KS-7. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 15.02.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-02-16 / 07:05
news: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 15.02.2012

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej najnowsze informacje:

1. XXI KZD. Zarząd Główny PZK w dniu 27 stycznia 2012 roku podjął uchwałę o zwołaniu najbliższego KZD na dzień 19 maja 2012 r. w Łowiczu  w ośrodku konferencyjnym Zacisze.
Dla pełnej informacji podam, że w Zjeździe wezmą udział delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów Terenowych PZK w proporcji 1 delegat na 100 członków PZK. Szczegóły określa ordynacja wyborcza uchwalona w dniu 3 września 2011 przez ZG PZK. Stroną organizacyjną XXI KZD zajmuje się zespół z klubu SP3KWA pod kierownictwem Jerzego SP3SLU.

Przypominam, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez ZG PZK w dniu 3 września 2011 r. w Warszawie Oddziały powiadamiają Sekretariat ZG PZK o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Oddziałów Terenowych, podczas którego zamierzają dokonać wyboru Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania – elektronicznie na adres Prezesa PZK, Sekretarza PZK lub listownie - na adres Sekretariatu ZG PZK.

Zarządy Oddziałów Terenowych przesyłają do Sekretariatu ZG PZK dokumenty Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie dwóch tygodni po zakończeniu Walnego Zebrania, nie później jednak niż do 60 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Braki w dokumentacji Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego, nie przesłanie jej w wyznaczonym terminie - skutkuje pozbawieniem danego Oddziału Terenowego mandatów dla wybranych Delegatów na Krajowy Zjazd  Delegatów PZK.

2. Ubezpieczenia członków PZK. Członkowie PZK w dalszym ciągu są ubezpieczeni w UNIQA S.A. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jak i ubezpieczenia sprzętu krótkofalarskiego. Aktualne polisy znajdują się na portalu PZK w zakładce "Ubezpieczenia członków PZK".
Zwracam uwagę, że takie ubezpieczenie zawierane indywidualnie kosztuje przynajmniej 200-300 zł rocznie. Tu członkowie mają je w ramach składek. Dodatkowo każdy członek PZK Może się doubezpieczyć na preferencyjnych zasadach.
Fakt ubezpieczenia członków PZK od odpowiedzialności cywilnej z tytułu eksploatacji naszych urządzeń i anten jest istotnym elementem w egzekwowaniu naszego prawa do posiadania anten krótkofalarskich.

3. SPOTC. Nastąpiła zmiana terminu kolejnego zjazdu Klubu Seniorów PZK.
Zjazd odbędzie się o tydzień później w dniach 31 sierpień - 2 wrzesień 2012.
zapraszam do udziału. Informacje na temat zjazdu jak zwykle na stronie:
www.sp0otc.qrz.pl
 
Grzegorz SP3CSD

4. Spotkanie w Willi Fitznera. W dniu 8 lutego br w Siemianowicach Śl., odbyło się spotkanie promujące krótkofalarstwo. Zebrani bardzo przychylnie i ciepło odnieśli się do tego spotkania, które wg ich oceny wypadło profesjonalnie i na najwyższym poziomie. To nie jest moja ocena, ale zebranych. Mieliśmy okazję przybliżyć problematykę naszego hobby, a przy okazji wspomnieć o naszych problemach, np. o problemie antenowym, pomiarach anten czy ochronie środowiska. Tego typu spotkania w innych miastach są jak najbardziej wskazane, co potwierdzili sami zebrani sygnalizując, że niewiele wiedzą na temat naszego hobby. Była to również doskonała okazja, aby obalić wszelkie mity o szkodliwości promieniowania naszych anten.
Spotkanie zorganizowali członkowie Śląskiego OT PZK oraz klubu SP9KJM pod kierownictwem Tadeusza SP9HQJ i Eugeniusza SP9IIA. Relacja ze spotkania w Krótkofalowcu Polskim nr 4.2012.

5. Walne zebranie OT21. Zarząd Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców działając w oparciu o Statut i Uchwałę Zarządu z dnia 02.02.2012r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Olsztyńskiego Oddziału PZK na dzień 11.03.2012r. na godzinę 10:30. W przypadku niedostatecznej frekwencji w podanym terminie, zebranie w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 11:00. 
         Walne Zebranie Oddziału odbędzie się w Sali Konferencyjnej mieszczącej się na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37A. (dojazd autobusami 1, 6, 11 i 27).

Prezes OT21-Andrzej SP4KA

6. Walne zebranie OT15. Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, zgodnie z § 35 pkt 4b, Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje na dzień 10 marca 2012 roku (sobota) Walne Zebranie Oddziału. początek zebrania - godz. 10.00 w pierwszym terminie i godz. 10.30 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Sali Domu Kultury "ZARZEWIE" w Łodzi przy ul. Wandurskiego 4.

