w ramach oficjalnych prac prowadzonych w ITR, uchroniło Michała Wysokińskiego przed poważnymi kłopotami ze strony organów bezpieczeństwa. Doradca radziecki w MBP zażądał od kpt. A.Jeglińskiego SP5CM, aby wydać zezwolenie do pracy radiostacji ale na innych falach niż pracujący amatorzy na zachodzie. Argument SP5CM o radzieckich krótkofalowcach pracujących na tych falach jednak go przekonał.
   Radiostację zainstalowano na pierwszym piętrze budynku przy Krakowskim Przedmieściu 6 w siedzibie ZG LPŻ. Stacja wykorzystywała antenę typu Windom. Pierwszym operatorem stacji był Zenon Korsak (późniejszy SP5CF).
   Anatol Jegliński (SP5CM) tworzył wtedy struktury LPŻ i zaproponował pracę w tworzącym się Biurze Łączności ZG LPŻ Zenonowi Korsakowi (późniejszy SP5CF). Było to wówczas biuro jednoosobowe.
   Warto tu przypomnieć genezę znaku SP5KAB. Wszystkie ówczesne licencje przyznawano ze prefiksem SP5. Literę K przydzielano stacjom klubowym w „obozie socjalistycznym”, zaś sufiks KAB miały centralne radiostacje wszystkich organizacji krótkofalarskich, począwszy od centralnej stacji radioklubu DOSAF w Moskwie.
   Jeden z nielicznych dokumentów na piśmie poświadczających te pierwsze lata krótkofalarstwa w Polsce to reprodukowane niżej zezwolenie wydane 8 września 1951 roku przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
   Zezwolenie pozwalało członkom klubu na pracę terenową w pasmach amatorskich, ale na odległość nie większą niż 60 km. W okresie późniejszym stacja SP5KAB został przeniesiony do MDK „Ognisko” przy ulicy Konopnickiej 6.
   Wśród pierwszych operatorów stacji SP5KAB poza Zenonem Korsakiem byli: Tadeusz Piasecki SP5AW (SP5UAC),Wojciech Nietyksza (SP5FM), Ryszard Rossa (SP5AR), Witold Spława-Neuman (SP5AU), Janusz Gawałkiewicz (SP5BL), Edward Pokropek (SP5AA), Stanisław Grzyb (SP5SG).
Dalsze wspomnienia o długiej historii klubu w terminie późniejszym.
PS. Kolegów, którzy w tamtych latach zetknęli się z klubem SP5KAB zapraszamy do podzielenia się wspomnieniami i udostępnienie posiadanych dokumentów.

 
Zezwolenie dla SP5KAB wydane przez MBP z roku 1951 
 
Zenon Korsak (SP5CF) lata pięćdziesiąte
Na podstawie wspomnień m.in. Zenona Korsaka (SP5CF) przedstawionych w Warszawie w dniu 28.09.2007, opracowali Tomasz Ciepielowski (SP5CCC) i Włodzimierz Witaszewski (SP5AWY)  
Regulamin Dyplomu wydanego z okazji
60-lecia istnienia stacji
SP5KAB-HF60KAB
Warszawskiego Klubu Łączności LOK
   W grudniu 2007 roku mija 60 rok istnienia Klubu Krótkofalarskiego SP5KAB, najstarszego czynnego znaku w Polsce po II Wojnie Światowej.
Zarząd Klubu SP5KAB łącznie z Zarządem LOK postanowił uczcić tą datę poprzez wydanie numerowa¬nych Dyplomów od l do 100 oraz okolicznościowych QSL-ek.
Punkty na uzyskanie Dyplomu można będzie zdobywać w okresie od 24 do 31 grudnia 2007 roku na dowolnych pasmach KF ze stacją klubową oraz aktualnymi lub byłymi członkami klubu (zgodnie z deklaracją nadawcy). Każde QSO z dowolną stacją niezależnie od pasma i emisji liczy się tylko raz.
Aby zdobyć Dyplom należy zgromadzić minimum:
Stacje SP    120 punktów    
Stacje zagraniczne      70 punktów 
Stacje okręgu SP5 150 punktów 
Punktacja:
za QSO ze stacją HF60KAB    50 punktów
za QSO ze stacją członka Klubu SP5KAB  5 punktów (wg. deklaracji nadawcy, który po raporcie podaje literę A np. 59-A)
za QSO ze stacją byłego członka Klubu SP5KAB    2 punkty (wg. deklaracji nadawcy, który po raporcie podaje literę B np. 599B.
     Zgłoszenie na dyplom należy przesłać w formie wyciągu z logu. lub f maiłem na adres sp5awy@netlandia.net.pl, które należy przesłać do dnia 31 stycznia 200 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 25 Oddział Terenowy PZK, skr, pocztowa nr.3,    00-955 Warszawa 15. Stacje zagraniczne nie później jak do 31 stycznia 2008 (liczy się data stempla pocztowego), na ten sam adres.
  Rozliczenie Konkursu i przesłanie Dyplomów zostanie dokonane do końca lutego 2008 roku. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu. Wszystkie QSO z stacją HF60KAB będą potwierdzone okolicznościowymi QSL-kami.
  Kolejność przydzielania numerowanych Dyplomów od l do 100 będzie zależała od prawidłowo wypełnionego logu i daty ostatniej łączności dającej odpowiednią ilość punktów. W przypadku kilku stacji kończącej tego samego dnia łączności o numerze dyplomu będzie decydowała dodatkowo godzina łączności.
  Członkowie i byli członkowie SP5KAB przydzielający punkty według własnych deklaracji otrzymują dyplom z numeracją począwszy od nr. 101.za 20 przeprowadzonych łączności Dyplomy będą wydawane bezpłatnie.

Vy73! Za Zarząd Warszawskiego Klubu Łączności LOK - SP5KAB,
SP5AWY-Włodek