KS-2. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 11.01.2012
Dodane przez SP5ELA dnia 2012-01-12 / 05:10
news: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia  11 stycznia 2012


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Nowy Award Manager PZK. W dniu 9 stycznia 2012 roku prezydium ZG PZK w głosowaniu elektronicznym podjęło uchwałę o powołaniu Award Managera PZK. Został nim Grzegorz SP3V (poprzedni znak SP3NYS). Poniżej dane teleadresowe: SP3V Grzegorz Siemak, P.O. Box 10, 66-200 Świebodzin.
Telefony:+48 604 517 959, 68 45 818 29, e-mail sp3v(o)vp.pl.
Grzegorzowi gratulujemy i życzymy owocnej działalności na tym niełatwym odcinku.
Prezydium ZG PZK dziękuje Kol. Andrzejowi Buras SQ7B za duży wkład pracy i zaangażowanie jako Award Managerowi PZK oraz pełnienie tej odpowiedzialnej funkcji dla dobra naszego stowarzyszenia.
Vy 73! Piotr SP2JMR

2. Błąd w adresie internetowym. Przepraszam Kol. Leszka SP6CIK za umieszczenie w październiku 2011 w bazie danych członków ZG PZK błędnego adresu poczty elektronicznej. Błąd został naprawiony, a powstał prawdopodobnie podczas aktualizacji bazy danych członków ZG umieszczonej na portalu www.pzk.org.pl.
Prawidłowy adres Leszka SP6CIK to sp6cik@op.onet.pl
Piotr SP2JMR

3. QSL. QSL. QSL.
W CB QSL spory ruch. W ostatnim okresie odnotowaliśmy znaczny wzrost ilości kart przychodzących zwłaszcza z zagranicy. To dobra informacja dla wszystkich czekających na ciekawe potwierdzenia.
Korzystającym z obrotu CB QSL przypominam, że przez biuro QSL PZK są obsługiwani wyłącznie członkowie naszego stowarzyszenia oraz zgłoszone w oddziałach PZK kluby krótkofalarskie. Zgłoszenie klubu powinno być odnawiane każdego roku. Decyzję o obsłudze klubu podejmuje zarząd oddziału. Karty QSL osób nienależących do PZK, którzy posługują się znakiem klubowym jako znakiem QSL managera nie są obsługiwane.

4. Łączności ARISS.
Na prośbę krótkofalowców z Mikołowa w tym Piotra SP9TPZ proszę o poparcie w konkursie ogłoszonym przez władze miasta. Dla nas krótkofalowców działalność kolegów zajmujących się ARISS-em to najlepsza promocja naszego hobby wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie informacje w załączonym linku.
 http://mikolow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1220003,najwazniejsze-wydarzenie-2011-w-powiecie-mikolowskim-glosowanie-x-w-zst-w-mikolowie-krotkofalowcy-nawiazali-lacznosc-ze-stacja,galeria,1942637,id,t,tm,zid.html?ocena=1&klucz=ea8d62d56bcf757a5cd4840ddc1482c9
Info. Piotr SP9TPZ

5. Zawody Barbórka 2011
W zawodach tradycyjnie rozgrywanych 4 grudnia wzięła udział rekordowo duża ilość stacji. W sumie w części HF i VHF wystartowało ponad 250 uczestników. Szczególnie cieszy wysoka frekwencja w paśmie VHF oraz udział stacji z prawie wszystkich okręgów SP. Po raz kolejny uczestnicy zawodów organizowali wyprawy terenowe zwiększając swoje szanse w końcowej klasyfikacji a przy okazji poznali ciekawe tereny turystyczno-krajoznawcze. Z dokładnymi wynikami zawodów oraz danymi statystycznymi można się zapoznać w komunikacie klasyfikacyjnym, który opublikowany jest na portalu PZK. Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy do tegorocznej edycji zawodów. Wszystkie nagrody zostały wysłane pocztą.
Informacja Kazik sp9gfi

6. SP Contest Maraton 2011 (SPCM).
Ubiegłoroczne współzawodnictwo jest już na finiszu. Do końcowego rozliczenia brakuje jeszcze kilku wyników zawodów. Na portalu PZK, opublikowane są aktualne wyniki uwzględniające roczną klasyfikację zawodów PGA TEST oraz Barbórka.
Informacja Kazik sp9gfi

7. SP Contest Maraton 2012 (SPCM)
Wzorem lat poprzednich, również w bieżącym roku, będzie prowadzone ogólnopolskie współzawodnictwo w zawodach krajowych, mające na celu m.in. wyłonienie operatorów o najwyższych umiejętnościach sportowych. Współzawodnictwo prowadzone jest pod patronatem PZK. W roku bieżącym wprowadzono pewne zmiany regulaminowe. Po raz pierwszy komisja współzawodnictwa opracowała listę zawodów, na podstawie których przeprowadzi obliczanie wyników. Wcześniej przeprowadzono analizę regulaminów, ilości uczestników, organizacji zawodów oraz dotychczasową kilkuletnią współpracę z organizatorami SPCM. Zdajemy sobie sprawę, że organizatorzy których zawody nie znalazły się na wspomnianej liście będą zawiedzeni, ale zastosowane kryteria spowodowały powstanie, wg komisji, optymalnego wykazu zawodów. Regulamin SPCM 2012 W ZAŁĄCZNIKU.
Informacja: w imieniu komisji Kazik sp9gfi

