Pierwsze dyplomy JUNIOR AWARD rozdano w Poznaniu
Dodane przez sp3iq dnia 2012-06-29 / 20:31

W związku z przypadającym w ostatni piątek czerwca zakończeniem roku szkolnego dokonano podsumowania działalności krótkofalarskiej wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu.

W tej poznańskiej placówce oświatowej prowadzone są, zorganizowane na początku przez kolegę Damiana SP3OL a obecnie przez kolegę Jacka SQ3OPM  już czwarty rok zajęcia krótkofalarskie. Natomiast od czerwca ubiegłego roku słyszany jest na pasmach fal krótkich znak wywoławczy SP3PGR, znak Klubu Młodego Elektronika i Krótkofalowca.

Klub mimo tak krótkiego stażu jest m.in. organizatorem „Konkursu Generalskiego”, którego trzecia już edycja, tym razem pod nazwą Zawody Generalskie będzie miała miejsce w styczniu 2013 oraz współorganizatorem Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich „Poznański Czerwiec 1956”.

Podsumowanie było okazją do wręczenia po raz pierwszy w Polsce, przyznawanych z inicjatywy Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW przez Polski Związek Krótkofalowców dyplomów Junior Award.

Zaszczytu wyróżnienia tym dyplomem dostąpiło trzech uczniów, od dnia dzisiejszego już absolwentów poznańskiego gimnazjum, członków klubu SP3PGR, a mianowicie: Kuba Andrzejewski SQ3SHH, który podczas swojej działalności operatorskiej na pasmach od maja br. przekroczył ze znaczną nawiązką limity progowe wymagane do uzyskania wszystkich trzech kategorii dyplomu oraz Dominik Lulka i Maciej Pszczoła, którzy przekroczyli limit progowy określony regulaminem dla najniższego stopnia dyplomu.

Ceremonii wręczenia w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Poznańskiego PZK Jacka Behrendta SQ3OPM dokonał członek Prezydium ZG PZK, skarbnik związku Bogdan Machowiak SP3IQ. Zabierając głos, kolega Bogdan zapoznał zebranych z ideą promocji krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ustanowienie dyplomu Junior Award, a na ręce prowadzącego zajęcia z młodzieżą kolegi Jacka SQ3OPM życzył dalszych sukcesów.

Słowa podziękowania skierował również na ręce pani dyrektor szkoły, która przed laty sfinansowała zakup transceivera i nadal z wielką przychylnością patrzy na krótkofalarskie zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży.

 Info: SQ3OPM Prezes OT-08 w Poznaniu.

Logo

Poniżej fotografie z wręczania dyplomów Junior Award.


Foto1 - Bogdan SP3IQ zajmuje głos na wręczeniu Award Junior


Foto1 - Bogdan SP3IQ zabiera głos na Akademii zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu

Foto2- rozdanie pierwszysch czterech dyplomów


Foto2  - moment wręczania dyplomów Junior Award, pierwszy od lewej Jacek SQ3OPM, prezes OT-08 w Poznaniu

Foto6 - wspólne zdjęcie,po prawej Jacek SQ3OPM Prezes OT-08

 Foto3 - pośrodku nagrodzeni dyplomem Junior Award, drugi od prawej Kuba Andrzejewski SQ3SHH