Komunikat GKR PZK
Dodane przez sp9mro dnia 2012-02-20 / 12:12
Komunikat GKR PZK


do Prezydium PZK

na ręce Prezesa Kolegi Piotra SP2JMR.

W imieniu GKR zwracam się z wnioskiem o określenie ostatecznego terminu otwarcia Forum dyskusyjnego PZK i podanie tej daty do publicznej wiadomości.

Proszę również o publiczne podanie przyczyn i okoliczności, które spowodowały tak długi okres ustalania Regulaminu Forum i Portalu PZK.

GKR widzi potrzebę, aby członkowie mieli możliwość wypowiadania się w wielu sprawach . Jest to szczególnie potrzebne w dyskusji przed najbliższym
Zjazdem Związku i szukaniem drogi rozwoju związku na najbliższe lata. Dalsze zwlekanie z otwarciem Forum spowodowane jak rozumiemy pracami nad 3 kartkowym Regulaminem przez okres już blisko 8 miesięcy jest niedopuszczalne i skutkuje niewykonaniem własnych uchwał Prezydium ZG PZK.

Proszę o spowodowanie natychmiastowego umieszczenia ww. Komunikatu na stronie PZK i w Krótkofalowcu Polskim.

Przewodniczący GKR
Jerzy Smoczyk SP3GEM
18 luty 2012 r.