Info: SP7VS

7. Walne Zebranie OT10 PZK czyli MSK.
Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie zwołuje na dzień 11 marca 2012 r. (niedziela) zebranie sprawozdawczo – wyborcze, połączone z wyborem delegatów na Zjazd Krajowy PZK, które odbędzie się w siedzibie Oddziału ul. Basztowa 15/17. Pierwszy termin godz. 10.00, drugi termin godz. 10.30.

8. Walne Zebranie Lubelskiego OT PZK (OT20). Odbędzie się w Lublinie w dniu 4 marca 2012 roku (niedziela) w Domu Kultury Kolejarza ul Kunickiego 35 w Lublinie. Pierwszy termin to godz. 10.00, drugi 10.30.

Zarząd OT 20

9. Informacja w sprawie wykorzystania logotypów UEFA, PZPN i PZK na kartach QSL i dyplomach stacji biorących udział w akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.
Znaki graficzne i słowne organizacji UEFA, spółki EURO2012.PL, PZPN i PZK są prawnie zastrzeżone i chronione w Polsce. Wykorzystanie tych znaków może nastąpić tylko po wyrażeniu pisemnej zgody ich właścicieli.

1. PZK zwrócił się do Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej PL.2012 sp. z o.o. w sprawie możliwości niekomercyjnego wykorzystania niektórych znaków, zastrzeżonych przez UEFA, otrzymując odpowiedź, że zgodnie ze stanowiskiem UEFA symbolikę Turnieju wykorzystywać mogą jedynie oficjalni sponsorzy/partnerzy Turnieju oraz, w określony sposób, media. Symbolikę Miast Gospodarzy mogą wykorzystywać również jedynie poszczególne podmioty.

2. Z biura Dyrektora spółki EURO2012.PL, otrzymaliśmy również informację, że wykorzystanie „EURO 2012” w nazwie organizowanej akcji dyplomowej stoi w sprzeczności z polityką UEFA, gdyż EURO 2012 jest znakiem zastrzeżonym przez Europejską Unię Piłkarską, wobec tego mogłoby
to skutkować odpowiednimi działaniami prawnymi ze strony UEFA. Jednocześnie stwierdzono, że:

„każdy sposób promowania Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, spotyka się z pełną aprobatą spółki EURO2012.PL”.
3. Polski Związek Piłki Nożnej, obejmując honorowym patronatem akcję dyplomową PZK, udzielił zgody na wykorzystanie swojego logo, prosząc o zaakcentowanie tego faktu, poprzez umieszczanie logotypu PZPN, po zgłoszeniu i zaakceptowaniu przez pracownika Departamentu Spraw Zagranicznych, Marketingu i PR w PZPN.

4. Logo PZK może być wykorzystywane na kartach QSL, oficjalnych drukach, dyplomach, itp. przez organy Związku oraz przez wszystkich członków PZ, zarówno indywidualnych, jak i kluby PZK. Na kartach QSL oficjalnych stacji okolicznościowych, dla których pozwolenia radiowe uzyskało PZK, oraz
na dyplomach wydawanych przez PZK w związku z rozgrywkami piłkarskimi Mistrzostw Europy 2012:
• będzie używane logo PZK, zgodnie ze Statutem PZK
• będzie używane logo PZPN, zgodnie z intencją Patrona Honorowego
• nie będą używane logotypy zastrzeżone, dla których nie uzyskano pozwolenia

Używanie znaków graficznych na kartach QSL stacji indywidualnych i klubowych, które nie są oficjalnymi stacjami okolicznościowymi PZK, jak również wszystkich stacji ukraińskich, które biorą udział w akcji dyplomowej - pozostaje w gestii i do uznania ich właścicieli. Jednocześnie zalecamy przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK
Koordynator ds. Akcji Dyplomowej PZK z okazji Piłkarskich Mistrzostw Europy 2012

tel. (71)3912658, 501-101-618
mail: 3z6aef@pzk.org.pl

Odnośniki
– http://www.2012.org.pl/pl/organizacja/wlasnosc-intelektualna.html
– http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html
– http://www.uprp.pl/
– http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy

[informacja przygotowana przez 3Z6AEF, 15 grudnia 2011 r.]


SQ5TT S.K. W dniu 7 lutego br. po wieloletniej ciężkiej chorobie odszedł od nas do
krainy wiecznych DX-ów Grzegorz Szmidt SQ5TT członek SP DX Clubu, członek
WOT PZK. W latach 80 i 90 był bardzo aktywny na falach krótkich i na UKF-ie,
krótkofalarstwo pozwalało łagodniej znosić chorobę. W ostatnich latach
pogarszający się stan zdrowia nie pozwalał na częstą obecność na pasmach,
jednak zawsze z ogromną sympatią Grzesiek wspominał niekończące się rozmowy na UKF-ie z kolegami z Wyszkowa, Pułtuska i okolic Warszawy.

Cześć Jego Pamięci!

Informację przekazała Małżonka Maja SQ5EWG

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB


Tyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK