KS-4. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25.01.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-01-26 / 01:45
news: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25 stycznia 2012
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualne informacje.

1. EmCom!!!
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich grup, oddziałów terenowych oraz klubów zajmujących się łącznością kryzysową o przesłanie informacji dotyczących swojej aktualnej działalności oraz podpisanych jak i planowanych porozumień z administracją publiczną w tym zakresie. Informacje te są potrzebne do opracowywanego przez IARU raportu o sytuacji organizacji łączności kryzysowej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkim zainteresowanym z góry pięknie dziękuję.
Informacje proszę przesyłać do dnia 3.02.2012 r. na adres sq6iyr@pzk.org.pl
Więcej informacji SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl

Rafał Wolanowski
EmCom Manager PZK

2. RBI. RBI. RBI
Poniżej zapytanie w sprawie RBI, z którym jako prezes PZK zwróciłem się do Pani Prezes UKE w dniu 10 stycznia br. oraz odpowiedź na nie:

Sz. Pani Anna Streżyńska
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
 
Od pewnego czasu na różnych forach internetowych jak również na swojej stronie internetowej p. Witold Zakrzewski rozgłasza szkodliwe dla Polskiego Związku Krótkofalowców i organizacji współpracujących z PZK informacje. W dniu 4 stycznia powołując się na informację publiczną Prezesa UKE zamieścił wiadomość, że radiostacja amatorska SP5PRW posiadająca pozwolenie radiowe nie może w "Radiowym Biuletynie Informacyjnym" nadawać komunikatów dotyczących działalności PZK. Radiowy biuletyn informacyjny nadawany jest od ponad 50 lat. W czasach PRL dla tego sposobu informowania środowiska krótkofalarskiego o działaniach wynikających ze statutu organizacji, niezbędne były zezwolenia (zgody) odpowiednich służb. Przez wszystkie te lata nigdy, nikomu nie przeszkadzała taka działalność, zawsze odbywało się to za zgodą administracji, ostatnio wydaną w 1994 r. przez PAR.
Niezrozumiałe jest dla nas to, że powołując się na informację publiczną Prezesa UKE p. Zakrzewski wprowadza w błąd środowisko krótkofalarskie. W naszym przekonaniu, uprawnienia wynikające chociażby z definicji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (art. 2 ust 37 Prawa telekomunikacyjnego) pozwalają na wykorzystanie radiostacji amatorskiej do nadawania komunikatów organizacyjnych zawierających treści związane z działalnością statutową.
Proszę uprzejmie Panią Prezes o odpowiedź, czy p. Witold Zakrzewski otrzymał z UKE informacje, które publikuje na http://www.sp5uhw.pl/news.php?readmore=270
Kończąc nadmieniam, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest oficjalnym organem PZK.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
prezes PZK

A oto odpowiedź UKE:

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 10 stycznia 2012 r. uprzejmie informujemy, iż Klub Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK (zwany dalej Klubem RBI) posiada wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty pozwolenie radiowe nr 22/K/B/2005z dnia 27.09.2005 r. ważne do 26.09.2015 r. Pozwolenie to, zgodnie z art. 2 ust. 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne, uprawnia do nawiązywania wzajemnych łączności, badań technicznych oraz indywidualnego szkolenia wykonywanych w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wyłącznie dla potrzeb własnych. Oprócz wymienionego pozwolenia Klub RBI nie posiada innych zezwoleń, decyzji czy pozwoleń umożliwiających prowadzenie działalności radiowej różnej od działalności zdefiniowanej w ustawie PT. Informacje powyższe udostępnione zostały we wniosku o udostępnienie informacji publicznej „ czy radioamatorska stacja klubowa SP5PRW, redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim i Pan Jerzy Kucharski posiadają wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zezwolenie na emisję programu informacyjnego na falach krótkich”. Zgoda na emisję programu informacyjnego wyrażona przez pracownika PAR w 1994 r. nie jest decyzją administracyjną a zgodnie z zapisem art. 104 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „Organ administracji państwowej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej”. Stacja Klubu RBI posiadająca pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej może zatem prowadzić działalność zgodną z definicją służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Emisja rozsiewcza krótkich informacji organizacyjnych „ CQ – do wszystkich” mieści się, zdaniem Urzędu, w definicji służby amatorskiej. Nie wymaga więc specjalnych pozwoleń. Nie może mieć jednak charakteru audycji radiowej z felietonami, komentarzami, wspomnieniami i innymi formami publicystyki radiowej przeplatanymi utworami muzycznymi. Urząd pragnie również poinformować, iż nie monitoruje stron internetowych i nie może być stroną w sporach wynikających z treści tam zamieszczanych, które mogą być rozstrzygane na drodze cywilno-prawnej.
Z poważaniem

Barbara Wichrowska
Gabinet Prezesa
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
Odpowiedź opracowana przez:
Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości"

