XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZK 19-20.05.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-02-09 / 14:53
XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

XXI KZD. Zarząd Główny PZK w dniu 27 stycznia  2012 roku podjął uchwałę o zwołaniu najbliższego KZD na dzień 19 maja 2012 r. w Łowiczu  w ośrodku konferencyjnym Zacisze. Dla pełnej informacji podam, że w Zjeździe wezmą udział delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów Terenowych PZK w proporcji 1 delegat na 100 członków PZK. Szczegóły określa ordynacja wyborcza uchwalona w dniu 3 września 2011 przez ZG. Stroną organizacyjną XXI KZD zajmuje się zespół z klubu SP3KWA pod kierownictwem Jerzego SP3SLU.

Przypominam, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą Oddziały powiadamiają Sekretariat ZG PZK o terminie i miejscu Walnego Zebrania członków Oddziałów Terenowych, podczas którego zamierzają dokonać wyboru Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania – elektronicznie na adres Prezesa PZK, Sekretarza PZK lub listownie - na adres Sekretariatu ZG PZK.

Zarządy Oddziałów Terenowych przesyłają do Sekretariatu ZG PZK dokumenty Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie dwóch tygodni po zakończeniu Walnego Zebrania, nie później jednak niż do 60 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Braki w dokumentacji Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego, nie przesłanie jej w wyznaczonym terminie - skutkuje pozbawieniem danego Oddziału Terenowego mandatów dla wybranych Delegatów na Krajowy Zjazd  Delegatów PZK.

Prezes PZK
Piotr Skrzypczak SP2JMR