8. Już wkrótce PW-Sat1 na orbicie.
Start nowej rakiety "Vega" z ośmioma amatorskimi satelitami nastąpi w dniu 9 lutego br.(czwartek) z ESA na Gujanie Francuskiej. Na pokładzie „Vegi" będzie 7 satelitów typu CUBE-Sat i jeden moduł przeznaczony dla załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jak się nie trudno domyślić w ładowni rakiety znajdzie się pierwszy polski satelita PW-Sat1. Trzymajmy więc kciuki za pomyślną misję "Vegi".

Najważniejsze parametry PW-Sat1:
1. Receive only mode - no downlink.
2. BeaconCW mode - Downlink On-Off Keying (OOK) CW (1kHz) 12 WPM on
435.020 MHz.
3. Beacon BPSK mode - Downlink BPSK (3 kHz) 1200 bps AX25 (1 frame on
20 sec) on 435.020 MHz.
4. Control communication mode. Downlink BPSK (3 kHz) 1200 bps AX25 on 435.020 MHz.
5. VoiceRepeater mode (aka "AO-16" mode) - Uplink 435.020MHz FM (15 kHz); Downlink 145.900MHz DSB (3 kHz).
Te dane kieruję szczególnie do entuzjastów pasm VHF+. Eksperymenty z PW-Sat1 prowadzone przez krótkofalowców na całym świecie nagradzane będą specjalnymi dyplomami. Byłoby wspaniale aby wśród zdobywców znalazło się jak najwięcej stacji polskich. Uwaga użytkownicy pasm
VHF+! Jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł związany z planowanym umieszczeniem PW-Sat1 na orbicie i wydaniem pamiątkowego dyplomu, proszę uprzejmie o bezpośredni kontakt pod adres: qtc@post.pl

9. Budujemy model PW-Sat (http://www.pw-sat.pl/ )
Nasza zabawa związana z wykonaniem papierowego modelu PW-Sat trwa.
Otrzymaliśmy już kilkanaście zgłoszeń z fotografiami sklejonych modeli. Ich autorzy nagradzani zostają pamiątkowymi dyplomami.
Przypominam, że zabawa trwać będzie jeszcze do 9 lutego br. Szablon PW-Sat (plik PDF do samodzielnego wydruku) można otrzymać pisząc na adres: msj@post.pl lub qtc@post.pl

73 de SP2FAP

10. Potrzebna krew dla SP2QOY
Witam
Nasz oddziałowy Kolega Krzysztof SP2QOY od wczoraj żyje z nowym sercem. Niestety, wystąpiło trochę komplikacji, potrzebuje przetaczania krwi.
Jeśli ktoś z Was, lub Waszych znajomych może oddać krew z przeznaczeniem dla Krzysztofa. proszony jest o poinformowanie w stacji krwiodawstwa, że jest ona właśnie dedykowana dla Krzysztofa i przesłania otrzymanego pokwitowania na adres:

Mirosława Miecznikowska
ul. Marusarzówny 6/2
80-287 Gdańsk

W celu przedstawienia w Akademickim Centrum Medycznym w Gdańsku.
Pamiętaj, Twoja krew może uratować życie!