3. Komunikat Redakcji RBI PZK na 25.01.2012 r.
Pomimo nieustających ataków na RBI PZK oraz bardzo chorych marzeń niektórych wybranych ludzi, którzy chcą za wszelką cenę zniszczyć RBI, informuję słuchaczy, że Redakcja programu w dalszym ciągu istnieje i cały czas pracuje społecznie dla dobra krótkofalarstwa polskiego.
Zbliża się kolejna rocznica nadawania programu.
Radiowy Biuletyn Informacyjny ukazuje się na falach krótkich już od 54 lat.
Od października 2006 r., na stronie www.rbi.ampr.org można również słuchać programu RBI.
Pomiędzy Radiowym Biuletynem Informacyjnym nadawanym od 54 lat na falach krótkich, a programem RBI przekazywanym słuchaczom od 6 lat na portalu internetowym jest pewna różnica, której niektórzy nie zauważają.
Otóż tak się składa, że w Radiowym Biuletynie Informacyjnym nadawanym na falach krótkich od 54 lat, nie było w przeszłości i nie ma teraz żadnej muzyki, poza sygnałem nadawanym na początku i na końcu programu. Mogą to potwierdzić wszyscy wiekowi krótkofalowcy, którzy słuchają programu od początku jego istnienia czyli od 2.02.1958 r. Można zapytać, skąd pojawił się pomysł, że informacje przekazywane przez Radiowy Biuletyn Informacyjny nadawany na falach krótkich przez stację SP5PRW są przeplatane muzyką. Krótkofalowcy polscy słuchający programu RBI na falach krótkich wiedzą, że jest to nieprawda. Trwa wyjaśnianie z UKE tej sprawy, która niestety rzuca cień na Redakcję Radiowego Biuletynu Informacyjnego. Temat muzyki jakoby nadawanej przy okazji emisji RBI na falach krótkich musi zostać natychmiast rozwiązany bo jest to kłamstwo. Ktoś wprowadził Urząd Komunikacji Elektronicznej w błąd, w związku z tym pojawiło się stwierdzenie, że w RBI nadawanym na falach krótkich znajduje się muzyka.
Faktem jest to, że czasami muzyka poważna ukazywała się w programie nadawanym na stronie www.rbi.ampr.org, ale to jest zupełnie inna sprawa. UKE zajmuje się tematami związanymi z emisjami na częstotliwościach radiowych, w tym również amatorskich a nie programami nadawanymi w Internecie. Tyle komentarza do zaistniałej sytuacji.

A teraz informuję słuchaczy, że w dniu 29.01.2012 r. ukaże się kolejny Radiowy Biuletyn Informacyjny w którym słuchacze będą mogli ponownie posłuchać historii RBI i historii klubu SP5PRW. Zbliża się 54 rocznica nadawania Radiowego Biuletynu Informacyjnego.
W dniu 2.02.1958 r. o godzinie 10.00 w paśmie 7 MHz miała miejsce pierwsza emisja programu. W dniu 2.02.2012 r. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego wkroczy w 55 rok swojej działalności. Zapraszam do wysłuchania najbliższego programu.
Redakcja RBI przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest od października nadawany, w dalszym ciągu, legalnie, zgodnie ze stałym harmonogramem w każdą niedzielę:
- o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/
- o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz+/- QRM /emisja stała/
- oraz o godzinie 22.30 Lw okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/ lub na nowej częstotliwości w okolicy QRG 3750 kHz /emisja próbna/

Od października 2011 r. programy RBI są nadawane z terenowych QTH.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl

Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.
 
4. Spotkanie robocze w sprawach PW-Sat, ARISS i nie tylko.
Już jutro we czwartek, 26 stycznia o godzinie 17:00 odbędzie się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie spotkanie robocze w sprawach PW-Sat oraz ARISS. W programie spotkania m.in.

1. Cele, możliwości, plany promocji PW-Sata w środowisku krótkofalarskim
2. Informacja o stronie technicznej komunikacji z PW-Satem
3. SQL - czy i w jakiej formie, jak to zorganizować
4. Plan działań

Będzie okazja także zobaczyć jak wygląda od środka stacja zbudowana dla BRITE-PL, z której realizowana będzie również łączność z PW-Satem.
Spotkanie organizuje Andrzej Kotarba SP5ISS, z ramienia PG ARISS oraz PZK w naradzie będzie uczestniczył Armand SP3QFE Mentor ARISS R1 IARU i koordynator ARISS PZK.

