KS-3. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 18.01.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-01-19 / 03:02
news: pzk.jpg
Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 18 stycznia 2012.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Prośba o krew. Nasz oddziałowy Kolega Krzysztof SP2QOY od 11 stycznia br. żyje z nowym sercem. Niestety, wystąpiło trochę komplikacji, potrzebuje przetaczania krwi.
Jeśli ktoś z Was, lub Waszych znajomych może oddać krew z przeznaczeniem dla Krzysztofa. proszony jest o poinformowanie w stacji krwiodawstwa, że jest ona właśnie dedykowana dla Krzysztofa i przesłania otrzymanego pokwitowania na adres:
Mirosława Miecznikowska
ul. Marusarzówny 6/2
80-287 Gdańsk
W celu przedstawienia w Akademickim Centrum Medycznym w Gdańsku.
Pamiętaj, Twoja krew może uratować życie!
Piotr SP2AYC

2. Komunikaty i propagacja. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego. Z dwóch alternatywnych lokalizacji stacji SP0PZK: z sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy i z lokalizacji Luboń k/Poznania (SP3IQ). Obie stacje są dobrze wyposażone i komunikaty są nadawane pełną mocą licencyjną. W normalnych warunkach propagacyjnych obie stacje są odbierane na terenie kraju z raportami 59+20db - 59+40dB.
Niestety w okresie zimowym należy się liczyć z martwą strefą w paśmie 80-metrowym na odległości 50-400km. Obecnie strumień słoneczny (Flux) oscyluje na poziomie 120-135. Przeprowadzone po komunikacie (11.01.2012, około 18:30 lok) próby pomiędzy stacjami SP0PZK - Bydgoszcz i SP3IQ Luboń wykazały obustronnie sygnały na poziomie 33-34*. W Warszawie nie było śladu nadawanego komunikatu (przyp. SP5ELA). Natomiast na odcinku pasma 3700 - 3710 występują w czasie nadawania komunikatu bardzo silne sygnały stacji europejskich położonych w odległości 500 - 1000km.
Ten odcinek pasma w ostatnich latach upodobały sobie stacje rumuńskie (YO).

* Na propagację nie mamy wpływu!

Info: SP5ELA

3. Kontakt ARISS najważniejszym wydarzeniem w Powiecie Mikołowskim. Tą drogą chcę podziękować wszystkim krótkofalowcom, którzy oddali na nas głos w plebiscycie Dziennika Zachodniego na "Wydarzenie roku 2011 w powiecie mikołowskim".
Wygraliśmy 613 głosami !
Dzięki temu znów zaakcentujemy naszą bytność w lokalnym środowisku. Znów będzie głośno o ludziach pozytywnie zakręconych radiem, o krótkofalowcach!

http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1220003,najwazniejsze-wydarzenie-2011-w-powiecie-mikolowskim-glosowanie-x-w-zst-w-mikolowie-krotkofalowcy-nawiazali-lacznosc-ze-stacja,galeria,1942637,id,t,tm,zid.html

Wszystkim zaangażowanym w działalność ARISS w SP w tym także w łączność z Mikołowa serdecznie dziękuję.
Pamiętajmy: nigdy dosyć informacji o krótkofalarstwie we wszelkich jego formach.
pozdrawiam
Piotr SP9TPZ

4. Informacje z Organu Nadzoru czyli Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Otrzymaliśmy ostatnio informację o skardze złożonej przez Naszego członka Jacka Kaliszewskiego SP6AKI. Skarga dotyczyła prawidłowości wyboru osób funkcyjnych w PZK. Zarówno skarga jak i odpowiedź na nią znajdzie się na portalu PZK. NEWS: http://pzk.org.pl/news.php?readmore=2153

5. Walne zebrania. Wszystkim organizującym walne zebrania oddziałowe przypominam o bezwzględnej konieczności przestrzegania zapisów Statutu PZK oraz Ordynacji Wyborczej uchwalonej 3 września 2011 roku. Dotyczy to w szczególności:
•    Tajności trybu podejmowanych uchwał w sprawach osobowych tj. wyborów delegatów na KZD oraz osób funkcyjnych w Oddziałach.
•    Terminów walnych zebrań. W zawiadomieniach powinien być podany drugi termin. Jeśli nie jest, a w zebraniu w pierwszym terminie nie weźmie udziału 50% + 1 członek OT wówczas zebranie jest nie ważne. W takim przypadku Zarząd OT zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, ale wymaga to ponownych działań organizacyjnych jak np. znalezienie sali, ponowne powiadomienie członków OT.
•    O zmianach w składzie władz OT należy w ciągu 14 dni powiadomić właściwy terytorialnie organ nadzoru. Organ ten powinien być także powiadomiony np. o walnym zebraniu, które miało dokonać zmian w Zarządzie OT chociażby ze względu na kończącą się kadencję.