Piotr SP2AYC

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat w wersji pdf

Załącznik
Regulamin Współzawodnictwa SP Contest Maraton 2012

1. Termin współzawodnictwa: jeden rok kalendarzowy.
2. Honorowy Patronat: wiceprezes PZK Bogdan SP3IQ.
3. Cele:
•    wyłonienie najlepszych operatorów, reprezentujących wysoki poziom sportowy
•    zwiększenie aktywności klubów i nadawców indywidualnych
•    podnoszenie umiejętności operatorskich i poziomu organizacji zawodów.
4. Zakres współzawodnictwa:
•    współzawodnictwo obejmuje wyniki polskich stacji indywidualnych i klubowych oraz stacji zagranicznych – członków PZK (członkowstwo dotyczy stacji zagranicznych), w zawodach krajowych, wybranych* z Kalendarza Zawodów PZK na dzień 1 stycznia 2012
•    wyniki zawodów cyklicznych uwzględnione będą po ostatniej turze jako wynik końcowy tych zawodów.
5.(*) Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa (*)
Do współzawodnictwa zaliczone zostaną wyniki tych zawodów, których oficjalne komunikaty klasyfikacyjne zostaną opublikowane przez organizatorów w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia zawodów.
Wyniki zawodów można przesłać  na adres: spcontestmaraton@wp.pl  
6. Kategorie współzawodnictwa:
Stacje nadawcze:
•    SO-CW – stacje pracujące emisją CW
•    SO-SSB - stacje pracujące emisją SSB
•    SO-MIX - stacje pracujące emisją SSB i CW
•    SO/MO QRP-MIX - stacje pracujące emisją SSB, CW, lub SSB i CW
•    MO-CW - stacje pracujące emisją CW
•    MO-SSB - stacje pracujące emisją SSB
•    MO-MIX - stacje pracujące emisją SSB i CW
Uwagi:
•    SO – single operator (stacja z jednym operatorem)
•    MO – multi operator (stacja z wieloma operatorami)
•    stacja może być sklasyfikowana w kilku kategoriach
•    stacje klasyfikowane w zawodach w nietypowych kategoriach będą klasyfikowane w kategoriach jak w pkt. 6 wg interpretacji komisji współzawodnictwa
Oddziały Terenowe PZK
•    uczestnictwo w SP Contest Maraton nie wymaga zgłoszenia
7. Punktacja:
•    Ilość punktów za wynik w zawodach zostanie przeliczony w stosunku do najlepszego wyniku w danej kategorii wg wzoru:

                                         PKT ={[Wynik stacji : Wynik zwycięzcy] x 100}+1

8. Wyniki:
Stacje SO i MO:
•    końcowy wynik stacji w danej kategorii to suma punktów 15 najlepszych wyników obliczonych wg pkt 4, 5 i 7.
•    do końcowej klasyfikacji w danej kategorii zaliczone będą stacje które zostaną sklasyfikowane w co najmniej pięciu zawodach (w kategorii QRP – czterech)
•    stacje będą klasyfikowane wg znaków zamieszczonych w oficjalnych rezultatach zawodów lub pod tzw. znakiem podstawowym, jeżeli będzie możliwa identyfikacja znaku okolicznościowego, contestowego

OT PZK:
•    suma punktów uzyskanych w końcowej klasyfikacji przez stacje SO i MO z danego OT
•    przynależność stacji do danego OT PZK będzie określana na podstawie danych zawartych w OSEC, po zakończeniu klasyfikacji SO/MO

Cząstkowe oraz końcowe wyniki współzawodnictwa będą publikowane na:
http://www.pzk.org.pl
oraz innych portalach zapewniających szybki i swobodny dostęp do wyników
Ogłoszenie końcowych wyników i wręczenie nagród odbędzie się do końca marca 2013
8. Nagrody: Fundatorem nagród jest ZG PZK
•    za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach – puchary (deski)
•    za miejsca od 1 do 3 – dyplomy
•    w razie pozyskania sponsorów dodatkowe nagrody
9. Obliczanie rezultatów SP Contest Maraton przeprowadzi Komisja:
Krzysztof SP1MGM –  OT14, sp3mgm@smsnet.pl
Grzegorz SQ9E – OT6, sq9e@wp.pl
Kazimierz SP9GFI – OT6, sp9gfi@wp.pl

Komisja prosi o przestrzeganie zapisów regulaminowych min. nie przekraczanie mocy oraz pracę w wyznaczonym przedziale czasowym. Nie odpowiada również za błędne wyniki publikowane przez organizatorów danych zawodów.

Wyniki zawodów i korespondencję związaną ze współzawodnictwem prosimy kierować na adres:
spcontestmaraton@wp.pl
Decyzje Komisji są ostateczne.

*Ad 5. Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SP Contest Maraton 2012.

Lp.    Nazwa zawodów    Termin    Czas zawodów
1    Mistrzostwa Polski ARKI    1 cykl    2 godz.
2    PGA TEST    1 cykl    1 godz.
3    Podkarpackie    05 luty    1 godz.
4    O Statuetkę „Syrenki Warszawskiej”    18 marzec    1,5 godz.
5    WARD Contest    18 kwiecień    1 godz.
6    Olsztyńskie    04 maj    2 godz.
7    Dolnośląskie    06 maj    2 godz.
8    Europe-Day-Contest    09 maj    1 godz.
9    Quo Vadis    12 maj    1 godz.
10    Klemensa Kortali SP2BE    13 maj    1 godz.
11    Dzień Dziecka    01 czerwiec    2 godz.
12    Podlaskie    15 czerwiec    1 godz.
13    Tarnowskie    16 czerwiec    1 godz.
14    Dni Morza    24 czerwiec    3 godz.
15    SP QRP Contest    29 wrzesień    1 godz.
16    SP-CW-Contest    21 październik    1 godz.
17    Narodowe Święto Niepodległości    11 listopad    2 godz.
18    Dzień Kolejarza    22 listopad    1 godz.
19    Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego    01 grudzień    1 godz.
20    Barbórka    04 grudzień    2 godz.

73 de sp1mgm, sq9e, sp9gfi