KS-17. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25.04.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-04-26 / 03:41
news: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25.04.2012


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. OPP raz jeszcze. 
Zbliża się okres końcowy rozliczeń z "fiskusem". Większość z nas już zdecydowała komu przekazać 1% podatku. Do Tych z Was, którzy jeszcze tego nie uczynili zwracam się po raz kolejny z apelem o wskazanie PZK jako beneficjenta 1% od należnego podatku. PZK to KRS nr 0000088401.
Środki pozyskane w ten sposób są wykorzystywane na wsparcie działalności sportowej, do której zalicza się zawody krajowe w których fundujemy dyplomy, puchary i plakiety, wsparcie dla naszej reprezentacji w Mistrzostwach HF IARU (SN0HQ), organizację i udział naszych reprezentantów w mistrzostwach IARU w ARDF (łowach na lisa) oraz w szybkiej telegrafii (HST). Środki te są także przeznaczane na promocję PZK i krótkofalarstwa w ogóle poprzez dofinansowanie spotkań krótkofalowców w tym głównie spotkania "ŁOŚ" oraz produkcję materiałów promocyjnych.
Znaczna część środków wydatkowanych centralnie, a także w OT jest przeznaczana na zakup sprzętu w tym budowę nowych bramek APRS, przemienników oraz beaconów. Na te cele w całości została wydatkowana większość z ok. 30.000 zł przeznaczonych do zagospodarowania w ramach budżetu centralnego.
W oddziałach natomiast większość środków jest wykorzystywana na zakupy sprzętu służącego całemu środowisku oraz dofinansowanie spotkań środowiskowych.
Ważnym jest tu fakt, że środki te są wykorzystywane nie tylko przez członków PZK, a ich część służy także całemu społeczeństwu, przyczyniając się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa podczas stanu zagrożenia.
Proszę raz jeszcze: pamiętajcie o PZK !!!
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

2. Kluby krótkofalarskie i obsługa QSL

Polski Związek Krótkofalowców przypomina, że wszystkie kluby objęte są darmową obsługą wymiany kart QSL do wszystkich krajów zrzeszonych w IARU, a także pozostałych o ile mają one działające biura QSL, poprzez funkcjonujące Centralne Biuro QSL PZK. Wysyłamy także karty do QSL managerów o ile z naszych informacji wynika, że jest szansa na potwierdzenie. Wbrew obiegowym opiniom jest całkiem sporo takich Kolegów.
Aby dany klub został objęty obsługą QSL:
- w przypadku klubów funkcjonujących należy corocznie do 15 stycznia przekazać informację na druku "Zgłoszenie klubu" do terytorialnie właściwego dla siedziby klubu OT PZK. Oddział Terenowy PZK dokona wtedy wpisu klubu do systemu ewidencji OSEC.
- w przypadku klubów nowopowstałych lub reaktywowanych taką informację należy przesłać w możliwie krótkim czasie. W efekcie po akceptacji zarządu OT klub pojawi się w bazie danych PZK jako "członek" co oznacza pełną darmową obsługę QSL.

Regulamin obsługi QSL:
http://download.pzk.org.pl/public/regulaminy/Regulamin_QSL.pdf

Zgłoszenie klubu do obsługi QSL:
http://download.pzk.org.pl/public/Kluby_zgloszenie/Zgloszenie_klubu_do_obslugi_QSL_PZK.pdf
 
Piotr SP2JMR

3. Pielgrzymka krótkofalarska.

Zarząd Klubu SP9KAJ oraz grupa organizacyjna i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na jubileuszową X Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 12 maja 2012 r.
Program Pielgrzymki na stronie klubowej: www.sp9kaj.com "
Z pozdrowieniami w imieniu organizatorów.
Bohdan  SP9VJ

4. II Galicyjskie spotkanie krótkofalowców. W dniach 20-22 kwietnia w schronisku młodzieżowym w Głobikowej k. Dębicy odbyło się kolejne II spotkanie krótkofalowców. Zgromadziło ono ok. 200 uczestników. To niezły wynik jak na dopiero II spotkanie. W zasadzie było to III spotkanie w tym miejscu ponieważ pierwszym była uroczystość z okazji 40-lecia SP8KKM, dla którego członków schronisko jest tzw. wyjazdowym miejscem pracy. Zaszczycili nas Pan Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie oraz Wójtowie dwóch gmin: Dębica i Ostrów. Impreza była wspaniale zorganizowana przez krótkofalowców z pskowskiego klubu SP8KKM oraz członków S K i R "Delta" w Dębicy. Pełna relacja ze spotkania będzie nadana w najbliższym RBI PZK. (SP2JMR).

5. SN 2012 GAM = Kłodzka Grupa EME & Grupa ARISS Polska.

W sobotę 21 kwietnia 2012 dzięki staraniom i ogromnemu nakładowi pracy członków Kłodzkiej Grupy EME (od ang. Earth-Moon-Earth): Andrzeja SP6JLW, Jacka SP6OPN, Pawła SQ6OPG oraz współpracujących z nimi Armandem SP3QFE i Krystianem SQ2KL oraz wieloma innymi osobami w tym zespołem PI9CAM pracującym z radioteleskopu, po wielomiesięcznych przygotowaniach udało się odbić od powierzchni Księżyca obrazy i je z powodzeniem odebrać. Autorami obrazów były w większości dzieci.
Była to próba generalna przed międzynarodową operacją, w ramach której 28 kwietnia tę samą drogę przebędą zakodowane na falach radiowych dzieła wchodzące do kanonu europejskiego malarstwa oraz rysunki dzieci, także z Polski.
Akcja „Moon Bounce” (odbicia od księżyca) to jedna z inicjatyw realizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Astronomii (GAM, Global Astronomy Month). Odbicie od powierzchni naturalnego satelity Ziemi obrazów wybitnych malarzy oraz autorstwa najmłodszych miłośników astronomii, to jeden z pomysłów astronomów mających łączyć popularyzację nauki i zainteresowanie sztuką. W tym roku dzięki inicjatywie Pana Prof. Lecha Mankiewicza z PAN w Warszawie do realizacji zadania udało się przystąpić polskim krótkofalowcom.
28 kwietnia dzięki zgromadzonemu i przygotowanemu na to wydarzenie sprzętowi nadawczo-odbiorczemu Kłodzkiej Grupy EME, zostaną wysłane w stronę Księżyca obrazy. Eksperyment będzie prowadzony na paśmie 23 cm, zgodnie z bandplanem. Choć pasmo to pozwala na szybsze transmisje, to ze względu na uzyskanie dużego stosunku sygnału do szumu zastosowana zostanie technika SSTV.
Ponadto w wydarzeniu GAM wezmą udział również profesjonalne instrumenty naukowe – polski 32-metrowy radioteleskop w Piwnicach pod Toruniem oraz holenderski 25-metrowy radioteleskop w Dwingeloo Radio Observatory. To właśnie dzięki nim odebrane zostaną obrazy, które wrócą z Księżyca.
„Przystosowanie radiostacji do transmisji obrazów, strojenie nadajnika, zestawienie infrastruktury, w tym szybkiego łącza internetowego, w trudnych warunkach, w lesie i górach, to zadania, przy których tylko wiedza, doświadczenie oraz ścisła współpraca radioamatorów mogą doprowadzić do sukcesu” – powiedział mgr inż. Andrzej Matuszny (znak wywoławczy SP6JLW), członek Kłodzkiej Grupy EME.
„Testy i uzyskanie potrzebnych zezwoleń trwało kilka miesięcy, a emocje cały czas rosły. Gdy w sobotę, 21 kwietnia przeprowadziliśmy transmisję testową, a wysłany przez nas pierwszy obraz odbił się od Księżyca i został z powodzeniem odebrany w Holandii, radość była naprawdę olbrzymia” – dodaje.
„Dzięki zaangażowaniu polskich radioamatorów możemy mieć pewność, że będzie to świetny pokaz możliwości nowoczesnej technologii, a jednocześnie znakomita popularyzacja nauki, skierowana szczególnie do najmłodszych dzieci. To właśnie one są przede wszystkim autorami obrazów, które wyślemy w stronę Księżyca” – powiedział prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i inicjator akcji „Moon Bounce” w naszym kraju. Przedsięwzięcie jest wspierane przez koordynowany przez niego program Hands-On Universe, Polska oraz portal Astronomia.pl.
„Jakość obrazów wysłanych i odebranych w czasie sesji testowej była wręcz zaskakująco dobra. Okazało się, że obchody Miesiąca Astronomii mogą nie tylko zaprezentować możliwości polskich radioamatorów, ale przede wszystkim rozszerzyć zakres akcji, w których staramy się dotrzeć do uczniów i nauczycieli” – wyjaśnia dr Armand Budzianowski (SP3QFE), koordynator ARISS w Polsce i mentor ARISS Europa (ang. Amateur Radio on the International Space Station – to nazwa międzynarodowej organizacji, dzięki której realizowane są amatorskie edukacyjne telekonferencje między szkołami i astronautami przebywającymi na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). „Ten radioamatorski projekt jest kolejnym sposobem obok MoonKAM, Wirtualnych Teleskopów, czy testu wiedzy Mission Planner NASA na zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką czy eksploracją kosmosu” – dodaje.
Obrazki autorstwa dzieci, które obok dzieł wybitnych malarzy zostaną w najbliższą sobotę wysłane w kierunku Księżyca, zostały wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Fundację Challenger założoną przez dr Agatę Hofman oraz konkursie zorganizowanym przez Grupa ARISS Polska (http://ariss.pzk.org.pl), Kłodzką Grupa EME i Polski Związek Krótkofalowców (PZK). Komplet dzieł zostanie zaprezentowany przy okazji transmisji.
Armand dodaje: „Zgodnie z umową z pracownikami radioteleskopu w Holandii odebrane obrazy, nadane z Polski można wykorzystywać non-profit zgodnie z licencją Creative Commons. Każde zdjęcie musi być jednak opatrzone podpisem:  Credits to: Daniela de Paulis, www.opticks.info, Kłodzka Grupa EME, ariss.pzk.org.pl.”
W komunikacie wykorzystano za zgodą autora fragmenty artykułu autorstwa Jana Pomiernego opublikowanego na stronie: http://www.astronomia.pl/wiadomosci/index.php?id=3042, gdzie jest zamieszczone zdjęcie Plastusia przed nadaniem i po podróży setek tysięcy kilometrów na falach eteru.
Autor: Armand Budzianowski SP3QFE.

W uzupełnieniu dodam, że po za łącznościami z ISS ta akcja ma ogromne, trudne do przecenienia znaczenie dla popularyzacji krótkofalarstwa w tym technik zaawansowanych bez których opisany powyżej eksperyment byłby niemożliwy.

W imieniu ZG PZK dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie za wysiłek, o którego efektach możemy przeczytać powyżej.

Specjalne podziękowania kieruję do Dionizego SP6IEQ bez którego wiedzy i zaangażowania wiele trudnych kwestii prawnych związanych z tym przedsięwzięciem nie byłoby należycie załatwionych

Piotr SP2JMR
 
6. 194 stacji w WARD Contest
Swoje święto nadawcy SP uczcili pracując m.in. w krajowych zawodach HF
"WARD  Contest"  rozegranych  18  kwietnia  br. Odbyły się w powszedni dzień  i przy raczej bardzo przeciętnej propagacji. Miło było usłyszeć stałych  bywalców  zawodów  organizowanych  przez  Zespół PGA, a także wielu  innych  OPs. Na podstawie nadesłanych przez uczestników opinii, za  rozsądne  wydaje  się  zmiana  czasu przyszłych rozgrywek. Są dwie sugestie:  (1) od 19.00Z do 20.00Z lub (2) od 04.00Z do 05.00Z. Były też propozycje przeniesienia tych zawodów na sobotę lub niedzielę. Ten wniosek  nie wchodzi jednak w grę, ponieważ akurat te zawody - zdaniem
komisji  -  powinny odbywać się dokładnie w Dniu Krótkofalowca. Pomimo
wspomnianych   trudności   propagacyjnych   zawody   przyciągnęły  194
nadawców, a rozegrane były w ciągu tylko jednej godziny. Wraz z logami
nadeszło   wiele   życzeń  i  serdecznych  słów  pod  adresem  zespołu
realizującego.  Jak jest to w zwyczaju, każdy sklasyfikowany uczestnik
otrzymał  pamiątkowy  eCertyfikat,  a  zwycięzcy  poszczególnych  grup
klasyfikacyjnych - eDyplomy. Szczegóły na portalu PGA-ZAWODY:
http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/zawody.php

7. WARD 2012 Award
Odrębne  dyplomy  WARD  2012  Award przyznane zostaną radiooperatorom,
którzy w dniu 18 kwietnia br. nawiązali co najmniej 20 QSOs/HRDs na HF
lub  10  QSOs/HRDs  na VHF+. Dyplomy takie już otrzymali: DH5MM DL1EKO
HA5BA  HF87WARD  M0XLT PA2CVD SM5-1252 SN9K SO1TH SP0PGC SP2FAP SP2JMR SP2NBA  SP421213  SP4AVG  SP4FMD  SP4HHI  SP4KDX  SP4KSY SP5CGN SP5ICQ  SP5KOG  SP5KP  SP5PB  SP6CES  SP7Q  SP8OOB SP8WQX SP9BZM SP9MDY SP9PGB SQ3OGP  SQ5AXS  SQ5MRH  SQ7BTY SQ7NSN SQ8GBG SQ8OAU SQ9CAQ SQ9QT US0UX WP3GW YL2IU. Szczegóły na:
http://suchacz.eu/articles.php?article_id=42
SP2FAP

