Komunikat Prezydium ZG PZK-korekta logotypu PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-06-28 / 02:09
Komunikat Prezydium ZG PZK
w sprawie  głosowania elektronicznego dotyczącego korekty logotypu PZK

13 czerwca br. o godz. 24.00 zakończyło się głosowanie w sprawie korekty logotypu PZK. Na ogólną liczbę 40 członków ZG PZK, do głosowania uprawnionych było 39. Z uwagi na fakt, iż Środkowopomorski OT PZK w związku z wyborem dotychczasowego przedstawiciela ZG PZK tj. Zdzisława SP1II do GKR PZK nie wybrał jeszcze swojego przedstawiciela i w związku z tym pozbawiony został możliwości głosowania. Uchwała została przyjęta.

Bardzo dziękuję Kolegom – członkom ZG PZK za rozsądek i powagę w czasie głosowania.

Sekretarz PZK - Tadeusz SP9HQJ