Współzawodnictwo "Włóczykij"
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-02-06 / 22:21
Współzawodnictwo "Włóczykij"

W 2012 kontynuowane będzie współzawodnictwo dotyczące programów dyplomowych:
Zamki Polskie, SPFF, SPAO, SOTA, Polskie Latarnie Morskie.

Nowy regulamin znajduje się na stronie: http://www.pzk.katowice.pl

73 Marek SP9HTY, Kazik SP9GFIRegulamin ogólnopolskiego współzawodnictwa dyplomowego „Włóczykij”.

1.    Termin współzawodnictwa: 01 styczeń - 31 grudzień 2012
2.    Organizator: Marek SP9HTY
3.    Cele: promowanie programów dyplomowych:
•    Zamki Polskie
•    Flora, Fauna - SPFF
•    Obserwatoria Astronomiczne - SPAO
•    Szczyty górskie – SOTA
•    Polskie Latarnie Morskie
4.    Zakres współzawodnictwa: pasma 160 m – 10 m, emisje CW, SSB, RTTY. Współzawodnictwo obejmuje stacje indywidualne i klubowe za pracę z terenów (obiektów) zaliczanych do wyżej wymienionych programów dyplomowych. Zalicza się pracę z poza stałego miejsca zamieszkania wskazanego w pozwoleniu radiowym.
5.    Punktacja: za przeprowadzenie min 100 łączności (stacje klubowe 300) z zamku lub terenu przyrodniczego (SPFF) lub obserwatorium astronomicznego (SPAO) lub szczytu górskiego, wzniesienia (SOTA) lub z latarni morskiej – 1 PKT. Jeżeli łączności przeprowadzono z terenu który zalicza się do kilku programów dyplomowych, punkty się sumują ( np. zamek na terenie SPFF ).
6.    Uwagi: ten sam teren (obiekt) może być zgłoszony tylko raz przez tego samego zgłaszającego. Można sumować łączności z kolejnych aktywności. Jednoczesna praca z kilku terenów (obiektów) uznawana jest za prace z jednego terenu (obiektu), np. pomnik przyrody na terenie parku krajobrazowego.
7.    Klasyfikacja:
•    Single Operator (SO) - klasyfikacja zostanie przeprowadzona w przypadku udziału minimum dziesięciu uczestników, z których każdy z nich weźmie udział w pracy z minimum pięciu terenów (obiektów).
•    Multi Operator (MO) - klasyfikacja zostanie przeprowadzona w przypadku udziału minimum pięciu uczestników, z których każdy z nich weźmie udział w pracy z minimum pięciu terenów (obiektów).
8.    Wynik końcowy: suma zdobytych punktów.
9.    Nagrody: sponsorem nagród jest Marek SP9HTY
•    pierwsze miejsce – dyplom, puchar lub grawerton
•    drugie miejsce – dyplom
•    trzecie miejsce – dyplom
•    Po pozyskaniu sponsorów pula nagród zostanie zwiększona.
10.    Wyniki publikowane będą na portalu PZK http://www.pzk.org.pl oraz Śląskiego Oddziału PZK http://www.pzk.katowice.pl . Wyniki końcowe ogłoszone zostaną do końca marca 2013 roku.
11.    Zgłoszenia oraz wszelką korespondencje związaną ze wspomnianym współzawodnictwem należy przesyłać na adres: sp9hty@interia.pl .
Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
•    Znak zgłaszającego i oznaczenie obiektu np. SP9HTY_SPFF-1001,
•    Datę aktywności oraz ilość przeprowadzonych QSO
•    Inne (np. w przypadku równoczesnej pracy z kilku obiektów – ich oznaczenia)
Nie jest wymagane przesyłanie pliku z wykazem przeprowadzonych QSO. Komisja zastrzega sobie możliwość poproszenia o przesłanie wykazu łączności z wybranej aktywności.
Termin zgłoszenia – 60 dni od zakończenia aktywności.
12.    Obliczanie wyników przeprowadzi Komisja: Marek SP9HTY, Tadeusz SQ9LGJ, Ryszard SP9MRK.
13.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki udziału we Współzawodnictwie. Komisja zrzeka się z ewentualnych nagród rzeczowych we współzawodnictwie.
14.    Decyzje Komisji są ostateczne.