6. Walne Zebranie OT50. "Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Gliwicach informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dn. 16 lutego 2012, w DS "Solaris", Gliwice, ul Kochanowskiego 37.
O godz. 17:30 w pierwszym terminie i 18:00 w drugim terminie."

7. Walne Zebranie OT13 czyli Sudeckiego OT PZK. Odbędzie się 18 lutego 2012 r. w lokalu Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Traugutta 2 w Kamiennej Górze. Dojazd do wygodnego parkingu ulicą Kościuszki.
Pierwszy termin zebrania - godz. 10:00. Drugi termin zebrania - godz. 10:30.

8. Zimowe spotkanie na Dylewskiej Górze.
Zapraszamy na zimowe spotkanie krótkofalowców na Dylewskiej Górze (SP4). Spotkanie odbędzie się 28.01.2012
Więcej informacji na stronie:

http://www.dylewska1.xorg.pl/ *portal zainfekowany /sp5ela-3.05.2016/

Info: Adam SQ4KDK

9. Ciekawa inicjatywa dot. ochrony przyrody.
Od dnia 25.01.2012r. do dnia 20.03.2012r. będzie pracowała stacja okolicznościowa SN2012LEW Karty QSL via SQ3BKH.
Regulamin w załączniku.
Info: Adam SP3EA

10. Międzynarodowe zawody Młodzieżowe 21.01.2012. Do udziału w ciekawych zawodach krótkofalarskich zapraszają krótkofalowcy z Ukrainy. Są one przeznaczone dla wszystkich krótkofalowców, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia oraz starszych urodzonych na Ukrainie. Odbędą się one 21.01.12 w godz. od 06-14 UTC. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
 
Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
-----------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

Dyplom SN2012LEW *
Od dnia 25.01.2012r. do dnia 20.03.2012r. będzie pracowała stacja okolicznościowa SN2012LEW Karty QSL via SQ3BKH.
 
                                                   REGULAMIN DYPLOMU
 
1. Wydawcą pamiątkowego dyplomu jest SQ3BKH
2.Celem wydawania Dyplomu jest Ochrona Lwów żyjących na wolności oraz ochrona środowiska naturalnego..
3. Dyplom można otrzymać za zdobycie 70 punktów
Nie zalicza się łączności przez przemienniki, cross band lub cross mode.
4. Punktacja:
QSO z SN2012LEW - stacja okolicznościowa 30 pkt.
QSO z SP3VBF - stacja przyznaje 20 pkt.
QSO z SP3EA r11; stacja przyznaje 20 pkt.
 
5.Dyplom dostępny jest także dla nasłuchowców (SWL).
6. Zalicza się QSO w okresie od 25.01.2011r. - 20.03.2012r. na pasmach KF (z daną stacją, zalicza się tylko jedno QSO).
7. Zgłoszenia zawierające wykaz wymaganych QSO (obowiązuje wyciąg z dziennika stacyjnego).
Stacje spoza SP - 4 IRCs należy przesłać w terminie do 01 Czerwca 2012r. na adres:
 
SQ3BKH Jarosław Grabowski PO BOX 201, 64-920 Piła1
 
Zgłoszenia do Dyplomu można przesłać na e-mailem sq3bkh@vp.pl.                                 
 