5. Lekcja krótkofalarska.
Poniżej ważna, ale także przykładowa informacja dotycząca przygotowań do łączności z ISS.
"Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW zaprasza do kolejnej akcji będącej
kontynuacją naszych przygotowań do kontaktu uczniów ostrowskich szkól ze
stacją kosmiczną ISS.
28 stycznia przeprowadzamy następną lekcję krótkofalarstwa. Tym razem
będziemy gościć w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wlkp, jednej ze szkół
uczestniczących w naszym programie ARISS.
Tak jak poprzednio zaczniemy ok. godziny 8:00 bardzo krótkim wprowadzeniem o krótkofalarstwie i zasadach łączności. Następnie dzieci spróbują swoich sił
lokalnie na paśmie 2 m, aby później jak najszybciej wykorzystać słabnącą
propagację na falach krótkich. Jeśli okoliczności pozwolą, rozwiniemy lekcję
o zagadnienia teoretyczne które pozwolą uczniom na lepsze zrozumienie
zagadnień z którymi zetknęli się w części praktycznej zajęć.
Przypominamy, że w tak krótkim czasie naszym celem nie jest zrobienie z
uczestników doświadczonych krótkofalowców. Raczej zabawa i zarażenie
bakcylem naszego hobby, oraz pokazanie innego spojrzenia na spędzanie
wolnego czasu. Czas na szersze potraktowanie tematów krótkofalarskich
przyjdzie, kiedy spotkamy się z tymi młodymi ludźmi na kolejnej lekcji z
cyklu, oraz podczas zajęć w klubie.
Zapraszamy wszystkich kolegów do aktywnego uczestnictwa w łącznościach, oraz
pobłażliwego potraktowania nieuniknionych błędów spowodowanych stresem
pierwszego wyjścia w eter młodych rozmówców.
Info: SP3AYA

6. Walne Zebranie WOT (OT25) - Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Walne Zebranie na 25 lutego 2012 godz.10.00, 10.30 II termin w budynku LOK ul. Chocimska 14 sala 305 III piętro.

7. Walne Zebranie Skierniewickiego OT PZK OT 24.
Odbędzie się w dniu 19. 02. 2012r o godz. 10:00 w pierwszym terminie lub o godz. 10:30
w drugim terminie, w siedzibie klubu "OAZA" na Oś. "WIDOK" przy ul Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach.

8. Walne zebranie Podkarpackiego OT PZK OT05. "Zarząd Oddziału Podkarpackiego PZK w Krośnie informuje, że zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu. 25 lutego 2012, sobota
w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska
10. Krosno - Turaszówka
O godz. 10:00 w pierwszym terminie i 10:30 w drugim terminie."
 Vy 73! Za Zarząd Wiesław SP8NFZ

9. Walne zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK OT14. Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze ZOT PZK w drugim terminie odbędzie się w dniu18 lutego 2012r. godzinie 10.30 w Klubie 12 Dywizji WP, mieszczącym się przy ulicy Wawrzyniaka 7 w Szczecinie /dawny Klub Garnizonowy/.
Dla informacji dodam, że Walne Zebranie OT14 w I terminie tj. 17 grudnia 2011 nie odbyło się z powodu braku wymaganej statutowo frekwencji członków Zachodniopomorskiego OT PZK.

10. FM/SN2012WW, J7/SN2012WW. W związku z obserwowaną aktywnością Janusza SP9YI znanego polskiego żeglarza i krótkofalowca z przykrością informuję, że praca Janusza z ciekawych dla DX-manów wysp jest nielegalna i wszelkie łączności z tą stacją nie mogą być zaliczane do jakichkolwiek punktacji czy też współzawodnictw. Jest tak dlatego, ponieważ warunkiem posługiwania się pozwoleniem (licencją) poza granicami RP jest wielojęzyczna informacja (patrz licencja indywidualna CEPT) i zgodnie z regulacjami CEPT tylko licencje indywidualne mogą być wykorzystywane z terytorium innego kraju należącego do CEPT.
Decyzja UKE zmieniająca pozwolenie indywidualne w zakresie znaku wywoławczego nie spełnia tego warunku.
Nie upoważnia ona zatem do posługiwania się znakiem okolicznościowym poza granicami Polski.
Jedynym wyjątkiem może być praca radiostacji amatorskiej ze stacji arktycznej np. HF0POL, ale tam też jesteśmy u siebie, tam też jest Polska.
I jeszcze drobna uwaga: O ile FM/ FG/czy FJ/uprawniają posiadacza Licencji CEPT do pracy podczas krótkiej (do 90 dni) wizyty stosując np. znak FM/SP9YI (mają one status regionu administrowanego przez Francję) to już praca Janusza z J7 nie mieści się w tym zakresie uprawnień. J7 jest to państwo niepodległe i nie zrzeszone w CEPT.
Seria znaków z sufiksem WW (dla uczczenia pamięci o Władysławie Wagnerze wielkim polskim żeglarzu): SN2012WW, HF80WW, HF20WW i HF100WW jest przydzielona dla radiostacji klubowej SP9KRT i nie mogą one być wykorzystywane poza terenem RP.

SP9DGZ-S.K.
W dniu 20 stycznia 2012r około godziny 10.00 w Siekierczynie zmarł Kol. Tadeusz Bania - SP9DGZ.
Wieloletni członek PZK, ostatnio niezrzeszony. Pogrzeb odbył się w dniu 21 stycznia 2012r.
Pochowany jest na Cmentarzu Parafialnym w Bruśniku.
Wyrazy współczucia dla najbliższych składają Kol. z OT 28 w Tarnowie.
Cześć Jego pamięci.
73. Staszek sq9aor

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR