Wykluczenie SP5XVY
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-02-28 / 02:36
W dniu 27 lutego 2012r. otrzymałem informacje w formie elektronicznej od Pana Roberta Luśni SP5XVY, treść informacji w załączniku.

Pełniąc funkcję prezesa Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców, Stowarzyszenia posiadającego status Organizacji Pożytku Publicznego, gdzie w/g ustawy wszystkie informacje dotyczące naszego stowarzyszenia są jawne, wyrażam zgodę na publikacje w/w informacji zawartej w załączniku bez ograniczeń.

Nadmieniam, że w roku 2012 nie otrzymałem żadnej korespondencji, informacji od Pana Roberta Luśni na jaką w/w powołuje się, że od 16 stycznia 2012r. nie jest członkiem Stowarzyszenia Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Polskiego Związku Krótkofalowców.

Informacja przekazana w załączniku jest pierwszą informacja jaką otrzymałem w roku 2012. Proszę o zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Prezydium ZG PZK oraz GKR oraz o przekazanie informacji członkom Polskiego Związku Krótkofalowców w komunikacie PZK.

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do dokumentu