KS-14. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4.04.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-04-04 / 22:37
news: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z 4.04.2012.

Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy. W imieniu ZG PZK oraz GKR PZK z okazji Świąt Wielkanocnych składam Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę wam także choć odrobiny czasu na nasze ukochane hobby oraz osiągnięcia jak najlepszego wyniku w SP DX Conteście 2012.

Piotr SP2JMR prezes PZK


1. SP DX Contest 2012
Zapraszamy do udziału w SP DX Contest 2012. Tegoroczne zawody odbędą się w weekend 7 - 8 kwietnia (15:00 – 15:00 UTC). W tym roku ponownie termin zawodów nakłada się z okresem Świąt Wielkanocnych. Mamy jednak nadzieję, że świąteczna atmosfera spowoduje, że w zawodach będzie nas więcej. Być może wiele osób nie znajdzie czasu na start w pełnym wymiarze czasu, ale za to być może więcej osób w ogóle będzie miało szansę na udział w zawodach. Serdecznie zapraszamy: to są nasze zawody, a ich powodzenie i postrzeganie jest w dużej mierze zależne od aktywności polskich stacji.
Mamy nadzieję, że propagacja dopisze i w czasie zawodów będzie można spotkać zarówno naszych stałych przyjaciół, jak też i wiele nowych stacji z różnych części świata. Zapraszamy do udziału w SP DX Contest 2012!
Tradycją zawodów SP DX Contest są specjalne nagrody (plakiety) fundowane dla najlepszych stacji w poszczególnych kategoriach. W tym roku, podobnie jak w roku 2011 PZK ufundowało 5 plakiet. Plakietę funduje tez personalnie prezes PZK Piotr SP2JMR.
Link do strony zawodów SP DX Contest 2012, gdzie można znaleźć regulamin zawodów i także wykaz sponsorów nagród:
http://www.spdxcontest.info/pl/index.php
W tym roku, podobnie jak w 2011 będzie prowadzone współzawodnictwo OT PZK.
W latach 80. w SP DX Contest było prowadzone współzawodnictwo Oddziałów PZK. Od 2011 roku powróciliśmy do publikowania wyników poszczególnych Oddziałów Terenowych PZK. Wynik Oddziału Terenowego będzie wyliczony jako tzw. współczynnik aktywności pomnożony przez sumę punktów (sumę wyników końcowych) zdobytych w zawodach przez członków danego oddziału. Współczynnik aktywności będzie wyliczany jako liczba członków danego OT, którzy wystartowali w zawodach podzielona przez ogólną liczbę członków danego OT. Stacje klubowe zarejestrowane w danym OT PZK są zaliczane do współzawodnictwa. Oddział z najwyższym wynikiem otrzyma puchar ufundowany przez Prezesa PZK.
Za Zarząd SPDXC
Manager ds mediów Zygmunt Szumski SP5ELA

2. KTPCz.  Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.
Zmiany zapewniają także udostępnienie nowego zakresu częstotliwości 2.400 - 2.450 MHz amatorskiej służbie satelitarnej, jako służbie drugiej ważności (częstotliwości z tego zakresu będzie można wykorzystać na potrzeby pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE, który jest budowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN we współpracy z politechniką w Grazu oraz uniwersytetami w Toronto, Montrealu i Wiedniu);
Zmiany uwzględniają także postulaty krótkofalowców dotyczące używania radiostacji amatorskich w zakresach częstotliwości: 70,1-70,3 MHz oraz 3.400-3.410 MHz (wiele państw europejskich, np. Holandia, Niemcy, Norwegia udostępniło radioamatorom takie zakresy częstotliwości).
Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Na podstawie informacji PAP

Tyle oficjalnej informacji. Krótki komentarz:
Po 11 latach zabiegania o dostęp do pasma 4m stanie się ono dostępne dla krótkofalowców. Trudno wyliczyć wszystkie pisma, spotkania oraz audiencje na szczeblu ministerialnym oraz urzędów centralnych, których celem było udostępnienie nam choćby wycinka tego bardzo interesującego pasma. W ciągu ostatnich 5 lat nasze starania wspierało także aktywnie Stowarzyszenie PK UKF.
Piotr SP2JMR

3. Ciekawa prelekcja EmCom. Nasi koledzy Hubert SP5RE oraz Przemek SQ5NWR współpracujący w ramach EmCom z Rafałem SQ6IYR EmCom Mangerem PZK przygotowali bardzo interesującą prezentację w ramach Konferencji Zarządzanie Kryzysowe i Ratownictwo organizowanej przez frmę "Gigacom" w Hotelu Mariott w Warszawie w dniu 28 marca 2012. Prezentacja miała temat "Pomoc krótkofalowców w sytuacjach kryzysowych" była znakomicie przygotowana oraz uzyskała bardzo wysoką ocenę wśród 117 jej uczestników.
Poniżej cytuję opinię wyrażoną przez EmCom Managera PZK Rafała Wolanowskiego SQ6IYR w formie elektronicznego listu adresowanego do Huberta Anysz SP5RE:

"Hubercie, gratuluję Tobie wystąpienia, które jak widać w porównywalnym stopniu do pozostałych prezentacji zainteresowało słuchaczy. Fantastycznie, ze poświęciłeś swój czas na to, aby podzielić się swoją wiedzą na temat krótkofalarstwa z innymi. Liczę na to, że fakt ten nie pozostanie bez echa. W imieniu swoim oraz innych zainteresowanych osób składam Tobie oraz Przemkowi serdeczne podziękowania za wkład oraz organizacje wystąpienia w imieniu PZK oraz całego środowiska krótkofalarskiego" (Rafał SQ6IYR)

4. Mapa przemienników. Uruchomiona została interaktywna mapa przemienników SP. Mapa ta na wniosek Kolegi SQ5LWN i za akceptacją prezesa PZK została podłączona do portalu PZK. Prace wykonał SP5ELA.
Koledzy Andrzej SP3IYM i Łukasz SQ5LWN uruchomili interaktywną mapę polskich przemienników UKF. Mapa powstała na podstawie wykazów publikowanych przez Zdzisława SP6LB, informacji zbieranych od innych krótkofalowców i własnej kolekcji danych stacji automatycznych.
Możecie także zgłaszać swoje poprawki do mapy i danych na niej zawartych poprzez wygodny formularz.
Mapa dostępna jest pod adresem przemienniki.net/mapa lub z menu portalu PZK - MENU w dziale "Stacje auto".
73 Łukasz SQ5LWN.

5. Info DXCC.
W DXCC zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po załatwieniu wszystkich aplikacji zgłoszonych do końca 2011 r., w pierwszych dniach marca 2012 r. podmiot Malyj Vysotskij został przeniesiony do "Deleted Entities" - podmioty usunięte.
Kolejne comiesięczne zestawienie "Polacy w DXCC" w/g stanu na dzień 31 marca 2012 r., uwzględniające te zmiany ( klasyfikacje: Challenge i Honor Roll ) dostępne jest poprzez poniżej podane linki:
http://www.spdxc.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=51
http://kielce.qrz.pl/dxcc.pdf
http://ot11pzk.files.wordpress.com/2012/04/dxcc_03_2012.pdf
Vy 73 de Andrzej SP7GAQ

6. Portal PZK.
1/ Portal PZK ma pewne proste i zarazem użyteczne możliwości. Zachęcam do "badań" i czytania.
Dla przykładu jedna z nich (NEWS w rozbiciu na 95 kategorii tematycznych):
http://pzk.org.pl/news_cats.php
2/ W tylu też  jw. kategoriach tematycznych można nadsyłać NEWS-y do publikacji. Newsy do publikacji należy samodzielnie redagować i do ich publikacji na portalu PZK jest zaimplementowany odpowiedni mechanizm ( w MENU głównym -po zalogowaniu).
Zasady publikacji na portalu PZK sa omówione tutaj:
http://pzk.org.pl/articles.php?cat_id=31
3/ Przypominam, że członkowie PZK mogą mieć aliasy adresu poczty elektronicznej. Wnioski w tej sprawie przyjmuję na adres admin(at)pzk.org.pl
Więcej info:
http://pzk.org.pl/news.php?readmore=1171
4/ Fotogaleria członków PZK.
Zachęcam do nadsyłania fotek do galerii. Link do galerii fotek członków PZK:
http://www.pzk.org.pl/photogallery.php
Pozdrawiam
Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

7. Posiedzenie prezydium ZG PZK 30.03.12.
Prezydium podczas obrad zajmowało się następującymi sprawami.
-Budżet PZK na 2012- prezydium rekomenduje ZG uchwalenie budżetu PZK na rok 2012 w wersji ¬_4 zawierającej dodatni wynik finansowy roku 2011.
-Bilans PZK za rok 2011 – zapoznano się i przedyskutowano bilans za rok 2011oraz postanowiono o rekomendowaniu ZG PZK przyjęcie bilansu.    Prezydium przedyskutowało i wysłuchało wyjaśnień Pani Księgowej dot. bilansu oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego za rok 2011.    Prezydium zwróciło uwagę na wysoki stan środków pieniężnych w kasach niektórych OT. W dniu 3 kwietnia prezes PZK zobowiąże prezesów OT do niezwłocznego wpłacenia środków z kas OT na konto bankowe OT 15, OT32, OT31, OT 37, OT04 pozostawiając pogotowie kasowe w wysokości do 500 zł. Po raz kolejny zwrócono uwagę na rekordowo wysoki stan środków w kasie OT32.

-Informacja o sytuacji bieżącej w finansach PZK- na koncie bieżącym znajduje się 83.000, 11.000 na wydzielonym koncie zawierającym środki  dla OT PZK z OPP z lat poprzednich oraz 100.000 na lokacie.
    Prezydium podjęło uchwałę o nie refundowaniu wydatków, które nie były ujęte w projekcie budżetu na rok 2012 lub nie objętych wcześniejszymi uchwałami prezydium.
- Wniosek o Nadanie członkowstwa Honorowego PZK Zdzisławowi SP6LB-Prezydium podjęło uchwałę o wystąpieniu do ZG PZK, następnie do XXI KZD PZK o nadanie tytułu członka honorowego PZK kol Zdzisławowi SP6LB długoletniemu działaczowi PZK na różnych szczeblach oraz autorytetowi w dziedzinie UKF.
 -  Sprawy sportowe w tym SP DX Contest. - prezydium postanawia sfinansować nagrody oraz rozliczenie SP DX Contestu na poziomie roku 2011 tj. w kwocie ok.1400 zł oraz ufundować 5 grawertonów dla zwycięzców w grupach klasyfikacyjnych określonych przez organizatora.
-   Prezydium wyraża swoje zaniepokojenie zafałszowaniem informacji zamieszczanych na oficjalnych stronach internetowych LOK oraz pomijaniem PZK jako organizatora zawodów w szybkiej telegrafii jako jedynego stowarzyszenia uprawnionego do reprezentowania Polski na mistrzostwach organizowanych przez IARU. Uważamy to za naruszenie Porozumienia o Współpracy Sportowej LOK i PZK.
-  Omówiono  przygotowanie do XXI KZD. (SP2JMR)

8. Interesujący program. Napisałem program który sprawdza w bazie HRD logbook czy znak jest w bazie PZK. Jest on dostępny za darmo dla krótkofalowców i może być umieszczony na stronie PZK. Link http://80.238.119.187/hrdtool22b.zip
Program umożliwia też drukowanie kart qsl lub nadruk na kartach w domowej drukarce.
Szablon karty lub nadruku robi się po prostu w dowolnym edytorze i zapisuje w katalogu programu pod nazwą qsltemplate.rtf
W programie umieściłem logo PZK bo program czyta strony PZK w celu sprawdzenia znaków krajowych.
Program działa już stabilnie z bazą HRD 5.0 w pliku mdb.
Tomasz SP5NVX

SP2QOY s.k. Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze w dniu 30 marca 2012 roku po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas Krzysztof Miecznikowski SP2QOY, członek klubu SP2PZH i Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w starej kaplicy Cmentarza Centralnego
Srebrzysko w Gdańsku - Wrzeszczu w dniu 4 kwietnia 2012 roku.
Cześć Jego pamięci!
Piotr SP2AYC

SP5JTF s.k.
Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że po krótkiej chorobie zmarł w dniu dzisiejszym (2.04.2012) Adam Perz SP5JTF. Adam miał 56 lat.
był KF - managerem PZK, członkiem klubu SP5PBE i zespołu SN0HQ.
Znakomity i niestrudzony operator, meloman i wspaniały kumpel.
W roku 2010 zasłynął z koncertu "Fuga na telegrafy".
Cześć Jego pamięci!
Prezes klubu SP5PBE
Zygmunt Szumski SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK