KTPC
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-04-04 / 04:03
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.
Zmiany zapewniają także udostępnienie nowego zakresu częstotliwości 2.400 - 2.450 MHz amatorskiej służbie satelitarnej, jako służbie drugiej ważności (częstotliwości z tego zakresu będzie można wykorzystać na potrzeby pierwszego polskiego satelity naukowego BRITE, który jest budowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN we współpracy z politechniką w Grazu oraz uniwersytetami w Toronto, Montrealu i Wiedniu);

Zmiany uwzględniają także postulaty krótkofalowców dotyczące używania radiostacji amatorskich w zakresach częstotliwości: 70,1-70,3 MHz oraz 3.400-3.410 MHz (wiele państw europejskich, np. Holandia, Niemcy, Norwegia udostępniło radioamatorom takie zakresy częstotliwości).

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie informacji PAP