Więcej informacji na www.wordanimals.com.pl lub www.sq3bkh.com
                                                 
Organizatorzy:
Krystyna Uchman
SP3VBF
SQ3BKH
SP3EA
Aeroklub Ziemi Pilskiej
 
Info: Adam SP3EA
 
*  Liczba lwów zmniejszyła się przez ostatnie 25 lat z ok. 100 tys. do ok. 25 tys. osobników. Systematycznie zmniejsza się liczba i powierzchnia zajmowanych przez nie siedlisk oraz ilość dostępnego pokarmu. Rozwijająca się gospodarka krajów afrykańskich powoduje, że człowiek wkracza coraz głębiej na terytoria zajmowane dotychczas przez dzikie zwierzęta.
W Czerwonej Księdze IUCN lew figuruje w dwóch pozycjach. Afrykański Panthera leo został zaliczony do kategorii VU (gatunki narażone, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo), natomiast indyjski Panthera leo persica został zaliczony do gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem (kategoria CR)
W niektórych krajach wprowadzono całkowity zakaz polowań na lwy (Angola, Kamerun, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Ghana, Malawi, Mauretania, Niger, Nigeria, Rwanda), w innych polowania dopuszczalne są jedynie w przypadkach tzw. \"problematycznych\", dotyczących lwów nagminnie atakujących stada zwierząt hodowlanych oraz w przypadkach stanowiących zagrożenie dla ludzi. W Burundi, Gwinei Bissau, Lesotho, Namibii, Suazi i RPA brak regulacji prawnych w kwestii ochrony lwów.
-----------------------------------------------------
Załącznik nr 2

PROGRAM SPRZYJANIA ROZWOJOWI MŁODZIEŻOWEGO SPORTU RADIOAMATORSKIEGO

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MŁODZIEŻOWE

Termin: 21 stycznia 2012 roku, 06.00 UTC – 14.00 UTC. Zawody odbywają się corocznie w trzecią sobotę stycznia.
Uczestnicy: Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkich młodych radioamatorów nadawców, którzy nie ukończyli 18 roku życia, oraz dorosłych radioamatorów zagranicznych urodzonych na Ukrainie (support group).
Pasma: 3,5 – 28 MHz (bez WARC).
Emisję: SSB i CW.
Wywołanie: SSB – «CQ UT Contest»; CW – «Test UT».
Celem zawodów jest sprzyjanie rozwojowi młodzieżowego sportu radioamatorskiego, umacnianie przyjacielskich kontaktów pomiędzy młodzieżą różnych krajów.
Hasło zawodów: «Udział jest ważniejszy niż zwycięstwo, przyjaźń jest droższa niż nagrody».
Klasyfikacja: SOSB; SOMB; MOMB STX; RT (support group). Uczestnicy grup SOSB i SOMB mogą występować jednocześnie w tych dwoch grupach, składając dzienniki osobno za każdą z nich.
Raporty: RS (RST) + wiek operatora (np.: 5915), uczestnicy RT nadają RS (RST) + RT (np.: 59RT).
Punktacja: QSO z własnym krajem daje 10 pkt, z innymi krajami lub terytoriami z własnego kontynentu – 30 pkt, z innym kontynentem – 60 pkt. Nowy kraj (wg DXCC) włącznie z własnym na każdym paśmie i w każdej turze daje 20 pkt. Odebrany w raporcie wiek korespondenta daje tyle punktów, ile lat liczy operator (za QSO z RT wpisuje się swój własny wiek).
Wynik końcowy: suma punktów zdobytych za QSO, kraje i wiek.
Szczegóły: Czas zawodów jest podzielony na cztery tury, po dwie godziny każda. Powtórne SSB lub CW QSO dozwolone jest na różnych pasmach i w różnych turach, powtórne QSO innym rodzajem emisji dozwolone na jednym paśmie po upływie 30 minut. Ekipy stacji klubowych powinny składać się z trzech operatorów. Dozwolona praca sztafetowa, oddzielnie w każdej turze, dwóm lub więcej ekipom. Różnica czasu w logach nie może przekraczać 2 minut. Komisja zawodów wyłoni zwycięzców w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych oraz zwycięzców w poszczególnych krajach.
Dzienniki: na ogólnie przyjętych formularzach (stacje klubowe podają swoją przynależność) należy przesłać w terminie 30 dni na adres: CQ UT Contest, Radio-TLUM, P.O. Box 5000, Winnycia, 21018, Ukraina. Do dziennika należy dołączyć SAE (koperta 230 × 165 mm) + 1 IRC + zdjęcie sportowe operatora lub ekipy na tle wyposażenia i znaku wywoławczego (cyfrowe nie węcej 100 Kb na ut5nc@mail.ru). W dzienniku należy podać swój QRA-lokator oraz ewentualnie e-mail.
Pamiętajcie: Wasz osobisty sukces – to sukces całego młodzieżowego sportu radioamatorskiego!

WZÓR DZIENNIKA

Time
UTC    Band
MHz    Call of
station    Number    Points for    Total
points    Notes
            sent    received    QSO    DXCC    AGE       
                                   
Jerzy Striełkow-Sierga UT5NC
Informservice «Radio-TLUM

news: Ikonka_PDF_50px.jpgKomunikat w wersji pdf