8. Komunikat Redakcji RBI  z dnia 25.04.2012r.
W dniu  29.04.2012r. ukaże się na Portalu RBI www.rbi.ampr.org  kolejny Radiowy Biuletyn Informacyjny {nr183}, w którym słuchacze będą mogli wysłuchać reportażu radiowego z II Galicyjskiego Spotkania Krótkofalowców w Głobikowej koło Dębicy (loc. KN09RX).
To ciekawe spotkanie odbywało się w dniach 20-22.04.2012r.  Zorganizował je
Dębicki Klub Łączności PZK - SP8KKM i Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów DELTA z Dębicy. Głównym dniem spotkania była sobota (21.04.2012 r.). W tym dniu odbył się egzamin na licencję krótkofalarską. Z innych atrakcji w tym dniu odnotowano: losowanie nagród od sponsorów, turniej strzelecki o Puchar Prezesa S K i R DELTA, pokaz systemu pogodowego SR0WX. Ciekawostką spotkania był STAR 660 z Radiostacją R-140 otrzymany w zeszłym roku od Polskiego Związku Krótkofalowców. Tradycyjnie Krzysztof SQ9MUO zaprosił uczestników spotkania na słynny kociołek, natomiast koledzy z Dębickiego Klubu Łączności PZK-SP8KKM zaprosili uczestników na potrawy z kuchni polowej. O tym wszystkim będzie w nadchodzącym niedzielnym komunikacie i programie RBI. O spotkaniu będą mówili również Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR i Prezes S K i R Delta Jacek Kotowski SQ8AQO.
Uwaga słuchacze. Premiera  komunikatu RBI nadawanego na falach krótkich z zapisem dźwiękowym z II Galicyjskiego Spotkania Krótkofalowców w Głobikowej, planowana jest na dzień 29.04.2012r. godzina 10:30, QRG 3700 kHz. Powtórka komunikatu w dniu 6.05.2012r. również o godzinie 10:30 na częstotliwości 3700 kHz
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.

9. Spotkanie prezesów z SP5
W dniu 21.04.2012 miało miejsce spotkanie prezesów warszawskich oddziałów terenowych PZK. Z inicjatywy Praskiego OT PZK (OT-37) i z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zaprosił Członków POT PZK, WOT PZK, VOT PZK oraz sympatyków krótkofalarstwa na ognisko, które odbyło się w Klubie DGW 21 kwietnia o godz. 12.00 przy kiełbaskach, ognisku i napojach bezalkoholowych w miłej atmosferze.
Przy tej okazji prezesi warszawskich OT PZK: gospodarz Marek SP5LS (OT37), Jurek SP5SSB (OT25), Zygmunt SP5ELA (OT52) wraz z delegatami na KZD PZK, członkami zarządów i OKR przeprowadzili po raz pierwszy w historii wspólną przedzjazdową naradę. Koncentrowano się głównie na problemach, którymi będzie musiał się zająć najbliższy KZD PZK w Łowiczu (19-20.05.2012).
 
Narada, a może nawet debata trwała 2,5 godziny.
Udział w niej wzięli:  SP5LS, SQ5ABG, SQ5LTH (OT37), SP5SSB, SP5UAR (OT25), SP5ELA, SP5AUC, SP5WA (OT52).
 
Warszawa jest nietypowym i specyficznym terenem, są tu aktualnie trzy OT PZK liczące łącznie 513 członków PZK.
OT25 – 273 członków, OT37 – 173 członków, OT52 – 67 członków.
Delegaci z SP5 (Warszawy) mają razem 6 mandatów, co stanowi 10% wszystkich mandatów.
Zygi SP5ELA
 
10. Aktywność SP9YFF. Członkowie Radioklubu SP9YFF w terminie od 28.04 do 05.05 2012 będą pracować jako SP9YFF/4 z kilku obszarów SPFF m. innymi:

SPFF-062 Mazurski Park Krajobrazowy
SPFF-351 Rezerwat Przyrody Pupy
SPFF-455 Rezerwat Przyrody Krutynia
SPFF-448 Rezerwat Przyrody Czapliniec
SPFF-450 Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno
SPFF-453 Rezerwat Przyrody Krutynia Dolna
SPFF-456 Rezerwat Przyrody Strzałowo
SPFF-454 Rezerwat Przyrody Pierwos

Możliwa praca również z innych niewymienionych obszarów. Styl pracy wakacyjny, głównie SSB i emisje cyfrowe, 100W, anteny VPA-Systems (http://www.vpa-systems.pl/) i drutowe.
QSL informacja na QRZ.com lub  www.sp9yff.pl. Log zostanie przesłany do Green WFF Log Search oraz LoTW.
73 & 44!
SP9YFF Team

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR